Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Digitalizace a mikrofilmování Realizované projekty

Novinová sbírka Slovanské knihovny

 

Grant probíhající v l. 2002-2004 poskytnutý Grantovou agenturou ČR

Novinová sbírka Slovanské knihovny. Kompletace, zpracování a mikrofilmování části unikátní sbírky bývalého Ruského zahraničního archivu.
Newspaper Collection of the Slavonic Library. Completion, cataloging and microfilming of part of the unique collection of the former Russian Historical Archive Abroad.

Doba trvání: 2002-2004

Slovanská knihovna získala v roce 2002 od Grantové agentury ČR tříletý grant v celkové výši 1.211 tisíc korun. V rámci tohoto projektu byla mikrofilmována periodika uchovávaná ve Slovanské knihovně; konkrétně se jedná o noviny získané po r. 1945 z fondů zrušeného Ruského zahraničního historického archivu. Probíhala kompletace, katalogizace a mikrofilmování těchto novin, jejichž kvalita je již často velmi špatná. V rámci tohoto projektu jsme zpracovali celkem více než 150.000 stran.

V prvních dvou letech jsme zpracovávali především noviny z období revoluce a občanské války v Rusku (jedná se o zhruba o rozmezí let 1917-1922). Na konci druhého roku a v třetím roce jsme přešli ke zpracování novin emigrantských (noviny převážně ruské a méně též ukrajinské emigrace v Evropě, Asii a Severní a Jižní Americe v období zhruba od 20. let 20. století do druhé světové války).

Zpracovávali jsme tituly maximální velikosti 60 x 45 cm, což je rozměr, který je možné fotografovat na kamerách na pracovišti oddělení mikrografie NK ČR v Hostivaři.

Navazovali jsme na práce, které byly vykonány v rámci sdíleného grantu Open Society Fund a Grantové agentury ČR v letech 1998-1999, o nichž je možné získat více informací zde.

Následující seznamy obsahují tituly mikrofilmované v rámci grantu GAČR v daných letech:
(členění do tematických skupin je rámcové)


Eva Sokolová

10.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube