Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

6. Fyzika a příbuzné vědy - Physical sciences

 

MDT/Konspekt                        Poznámka                        DDC/Conspectus                    Vybrané znaky

5 Přírodní vědy. Matematické vědy 500 Natural sciences and mathematics 5

Přírodní vědy. Matematické vědy

52 Astronomie Astrofyzika. Kosmický výzkum 520 Astronomy and allied sciences 52
Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodezie. Kartografie
521 Teoretická astronomie. Nebeská mechanika Efemeridy 521 Celestial mechanics
520 Astronomické přístroje a metody 522 Techniques, procedures, apparatus, equipment, material (Astronomy) 520

Astronomické přístroje a metody. Observatoře

523/524 Sluneční soustava. Hvězdy. Vesmír Hvězdné systémy 523 Specific celestial bodies and phenomena 523
Sluneční soustava
523.2
Obecné vlastnosti sluneční soustavy
523.4
Planety a jejich satelity. Planetologie
523.6
Meziplanetární hmota. Komety. Meteory. Meteority
523.9
Slunce. Solární fyzika

524
Hvězdy. Hvězdné systémy. Vesmír
524.1
Kosmické záření. Primární kosmické záření
524.3
Hvězdy
524.4
Hvězdokupy. Hvězdné asociace
524.5
Mezihvězdná hmota. Galaktické mlhoviny
524.6
Galaxie (Mléčná dráha)
524.7
Mimogalaktické soustavy
524.8
Vesmír. Metagalaxie. Kosmologie

523.3 Země 525 Earth (astronomical geography) 523.3

Měsíc. Systém Země-Měsíc

006.95 Chronologie 529 Chronology
53 Fyzika 530 Physics 53

Fyzika
53.08
Obecné základy a teorie měření a konstrukce měřicích přístrojů. Měřicí metody
530.1
Základní fyzikální teorie

531 Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles 531 Classical mechanics, solid mechanics 531

Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles
531.1/.3
Kinematika. Statika. Dynamika. Kinetika
531.4
Práce. Váha. Hmotnost. Tření. Pasivní odpor
531.5
Tíže. Gravitace. Kyvadla. Balistika
531.6
Mechanická energie. Zachování mechanické energie
531.7
Měření geometrických a mechanických veličin: nástroje, metody a jednotky
531.8
Teorie strojů. Technická mechanika obecně

532 Mechanika tekutin obecně. Mechanika kapalin Hydromechanika 532 Fluid mechanics, liquid mechanics 532

Mechanika tekutin obecně. Mechanika kapalin (hydromechanika)

532.1
Hydrostatika obecně
532.2
Rovnováha kapalin
532.3
Vnořená tělesa (ponořená tělesa). Plovoucí tělesa
532.5
Pohyb tekutin. Hydrodynamika
532.6
Povrchové jevy. Povrchové napětí. Kapilarita
532.7
Kinetická teorie kapalin. Osmóza. Rozpouštění a roztoky

533 Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu 533 Pneumatics (gas mechanics) 533

Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu
533.1
Vlastnosti plynů
533.2
Pružnost. Stlačitelnost. Zkapalňování. Mísení plynů. Směsi plynů
533.5
Zředěné plyny. Vakuová fyzika
533.6
Aerodynamika
533.7
Kinetická teorie plynů. Kontinuita stavu
533.9
Fyzika plazmatu

534 Mechanické kmity. Akustika 534 Sound and related vibrations 534

Mechanické kmity. Akustika
534.1
Kmitání těles. Buzení kmitů. Kmitavé soustavy s rozdělenou hmotností a pružností
534.2
Šíření kmitů. Děje v akustickém poli
534.3
Hudební akustika. Hudební tóny a jejich vnímání
534.4
Analýza a syntéza zvuku
534.5
Skládání kmitů
534.6
Akustická měření
534.7
Fyziologická akustika. Lékařská akustika
534.8
Aplikace akustiky (teorie)

535 Optika 535 Light and paraphotic phenomena 535

Optika
535.1
Teorie světla
535.2
Šíření a energie záření. Fotometrie
535.3
Šíření světla. Odraz. Lom. Absorpce. Emise
535.4
Interference. Ohyb. Ohybový rozptyl
535.5
Polarizace. Dvojlom. Disperze v anizotropních látkách
535.6
Barvy a jejich vlastnosti. Nauka o barvách
535.8
Aplikace optiky všeobecně

536 Teplo. Termodynamika 536 Heat 536

Teplo. Termodynamika
536.1
Obecná teorie tepla
536.2
Vedení tepla. Přestup tepla
536.3
Vliv těles na tepelné záření
536.4
Vliv přívodu tepla a teploty na objem a strukturu látek
536.5
Teplota. Teplotní stupnice. Teplotní měření. Teploměry. Řízení teploty
536.6
Měření množství tepla. Kalorimetrie
536.7
Termodynamika. Energetika

537 Elektřina 537 Electricity and electronics 537

Elektřina. Magnetismus. Elektromagnetismus
537.1
Teorie elektřiny
537.2
Statická elektřina. Elektrostatika
537.3
Proudová elektřina. Elektrický proud. Elektrokinetika
537.5
Elektronové a iontové jevy. Elektrické výboje. Emise. Záření. Ionizace
538.9
Fyzika kondenzované hmoty (v kapalném a pevném stavu)

537.6/.8 Magnetismus. Elektromagnetismus 538 Magnetism 537.6

Magnetismus
537.8

Elektromagnetismus. Elektromagnetické pole. Elektrodynamika

539 Fyzikální stavba hmoty. Jaderná fyzika. Molekulární fyzika Pružnost. Pevnost 539 Modern physics 539

Fyzikální stavba hmoty

539.1
Jaderná fyzika. Atomová fyzika. Molekulová fyzika. Fyzika atomového jádra, atomů a molekul
539.2
Vlastnosti a struktura molekulárních soustav
539.3
Pružnost. Deformace. Mechanika pružných pevných látek
539.4
Pevnost. Odpor při namáhání
539.5
Vlastnosti materiálů ovlivňující tvárnost
539.6
Mezimolekulární síly
539.8
Ostatní fyzikálně-mechanické účinky. Tlaky

006 Metrologie. Standardizace 389 Metrology and standardization 006

Standardizace/normalizace výrobků, procesů, vah, měr a času. Kalendáře

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube