Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Digitalizace a mikrofilmování Realizované projekty

Realizované projekty mikrofilmování a digitalizace periodik

Do dosud uskutečněných programů mikrofilmování a digitalizace byly vybrány ty části sbírky periodik Slovanské knihovny, které jsou unikátní a vzácné, svou komplexností tvoří základ fondu Slovanské knihovny a v žádné světové knihovně se nenacházejí v podobném rozsahu a úplnosti. Jedná se o dva typy periodik:

  • noviny a časopisy vydávané příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu v letech 1918-1945
  • noviny ze sbírky bývalého Ruského zahraničního historického archivu (unikátní archivně dokumentační instituce působící v meziválečném Československu). Zařazeny sem byly především tituly z období občanské války v Rusku (převážně z let 1917-1922), noviny vydávané na území bývalého Sovětského svazu během německé okupace v letech 1941-1945 a noviny vydávané příslušníky ruské a ukrajinské emigrace v letech 1918-1945 po celém světě.


Dosud bylo mikrofilmováno 1050 titulů periodik (cca 370 000 stran) a z toho následně digitalizováno 255 titulů.

 

25.02.2019
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube