Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů ve Studovně periodik

Pravidla pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů ve Studovně periodik

 1. Internet je zpřístupňován pouze registrovaným uživatelům, kteří vlastní platný čtenářský průkaz NK ČR, resp. povolení ke vstupu. Registrovaným uživatelům NK ČR je výpočetní technika zpřístupňována zdarma.
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR.
 3. Používání čtenářských stanic k jiným účelům než k využívání informačních zdrojů (např. k odesílání e-mailových zpráv) je možné pouze na vyhrazených PC Referenčního centra.
 4. Ve Studovně periodik jsou počítače určeny pro přístup do online zdrojů a volně dostupných dat odborného charakteru na internetu.
 5. Uživatelé, kteří chtějí pracovat s online zdroji, si mohou rezervovat maximálně týden dopředu jednu hodinu denně pro práci s internetem a dvě hodiny pro práci s licencovanými odbornými databázemi. Uživatelé se mohou přihlašovat osobně, telefonicky, případně e-mailem. Pokud se přihlašují e-mailem, musí si zkontrolovat potvrzení objednávky. U nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká.
 6. V případě, že počítače nejsou obsazeny, mohou zde uživatelé využívat internet (max. 15 min.).  Po příchodu uživatele, který projeví zájem o výše uvedené zdroje, je nutno práci ihned ukončit.
 7. Knihovna si vyhrazuje právo přizpůsobit chod studovny momentální situaci.
  Pracovníci Oddělení periodik poskytují konzultace pouze při využívání elektronických informačních zdrojů NK ČR a zpřístupňovaných bází bibliografického charakteru.
 8. Výsledky vyhledávání lze vytisknout. Cena vytištěné stránky se řídí Ceníkem NK ČR.
 9. Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení řádu NK ČR a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je povoleno NK ČR pouze po doložení studijního účelu (potvrzení fakulty, zaměstnavatele apod.).

V Praze dne 31.10.2012
PhDr. Hana Nová
vedoucí Oddělení periodik NK ČR

>> Oddělení periodik >> Studovna periodik

Ludmila Štěpánková

11.04.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube