Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Knihovna A. F. Smirdina

Knihovna A. F. Smirdina

Portrét A. F. Smirdina (1795–1857)

Samostatným celkem ve sbírce Slovanské knihovny je torzo knihovny petrohradského knihkupce a vydavatele Aleksandra Filippoviče Smirdina (1795–1857). Obsahuje více než 11 tisíc svazků ruské literatury od dvacátých let 18. do padesátých let 19. století. Smirdinovo knihkupectví bylo ve své době význačným intelektuálním centrem ruské společnosti. Tištěný katalog této knihovny má více než 1300 stran, obsahuje 18364 položek a je důležitým bibliografickým pramenem pro studium ruské literatury přelomu 18. a 19. století.

V roce 1879 byla knihovna převezena z Petrohradu do Rigy, kde byla postupně rozprodávána na antikvárním trhu. V roce 1932 zakoupilo pro Slovanskou knihovnu zbývající soubor čítající 11 262 titulů ministerstvo zahraničí Československé republiky za finančního přispění Slovanského ústavu. Po porovnání získané sbírky s tištěným katalogem byly zjištěny největší ztráty v oddílech humanitních, zatímco nejvíce se uchovalo knih týkajících se vedení domácnosti, lékařství, geografie a různých technických oborů. Slovanská knihovna se snažila Smirdinovu knihovnu zrekonstruovat – nahrazovala poztrácené a prodané svazky z jiných zdrojů. Tento záměr nebylo sice možné plně realizovat, řada knih chybějících v původní Smirdinově sbírce je však zastoupena v jiných odděleních Slovanské knihovny.

Knižní sbírka obsahuje přibližně 2000 tisků z osmnáctého století, větší část byla vydána ve století devatenáctém.

Podrobnější informace

25.09.2014
Dostupné tištěné katalogy
Digitalizace
Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu Slovanské knihovny (katalog uzavřen v roce 1996)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube