Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Formuláře Kramerius - objednávka kopie

Kramerius - objednávka kopie

Informace o žadateli
(ulice a číslo, město, PSČ)
Bibliografické údaje
Počet zbývajících znaků:
UPOZORNĚNÍ na kvalitu kopií:
  • Kvalita tisků ze starších dokumentů vychází z kvality digitální kopie, respektive z fyzického stavu originálních dokumentů při digitalizaci.
  • Vlivem poškození a opotřebení originálních dokumentů může i u tisků v některých částech dojít ke snížené čitelnosti textu, zhoršené kvalitě fotografií atd.
  • U novin může při tisku dojít ke snížení čitelnosti i vzhledem k tomu, že originální formát novin bývá zpravidla větší než A3, tj. než maximální možný formát tisku.
Formát kopií
Možnosti zhotovení kopií se mohou lišit podle typu dokumentu (noviny, časopisy, knihy).
Typ kopie
Formát kopie
Uveďte, prosím, jaký způsob tisku byste preferovali. Vybrat můžete více variant.
V případě novin doporučujeme pro zachování čitelnosti textu volit formát A3.
Finální možnosti tisku závisejí u každého titulu na kvalitě digitální kopie.
U oboustranných tisků jsou účtovány obě potištěné strany, tj. cena oboustranně potištěné stránky A4 je 5,- Kč (2 x 2,50 Kč, černobílý tisk).
Dodání a platba
Způsob dodání
K ceně za kopie bude připočítáno poštovné a balné podle Ceníku NK ČR.


Způsob placení
Ceny reprografických produktů, balné a poštovné jsou v Ceníku NK ČR uvedeny včetně DPH.
Prohlašuji, že se jedná o kopii pro moji osobní potřebu a kopie bude použita v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití. Odesláním této objednávky stvrzuji souhlas s výše uvedeným a podmínkami NK ČR.
Ochrana osobních údajů
Národní knihovna České republiky v oblasti zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů na pracovištích Národní knihovny vychází striktně z pravidel a podmínek regulace, která je nastavena jednotlivými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého spíše pod zkratkou GDPR. Je povinna řídit se 99 články Nařízení, které je nutno vykládat v souvislostech se 173 recitály, a to vzhledem k tomu, že dosud nebyl parlamentem ČR přijat příslušný „adaptační“ zákon a tudíž ani neexistuje soudní praxe, judikatura a ani závazná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Národní knihovna jako správce a zpracovatel nese plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů svých klientů, zaměstnanců a dalších osob. Uvedené Nařízení Národní knihovna aplikovala do své činnosti formou opatření generálního ředitele Národní knihovny a prováděcími dokumenty.