Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů na kioscích v Referenčním centru NK ČR

Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů na kioscích v Referenčním centru NK ČR

 • Internet a elektronické informační zdroje jsou zpřístupňovány pouze registrovaným uživatelům, kteří vlastní platný čtenářský průkaz NK ČR. Uživatelům je výpočetní technika zpřístupňována zdarma.
 • Uživatelé s platným čtenářským průkazem, kteří chtějí pracovat s počítači ve studovně, si mohou rezervovat kiosky pro práci s digitálními knihovnami. Rezervaci je možné uskutečnit pouze elektronicky prostřednictvím uživatelského konta v elektronickém katalogu – bázi NKC. Rezervace zaručuje nepřerušenou práci po dobu odpovídající zvolenému typu služby (viz dále). Registrovaní uživatelé se mohou přihlašovat nejdříve 10 dní a nejpozději 15 minut před zahájením rezervovaného bloku. Na pozdější rezervace nebude brán zřetel.
 • Rezervaci pro práci Digitální knihovnou NK ČR (Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv) je možné zadat na dvě hodiny.
 • Registrovaní uživatelé mohou mít zároveň pouze jednu rezervaci na daný typ služby. Novou rezervaci lze provést až po vyčerpání předchozí. U nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká.
 • V ostatních případech lze na volných počítačích pracovat nepřerušeně po dobu 15 minut. Po uplynutí 15 minut jsou uživatelé povinni bezodkladně uvolnit místo, pokud jsou k tomu službou vyzváni.
 • Obsazování počítačů uživateli bez rezervace stanovuje služba dle aktuálního provozu studovny. Uživatel nemá právo vyžadovat konkrétní místo ve studovně. Služba má právo při obsazování počítačů zohlednit, v jaké míře registrovaní uživatelé počítače v Referenčním centru během daného dne již využili. Využití počítačů je evidováno prostřednictvím knihovního systému Aleph ve čtenářských kontech.
 • Uživatel může začít práci na počítači nejpozději pět minut před koncem provozní doby.
 • Uživatelé s jednodenní vstupenkou mohou využívat internet (pevné spojení) pouze pro práci s katalogy NK ČR, Digitální knihovnou NK ČR (Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv). Práce s licencovanými online databázemi je možná pouze formou konzultace s knihovníkem. Mohou využívat vybrané Wi-Fi sítě.
 • Pracovníci knihoven, kteří mají vystavený průkaz pro potřeby agendy meziknihovních služeb (objednávání, vyzvedávání, vracení dokumentů z jiných knihoven), mohou využít internet na vyhrazeném počítači pouze za účelem konzultace, vyhledání informací nezbytných pro meziknihovní služby atd.
 • Uživatelé mohou při práci s počítači s přístupem k volnému internetu používat USB flash disky, pokud je užívají v souladu s autorským zákonem a licenčními podmínkami užitých databází. Na počítačích s plným přístupem do digitální knihovny Kramerius je užití USB flash disků zakázáno.
 • Po dohodě se službou mohou uživatelé tisknout soubory (cena za 1 stranu černobílého tisku formátu A4 je 2,- Kč, cena černobílého tisku ve formátu A3 jsou 4,- Kč). Při tisku většího počtu stran jsou povinni rozdělit soubory odesílané k tisku do dávek o maximálním rozsahu 25 stran a tisknout každou dávku samostatně. O tisku vždy rozhoduje služba podle situace ve studovně.
 • Registrovaní uživatelé mohou používat vlastní CD-ROM, DVD, a to pouze v případě, že nevyžadují instalaci vlastního softwaru. Služba ve studovně má právo CD-ROM, DVD zkontrolovat.
 • Knihovna si vyhrazuje právo přizpůsobit chod studovny momentální situaci.
 • Služba RC poskytuje uživatelům nezbytné informace pro orientaci v příruční knihovně, případně konzultace při vyhledávání v online licencovaných databázích, Digitální knihovně NK ČR a v databázích Národní knihovny ČR. Informace nad rámec základních konzultací k informačním zdrojům a službám knihovny se odvíjí od aktuální situace ve studovně. Podrobnější konzultace se poskytují na objednávku na e-mailové adrese reference[zavináč]nkp[tečka]cz.
 • Služba RC neposkytuje konzultace k využívání volného internetu (např. provádění finančních transakcí, zadávání inzerátů), ovládání grafických programů (např. edice fotografií, videí) atd. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele a NK ČR nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv únik či zneužití dat z aplikací s přístupem k osobním údajům a datům uživatele.
 • Práce uživatelů může být monitorována.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je povoleno NK ČR pouze po doložení studijního účelu (potvrzení fakulty, zaměstnavatele apod.).

 

Karolína Košťálová

10.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube