Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

9. Hudba - Music

 

MDT/Konspekt                Poznámka                                DDC/Conspectus                         Vybrané znaky

78 Hudba 780 Music 78

Hudba

78.02
Kompozice hudebních děl
78.03
Vývojová období v dějinách hudby. Hudební školy, styly a vlivy
78.04/.06
Témata hudebně znázorněná. Programní hudba.
Účel a uplatnění hudby. Různé otázky týkající se
hudby a rozčlenění hudby podle různých hledisek

78.08
Typy, druhy hudebních děl. Hudební formy
78.09
Způsoby předvedení nebo provedení hudebních děl (hudební soutěže,
přehlídky)

78.01 Muzikologie. Dějiny hudby 780.72 Musicology 78.01
Estetika. Filozofie. Hudební slohy. Teorie hudby
78.07 Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání 780.92 Persons associated with music 78.07
Zaměstnání a činnosti související s hudbou
781 Hudební teorie 781 General principles and musical forms 781

Teorie hudby. Základní otázky (vědecké hudební teorie, harmonie a kontrapunkt,
hudební formy)

782 Divadelní hudba. Opera,opereta, muzikál 782.1 Dramatic vocal forms. Operas 782

Divadelní hudba. Opera. Opereta

783 Církevní hudba.

Duchovní hudba.

Náboženská hudba

781.7 Sacred music 783

Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba

784 Vokální hudba 782 Vocal music 784

Vokální hudba

785 Instrumentální hudba.

Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů.

784-788 Instruments and instrumental ensembles and their music 785

instrumentální hudba. Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů. Hudební soubor

786/789 Hudba pro jednotlivé nástroje 786-789 Music for individual instruments 786/789

Hudba pro jednotlivé hudební nástroje

786 Hudba pro klávesové nástroje 786 Keyboard, mechanical, electrophonic, percussion instruments
787 Hudba pro strunné a smyčcové nástroje 787 Stringed instruments (chordophones). Bowed instruments
788 Hudba pro dechové nástroje 788 Wind instruments (aerophones)
789 Hudba pro bicí nástroje 786.8 Percussion instruments

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube