Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

24. Zemědělství - Agriculture

 

MDT/Konspekt                        Poznámka                        DDC/Conspectus                       Vybrané znaky

63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky 630 Agriculture and related technologies 63

Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky. Lesnictví. Zemědělská výroba. Využívání přírody

631 Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie 631 Specific techniques, apparatus, equipment, materials 631

Zemědělství všeobecně
631.1
Řízení a organizace zemědělských podniků. Zemědělská ekonomika
631.17
Zemědělská technika
631.2
Zemědělské budovy, konstrukce a stavby. Budovy pro chov hospodářských zvířat, výrobu, stroje a vybavení
631.3
Zemědělské stroje, nářadí a zařízení
631.4
Půdoznalství. Pedologie. Výzkum půd
631.5
Agrotechnika. Zemědělské práce. Šlechtění, rozmnožování a ošetřování rostlin. Sklizeň a úprava zemědělských výrobků
631.6
Zemědělské inženýrství. Zemědělské meliorace. Zúrodňování půd
631.8
Průmyslová hnojiva, přírodní hnojiva a oboh

631.92/.96
Agroekologie

632 Ochrana rostlin. Fytopatologie Choroby a škůdci rostlin 632 Plant injuries, diseases, pests 632
Škody na rostlinách. Choroby rostlin. Škůdci, organismy škodící rostlinám. Ochrana rostlin
632.1
Neparazitické choroby. Nemoci rostlin komplexního původu. Nepříznivé podmínky
632.2
Symptomatologie rostlin
632.3
Bakteriální a virové nemoci rostlin
632.4
Houbové a řasové nemoci rostlin. Rostlinné mykózy atd.
632.5
Škodlivé rostliny (tzn. škodící ostatním rostlinám). Rostlinní škůdci. Plevele
632.6/.7
Živočišní škůdci rostlin
632.8
Jiné škody na rostlinách a nemoci rostlin. Škody z neznámých příčin
632.9
Ochrana rostlin před nemocemi a škůdci. Pesticidy apod.
633 Rostlinná výroba 633 Field and plantation crops 633
Polní plodiny a jejich pěstování. Rostlinná výroba
633.1
Obilniny. Zrniny
633.2
Krmné trávy. Luční a pastvinné trávy
633.3
Krmné rostliny s výjimkou travin
633.4
Jedlé kořeny a hlízy. Okopaniny
633.5
Textilní rostliny a rostliny pěstované na vlákno
633.6
Rostliny pěstované na cukr a škrob.
633.7
Rostliny poskytující stimulanty. Pochutinové rostliny
633.8
Aromatické rostliny. Kořeninové rostliny. Olejniny. Barvířské rostliny. Tříslovinové rostliny. Léčivé rostliny
633.9
Ostatní průmyslové rostliny
634 Ovocnářství 634 Orchards, fruits 634

Ovocnářství. Ovoce
634.8
Vinohradnictví. Hroznové víno. Vinice

630 Lesnictví 634 Forestry 630

Lesnictví. Lesní hospodářství
630.1
Vlivy životního prostředí z hlediska lesnictví. Biologie lesa
630.2
Pěstování lesa
630.3
Lesní inženýrství. Těžba dřeva
630.4
Poškození a ochrana lesa
630.5
Dendrometrie. Růst stromů, přírůstek. Vývoj a složení porostů
630.6
Řízení lesních závodů. Ekonomika lesnictví. Správa a organizace lesních závodů
630.7
Obchodování s lesními produkty. Ekonomika lesní dopravy a dřevařského průmyslu
630.8
Lesní produkty a jejich využití
630.9
Lesy a lesnictví ze státního hlediska. Lesnická politika. Zalesňovací politika. Lesnická sociální ekonomika

635 Zahrádkářství 635 Garden crops (horticulture), vegetables 635

Zahradní rostliny. Zahradnictví (zahrádkářství)
635.1/.8
Zelenina. Zahradní plodiny a jejich pěstování. Pěstování hub
635.9
Okrasné rostliny. Dekorativní rostliny. Okrasné zahradnictví

712 Plánování krajiny. Parky. Zahrady 712 Landscape architecture (landscape design)
636 Živočišná výroba 636 Animal husbandry 636
Chov zvířat všeobecně. Živočišná výroba
636. 025
Zvířata chovaná na trvalé vystavování (např. v ZOO...)
636.08
Obecné otázky rozmnožování a chovu zvířat
636.1
Domácí koňovití. Koně
636.2
Velcí přežvýkavci. Hovězí dobytek, skot
636.3
Malí přežvýkavci. Ovce. Kozy
636.4
Vepři. Prasata
636.5/.6
Drůbež. Ostatní ptáci (též okrasní)
636.7/.8
Psi. Kočky
636.9
Ostatní zvířata chovaná člověkem
636.09 Veterinární lékařství 636.089 Veterinary medicine 639.09

Nemoci domácích zvířat. Veterinární lékařství. Nepřátelé a škůdci domácích zvířat

637 Živočišné produkty 637 Processing dairy and related products 637

Produkty získávané z domácích zvířat a zvěřiny
637.1
Mlékárenství a mléčné výrobky
637.2
Máslo a výroba másla
637.3
Sýry a výroba sýrů
637.4
Vejce. Vaječné výrobky
637.5
Maso. Masné výrobky jako potravina
637.6
Výrobky živočišného původu s výjimkou potravin

638 Včelařství 638 Insect culture 638

Chov hmyzu a jiných členovců

639.1 Myslivost 639.1 Hunting 639

Myslivost. Rybářství. Chov ryb
639.1
Myslivost. Zvěř

639.2/.6 Rybářství 639.2-639.7 Fishing 639.2/.3
Rybářství a jeho produkty. Rybolov. Chov užitkových a okrasných ryb
639.4/.6
Chov mořských měkkýšů, korýšů a ostatních mořských živočichů. Ostatní mořské produkty

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube