Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost Soupisy vydaných publikací

Publikační činnost Slovanské knihovny

Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací

Bibliografie Slovanské knihovny
abecední soupis publikací vydaných v rámci dané ediční řady od roku 1995 včetně 

Adolf Černý : bibliografický soupis publikovaných prací / Radoslava Hnízdová

1. vyd. - Praha, 1998. - 180 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 54) - ISBN 80-7050-271-1

Bibliografie zachycující všechny knižně a časopisecky publikované práce význačného českého slavisty Adolfa Černého (1864-1952, básnický pseudonym Jan Rokyta), jehož dílo představuje jeden z vrcholů české odborné slavistické publicistiky. Bibliografie obsahuje přes 2000 záznamů.

Cena: 80,- Kč

cerny-cover.jpg

Alfréd Ljudvigovič Bém : (1886-1945?) : bibliografie / uspořádaly a úvodní studii napsaly Miluša Bubeníková a Lucie Vachalovská

1. vyd. - Praha, 1995. - 110 s., obr. příl. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 50) - ISBN 80-7050-200-2

Výběrová bibliografie prací badatele a myslitele, významného příslušníka ruské emigrace v meziválečném Československu A. L. Béma.

rozebráno

bem-cover.jpg

Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách : katalog / zpracovala Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 1997. - 426 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 53) - ISBN 80-7050-258-4

Soupis a popis vzácných tisků vydaných cyrilským a hlaholským písmem. Kromě významu informačního má určitou roli při sestavování souborného katalogu těchto tisků.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - rusky (PDF)

cyrilsketisky-cover.jpg

Česká slavistická produkce : bibliografie za léta 1998-2002 / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková

1. vyd. - Praha, 2003. - 250 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 62) - ISBN 80-7050-423-4

Bibliografie původní slavistické literatury vydané v České republice v období mezi XII. a XIII. mezinárodním sjezdem slavistů. Zpracováním úplné bibliografie slavistické produkce zahajuje Slovanská knihovna tradici vydávání pravidelných příruček, které jsou nezbytné pro slavisty celého světa.

Cena: 100,- Kč

slavprod-cover.jpg
Ivan Aleksejevič Bunin: bibliografija originalnych knižnych izdanij (1891–1990) / sost. Jitka Křesálková

1. vyd. – Praha, 2007. – 503 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 70) – ISBN 978-80-7050-522-9

Bibliografie prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina. Jedná se o vskutku unikátní a vyčerpávající chronologický soubor bibliografických záznamů všech Buninových knih a rozpisů jejich obsahů. Titul doplňují obsáhlé rejstříky básnických a prozaických prací I. A. Bunina, rejstřík publicistických prací, vzpomínek a publikované korespondence, rejstřík vydaných knih a rejstřík překladů. Jedná se o důležitý zdroj informací pro literární vědce a historiky studující poslední období carského zřízení v Rusku a především činnost porevoluční literární emigrace. Kniha je připravena v ruštině.

Cena: 130,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

bunin-cover.jpg
Ivan Aleksejevič Bunin: bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych aľmanachach i sbornikach (1887–1987) / sost. Jitka Kržesalkova; sost. ukazatelej Michaela Ržegakova

1. vyd. – Praha, 2011. – 335 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 76) – ISBN 978-80-7050-592-2

Bibliografie prvních vydání prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina publikovaných v letech 1887–1987 v novinách, časopisech, literárně-uměleckých almanaších a sbornících. Kniha obsahuje 1861 bibliografických záznamů. Její součástí je rejstřík básnických a prozaických prací I. A. Bunina a soupis použité literatury. Bibliografie je připravena v ruštině.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

bunin.jpg

Josef Macůrek / Ctibor Nečas

1. vyd. - Praha, 1998. - 74 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 55) - ISBN 80-7050-284-3

Publikace věnovaná význačnému českému slavistovi, historikovi Josefu Macůrkovi, zabývajícímu se dějinami Slovanů a východní Evropy. Kromě úvodní studie obsahuje bibliografický soupis děl J. Macůrka a literatury o jeho životě a díle.

Cena: 40,- Kč

macurek-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I: 1710-1775 / Sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 2004. - 376 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 65) - ISBN 80-7050-411-0

Katalog obsahuje záznamy 413 starých ruských tisků tištěných azbukou ze sbírek Slovanské knihovny vydaných mezi roky 1710–1775. Převážná část titulů pochází z knihovny petrohradského knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Přílohou knihy je reprint bibliografického letáku Ivana Savického „Vol’noje ekonomičeskoje obščestvo 1765-1965“ a řada obrazových dokumentů.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Podrobnější informace – rusky (PDF)
tisky-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787 / Sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 2008. - 441 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 71) - ISBN 978-80-7050-542-7

Druhý svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v letech 1776–1787. Podobně jako první svazek těží především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 480 titulů. Přílohou knihy je reprint práce V. O. Ključevského „Vospominanije o N. N. Novikove i jego vremeni“ a řada obrazových dokumentů.

Cena:  100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – rusky (PDF)

tisky2-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl III: 1788–1795 / Sestavila Františka Sokolová

 1. vyd. - Praha, 2014. - 404 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 81) - ISBN 978-80-7050-632-5

Třetí svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v období historicky, politicky a kulturně převratném – v době Francouzské revoluce. Podobně jako první dva svazky řady těží i tento především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 491 titulů vydaných v letech 1788–1795. Její součástí je 13 obrazových příloh, rejstřík, seznam literatury a seznam zkratek.

 Cena:  150,- Kč
Podrobnější informace (PDF)

Podrobnější informace - rusky (PDF)

Mezinárodní sjezdy slavistů – bibliografie publikovaných příspěvků

Řada bibliografií materiálů vztahujících se k jednotlivým mezinárodním sjezdům slavistům

kongres13-cover.jpg
Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot / sost. i avtor vvedenija Martin Beisswenger / Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works / edited and introduced by Martin Beisswenger

1. vyd. – Praha, 2008 – 111 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 72) – ISBN 978-80-7050-543-4

Bibliografie prací ekonoma, geografa a historika, čelného představitele meziválečného eurasijského hnutí Petra Nikolajeviče Savického (1895–1968) obsahuje všechny jeho známé publikované texty vydané v letech 1913–2005. Celkem zahrnuje 312 záznamů knih, odborných studií, recenzí, přednášek, ale i drobnějších zpráv a komentářů. Samostatnou kapitolu tvoří hesla, jež Savickij připravil do několika encyklopedií. Součástí knihy je též obsáhlý chronologický přehled Savického života a díla, seznam periodik, do nichž Savickij přispíval, a názvový rejstřík. Vztah k Savickému odráží také obálka knihy, jejíž zpracování vychází z grafických tradic publikací eurasijského hnutí.

Cena: 40,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

savitskii-cover.jpg

Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918 - 1945 : (bibliografie s biografickými údaji o autorech) / bibliografii zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková ; biografická hesla zpracoval Jiří Vacek za spolupráce a redakce Zdeňky Rachůnkové a Michaely Řehákové

1. vyd. - Praha, 1996. - Díl I, sv. 1: 424 s.; díl I, sv. 2 : s. 427-849; díl I, sv. 3 : s. 853-1472 - (Bibliografie Slovanské knihovny; 52) - ISBN 80-7050-246-0

První díl bibliografie zachycuje produkci napsanou a vydávanou emigranty na území Československa v originále i v překladech. Obsahuje knižní publikace, sborníky a periodika i veškerou produkci emigrantských nakladatelství v ČSR.

Cena: 200,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - rusky (PDF)

prace-emigr-cover.jpg

Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů / Dušan Karpatský

1. vyd. - Praha, 2002. - 61 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 59) - ISBN 80-7050-405-6

Publikace vydána u příležitosti konání stejnojmenné výstavy pořádané Národní knihovnou ČR - Slovanskou knihovnou, Národní a univerzitní knihovnou v Záhřebu a Velvyslanectvím Chorvatské republiky v České republice pod záštitou prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiće.

Publikace obsahuje stati shrnující česko-chorvatské literární vztahy a bibliografii, překladů chorvatské literatury do češtiny a české literatury v chorvatských překladech.

Cena: 30,- Kč

vztahyc-ch-cover.jpg

Ruská literatura v českých překladech (1990-2001) / sestavil Jiří Vacek

1. vyd. – Praha, 2002. - 45 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 60) - ISBN 80-7050-392-0

Souhrnný soupis knižních překladů ruské literatury do češtiny vydaných v průběhu let 1990-2001.

rozebráno

ruska-lit-prekl-cover.jpg

Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii / Sost. Lukaš Babka, Anastasija Kopršivova, Lidija Petruševa
• Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace / Sest. Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa

1. vyd. – Praha, 2011 – 564 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 77) – ISBN 978-80-7050-600-4

Rusko-česká publikace obsahuje inventární soupis sbírky provozních dokumentů (registratury) Ruského zahraničního historického archivu (RZHA) nyní uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace v Moskvě.
RZHA existoval v letech 1923–1945 v Praze, v jednom z hlavních center ruské meziválečné emigrace. Díky složení svých sbírek se stal světově jedinečnou archivně-dokumentační institucí shromažďující archiválie, knihy a periodika k tematice ruské emigrace, ruského revolučního hnutí a vývoje Sovětského svazu. Publikované inventáře sbírek provozních dokumentů RZHA umožňují vůbec poprvé systematicky zmapovat jeho chod a osudy, slouží však rovněž jako cenné svědectví o činnosti ruské emigrace v meziválečném období.

Cena: 250,- Kč

rzha-cover-m.jpg

Slovanský přehled: 1981-1997 : bibliografický soupis

1. vyd. - Praha, 1999. - 204 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 57) - ISBN 80-7050-333-5

Bibliografický soupis všech článků, materiálů, dokumentů, pamětí, vzpomínek, recenzí a zpráv uveřejněných v časopise Slovenský přehled během sedmnácti ročníků. Vychází u příležitosti 100. výročí existence časopisu a navazuje na předcházející soupisy za léta 1898-1967 a 1968-1980.

Cena: 100,- Kč

prehled-cover.jpg

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky

Ediční řada mapující archivní dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 uložené v archivech České republiky. Celá řada vznikla ve spolupráci s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR, která zajistila zpracování archivních rešerší.

soupispramenu-cover.jpg

Soupis publikací vydaných Slovanskou knihovnou (1924-2004) : vydáno k 80. výročí činnosti Slovanské knihovny / sestavili Michaela Řeháková a Lukáš Babka

1. vyd. - Praha, 2005. - 29 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 67) - ISBN 80-7050-459-5

Bibliografický soupis publikací vydaných Slovanskou knihovnou od svého založení v roce 1924 až do konce roku 2004. Vydáno k 80. výročí založení knihovny.

rozebráno

Online verze publikace

soupis-publ-cover.jpg

Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 / Bohdan Zilynskyj

1. vyd. - Praha, 2000. - 305 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 58) - ISBN 80-7050-298

Pokračování sborníku “150 let česko-ukrajinských literárních styků”, vydaného v roce 1968. Tvoří jej řada bibliografických soupisů pokrývajících dané období.

Cena: 90,- Kč

ukr-lit-cover.jpg

Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové : bibliografie 1945-2005 / uspořádala Hana Opleštilová

1. vyd. - Praha, 2005. - 114 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 68) - ISBN 80-7050-474-9

Úplná bibliografie Z. Bergrové, básnířky a překladatelky. Převážně překládala tvorbu ruských klasiků - A.S. Puškina, M.J. Lermontova, N.A. Nekrasova.

Cena: 50,- Kč

bergrova-cover.jpg

Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny : soupis a popis / Josef Vašica; k vydání připravila Zoe Hauptová a Helena Rudlovčáková

1. vyd. - Praha, 1995. - 195 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 51) - ISBN 90-7050-189-8

Publikace vydaná k 110. výročí narození významného českého slavisty. J. Vašica vytvořil řadu objevných prací týkajících se staroslověnských památek právních, homiletických a liturgických. Jeho zájmy se obracely k staročeské bibli i k písemnictví českého pobělohorského baroka. Kniha je doplněna bibliografií prací J. Vašici.

rozebráno

vasica-cover.jpg
03.09.2014