Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Sbírka Ruského zahraničního historického archivu

Sbírka Ruského zahraničního historického archivu

Razítko, jímž se označovaly dokumenty ze sbírky RZHA

Unikátní soubor ve fondu Slovanské knihovny představuje knihovna a sbírka novin bývalého Ruského zahraničního historického archivu. Převládají v něm publikace z dějin ruských společenských a revolučních hnutí počínaje poslední třetinou 18. století, publikace z dějin politických stran, díla politických spisovatelů a publicistů, memoárová literatura. Mezi publikacemi vztahujícími se obsahově k období před rokem 1800 jsou především takové, které se týkají Pugačovova povstání, Radiščeva, Novikova, zednářů. Období Alexandra I. a Mikuláše I. je zastoupeno publikacemi týkajícími se lidových nepokojů, děkabristů, západníků, slavjanofilů, petraševců, pro období Alexandra II. a Alexandra III. jsou charakteristické četné memoáry, zvláště bohatě je osvětleno revoluční hnutí 60. a 70. let i rusko-turecká válka 1877–1878.

Mimořádně bohatá je literatura k období vlády Mikuláše II., jehož vládní politika je osvětlena detailněji než vládní politika předchozích epoch. Najdeme tu množství publikací týkajících se carovy osobnosti, literaturu o rusko-japonské válce 1904-1905, o Státní dumě. Revoluční hnutí za vlády Mikuláše II. je představeno mj. stenografickými zprávami o činnosti politických institucí, organizací a jejich sjezdů, stanovami a zprávami o činnosti politických stan a spolků, memorandy, množstvím agitačních a propagačních brožur včetně takových, které byly ihned po vytištění v tiskárně konfiskovány a páleny, takže se uchovaly pouze ojedinělé výtisky.

Velmi bohatě je zastoupena literatura (v ruštině i jiných jazycích) o první světové válce, únorové revoluci a říjnovém převratu 1917, o občanské válce a prvních dvou desetiletích existence SSSR.

Světově ojedinělá je sbírka novin, v nichž se odráží společensko-politické dění v Rusku v období předcházejícím první světové válce a činnost ruské emigrace před rokem 1917, události roku 1917 a po nich následující občanská válka. Zvláštní historickou cenu mají jednak noviny z doby občanské války, jednak tisk vydávaný za druhé světové války na sovětských územích okupovaných hitlerovským Německem.

Nesmírně rozsáhlý je soubor knih a periodik vydávaných ruskou emigrací v období mezi dvěma světovými válkami v nejrůznějších zemích světa nejen v ruštině, ale i ukrajinštině, běloruštině a dalších jazycích.

23.07.2014
Další informace
Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu knih Ruského zahraničního historického archivu

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube