Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi - Geography and earth sciences

 

MDT/Konspekt                    Poznámka                       DDC/Conspectus                    Vybrané znaky

912:51 Matematická geografie 526 Mathematical geography
528 Geodezie. Kartografie 526.1 Geodesy 528

Geodezie. Zeměměřictví. Fotogrammetrie. Dálkový průzkum. Kartografie
528.1
Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodezii a fotogrammetrii
528.2
Tvar Země. Měření Země. Matematická geodezie. Fyzikální geodezie. Astronomická geodezie
528.3
Geodetická měření. Trigonometrické sítě. Nivelace
528.4
Vyměřování malých částí zemského povrchu. Katastrální vyměřování. Topografie. Inženýrská geodezie. Speciální zeměměřičské práce
528.5
Geodetické přístroje a pomůcky
528.7
Fotogrammetrie: letecká, pozemní
528.8
Dálkový průzkum
528.9
Kartografie. Mapování (textová díla)

549 Mineralogie 549 Mineralogy 549

Mineralogie. Speciální věda o nerostech (minerálech)

55 Vědy o Zemi. Geologické vědy 550 Earth sciences 55

Vědy o Zemi. Geologické vědy. Meteorologie. Hydrologie

550 Geofyzika. Geochemie. Geobiologie.
Užitá geologie
550 Geophysics 550

Pomocné vědy geologické atd.
550.2
Geoastronomie. Kosmogonie
550.3
Geofyzika
550.4
Geochemie
550.7
Geobiologie. Geologická činnost organismů
550.8
Užitá geologie a geofyzika. Geologická prospekce a výzkum. Interpretace výsledků
550.93
Geochronologie. Geologické datování. Stanovení absolutního geologického stáří

551 Geologie. Meteorologie. Klimatologie 551 Geology, meteorology 551

Všeobecná geologie. Meteorologie. Klimatologie. Historická geologie. Stratigrafie. Paleogeografie
551.1/.4
Všeobecná geologie
551.1
Struktura Země všeobecně
551.2
Vnitřní geodynamika (endogenní procesy)
551.3
Vnější geodynamika (exogenní procesy)
551.4
Geomorfologie. Studium fyzických tvarů Země. Speleologie. Oceánografie
551.5
Meteorologie. Klimatologie
551.7
Historická geologie. Stratigrafie
551.8
Paleogeografie

556 Hydrologie 551.48 Hydrology 556

Hydrosféra. Voda všeobecně. Hydrologie. Hydrogeologie

552 Petrologie 552 Petrology 552

Petrologie. Petrografie
552.1/.2
Všeobecná charakteristika a vlastnosti hornin. Fyzikální a fyzikálně-chemická petrologie. Obecná petrografie
552.3/.6
Systematická petrografie. Klasifikace hornin

553 Ložisková geologie 553 Economic geology 553

Geologie ložisek nerostných surovin. Minerální ložiska
553.2
Vznik rud. Vznik minerálů
553.3/.4
Rudní ložiska. Ložiska kovových minerálů
553.5/.8
Ložiska nerud. Minerální prameny. Drahokamy a polodrahokamy.
553.9
Ložiska hornin obsahujících uhlík. Ložiska uhlovodíků (kaustobiolitů)

56 Paleontologie 560 Paleontology, paleozoology 56

Paleontologie. Paleobiologie
561
Systematická paleobotanika
562/569
Systematická paleozoologie

91 Geografie jako věda. Výzkum.
Cestování
Objevné cesty 910 Geography and travel 91

Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Cestování. Regionální geografie
910.1/.2
Geografie jako věda. Metodika (teorie, systémy, metody). Techniky geografického výzkumu
910.3/.4
Průzkum určitých typů geografických oblastí. Objevné cesty

911 Obecná geografie. Systematická
geografie
Fyzická, kulturní, sídelní, teoretická,
typologická, normativní, srovnávací
910.01-.02 Physical geography, philosophy and theory of geography and travel 911

Obecná geografie. Systematická geografie (věda o geografických faktorech). Teoretická geografie
911.2
Fyzická geografie
911.3
Kulturní geografie. Geografie kulturních faktorů (Sídliště. Sídelní geografie.)
911.5/.9
Teoretická geografie. Přírodní krajina. Kulturní krajina. Srovnávací geografie.

913:94 Historická geografie 911 Historical geography
912 Mapy. Atlasy Neliterární, netextové zobrazení jednotlivých zemských oblastí 912 Graphic representations of surface of earth and of extraterrestrial worlds 912

Neliterární, netextové zobrazení jednotlivých zemských oblastí (Mapy. Glóbusy. Atlasy.)

913(3) Geografie starověkého světa 913 Geography of and travel in ancient world 913(3)

Geografie starověkého světa

913 Regionální geografie Regionální geografie obecně a více oblastí 913-919 Geography of and travel in specific continents, countries, localities 913

Regionální geografie obecně
913(4/9)

913(4) Geografie Evropy, reálie, cestování 914 Geography of and travel in Europe 913(4)

Geografie Evropy

913(5) Geografie Asie, reálie, cestování 915 Geography of and Travel in Asia
913(6) Geografie Afriky, reálie, cestování 916 Geography of and travel in Africa 913(6)

Geografie Afriky

913(7) Geografie Severní Ameriky, reálie, cestování 917 Geography of and travel in North America
913(8) Geografie Jižní Ameriky, reálie, cestování 918 Geography of and travel in South America
913(9) Geografie Oceánie, polárních oblastí, Austrálie, atd. 919 Geography of and travel in other parts of world

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube