Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

5. Filozofie a náboženství - Philosophy and religion

 

MDT/Konspekt                        Poznámka                        DDC/Conspectus                    Vybrané znaky

101 Filozofie 100 Philosophy 101

Podstata a úloha filozofie. Filozofie jako věda. Metody filozofického myšlení

11 Metafyzika Ontologie, kosmologie, filozofie přírody. Estetika 110 Metaphysics 11

Metafyzika
111
Metafyzika všeobecně. Ontologie (Bytí. Substance. Monáda. Akcidence. Vztahy.)
111.8
Transcendentální určení bytí (Jednota a mnohost bytí. Pravda. Dobro. Zlo.)

165 Teorie poznání. Epistemologie 120 Epistemology, causation, humankind 165

Teorie poznání. Epistemologie

122/129 Speciální metafyzika 122-129 Special metaphysics 122/129

Speciální metafyzika (Kauzalita. Svoboda.
Determinismus. Indeterminismus. Teleologie.
Konečnost. Nekonečnost. Duše. Inkarnace.
Nesmrtelnost.)

13 Filozofie ducha 128.2 Mind and spirit 13

Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života
130.1/.3
Všeobecné pojmy a zákony. Spojitost, kontinuita a
zákony duchovního života. Filozofie kultury.
Metafyzika duchovního života

14 Filozofické systémy a hlediska Dějiny filozofie 140 Specific philosophical schools and viewpoints 14

Filozofické systémy a hlediska (Typologie
filozofických směrů. Světový názor. Filozofické
směry podle různých hledisek.)

16 Logika 160 Logic 16

Logika. Epistemologie. Teorie poznání. Logická metodologie
161/162
Základy logiky
164
Logistika. Symbolická logika. Matematická logika. Logický kalkul
167
Vědecké zkoumání
168
Vědecká metoda

17 Etika. Morální filozofie Praktická filozofie 170 Ethics (moral philosophy) 17

Morální filozofie. Etika. Praktická filozofie
171
Individuální etika. Povinnosti člověka vůči sobě samému
172
Sociální etika
173
Rodinná morálka
174
Morálka povolání
175
Morálka zábavy a oddechu
176
Sexuální etika. Sexuální morálka
177
Morálka a společnost (Úcta k člověku. Slušnost, dekorum. Nepřístojnosti. Láska. Přátelství.)
178
Morálka a střídmost (Toxikomanie. Alkoholismus. Narkomanie. )
179
Různé etické otázky (Špatné zacházení s dětmi. Týrání zvířat. Ochrana zvířat. Úcta k lidskému životu.)

14(3) Antická, starověká filozofie 180 Ancient philosophy
14(100)“04/14“ Středověká filozofie 180 Medieval philosophy
14(100-11) Orientální filozofie 180 Oriental philosophy
14(100-15) “15/20“ Moderní západní filozofie 190 Modern western philosophy
2 Náboženství Teologie. Religionistika 200 Religion 2

Náboženství
2-26
Mýty a legendy
2-3
Osobnosti v náboženství (zakladatelé, reformátoři, myslitelé, duchovní vůdci, šamani, čarodějové)
2-4
Náboženská praxe. Morální, sociální, pastorační teologie. Charita
2-5
Náboženský kult. Posvátná místa, svatyně, poutní místa. Poutě. Kultovní předměty. Liturgie. Svátosti. Duchovní život. Mystika
2-6
Náboženská tolerance. Ekumenismus. Duchovní obnova. Církev a stát. Perzekuce
2-7
Organizace a struktura církve. Diecéze. Farnosti. Osoby v církvi. Řeholní řády
2-8
Náboženství charakterizované různými vlastnostmi
(reformované, ortodoxní církve, sekty)
2-9
Dějiny náboženství. Církevní dějiny

2-1 Přirozená teologie. Náboženská filozofie. Religionistika Teodicea. Mytologie (obecně) 210 Philosophy and theory of religion 2-1

Teorie a filozofie náboženství. Náboženská filozofie
2-14
Bůh, bohové (obecně). Nauka o Bohu
2-167
Nadpřirozené bytosti.,např. andělé, ďábel, démoni
2-18
Duše, posmrtný život, reinkarnace. Podsvětí. Hřích.

2-23/-27 Bible. Biblistika 220 Bible 2-23/-28

Posvátné knihy, písmo, náboženské texty. Bible

2-74 Náboženské právo. Církevní právo 291.84 Religious law 2-74

Náboženské právo. Církevní právo

27-1/-2 Křesťanská teologie. Dogmatická teologie 230 Christian theology, Christian doctrinal theology 27-1/-2

Křesťanská teologie. Dogmatická teologie

27-4 Praktická teologie. Morální teologie Duchovní literatura přeřazena do skupiny konspektu 82 Literatura 240 Christian moral and devotional theology 27-4

Praktická teologie. Morální teologie

27-46/-48 Pastorální teologie 250 Local Christian church and Christian religious orders 27-46/-48

Pastorální teologie

27-5 Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život 246-248 Art in Christianity. Church furnishing. Christian experience, practice, life 27-5

Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

27 Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie Liturgie

Sociální učení církve

Organizace a struktura církve

260 Christian social and ecclesiastical theology 27

Křesťanství

27-78 Křesťanská sdružení, spolky a organizace.  Řeholní řády 255 Religious congregations and orders 27-78

Křesťanská sdružení, spolky a organizace.  Řeholní řády

27-9 Dějiny křesťanské církve
270 Church history 27-9

Dějiny křesťanské církve

271/279 Křesťanské církve, sekty, denominace 280 Denominations and sects of Christian church 271/279

Křesťanské církve, sekty, denominace

21 Prehistorická a primitivní
náboženství
291.042 Prehistoric religions and religions of nonliterate peoples 21

Prehistorická a primitivní
náboženství

22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus 294 Religions of Indic origin 22
Východní náboženství. Taoismus. Konfucianismus. Šintoismus apod.
23
Hindská náboženství (védismus, brahmanismus, hinduismus)
24
Buddhismus
25 Náboženství starověku Mytologie (jednotlivé systémy) 292-293 Classical (Greek and Roman), Germanic religion 25

Starověká náboženství
(náboženství Mezopotámie, zoroastrismus, pársismus, římská, helenistická germánská a keltská náboženství)
258
Prekolumbijská náboženství
259
Náboženství ostatních území (africká, vúdú, australasijská)

26 Judaismus 296 Judaism 26

Judaismus

28 Islám 297 Islam 28

Islám

29 Moderní duchovní hnutí 299.9 Religions of other origin 29

Moderní duchovní hnutí (Ateismus, agnosticismus, novopohanství, New age)

M. Balíková

29.04.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube