Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

22. Výchova a vzdělávání - Education

MDT/Konspekt                        Poznámka                            DDC/Conspectus                           Vybrané znaky

37 Výchova a vzdělávání Pedagogika. Pedagogicko-psychologické poradenství 370 Education 37

Výchova a vzdělávání. Výuka. Výcvik. Volný čas

37.01
Základy výchovy a vzdělávání. Teorie. Zásady. Vyučovací předměty
37.02
Všeobecné otázky didaktiky a metodiky
37.03
Rozvíjení inteligence. Utváření osobnosti
37.04
Výchova a vzdělávání se zřetelem k vychovávanému subjektu. Poradenství
37.05
Finanční zdroje, podpora škol
37.06
Sociální problémy. Mezilidské vztahy a styky
37.07
Správa výchovně-vzdělávacích institucí
37.08
Personální otázky. Zaměstnanci

373

Všeobecně vzdělávací školství

373.1

Organizace vyučování

373.4
Přechod na střední školu

371 Školství (organizace) Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Vyučovací metody a postupy 371 Schools and their activities 371

Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Školství
371.1
Řízení. Učitelé. Další zaměstnanci
371.2
Organizace výchovně-vzdělávacích zařízení a výuky
371.3
Vyučovací metody a postupy. Formy vyučování a výcviku
371.4
Výchovně-vzdělávací soustavy
371.5
Školní řád a kázeň
371.6
Poloha škol. Školní pozemky. Budovy. Vybavení. Vyučovací prostředky
371.7

Zdravotní stav a zdravotní péče o žáky a studenty
371.8
Život žáků a studentů

373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání Mateřské školy. Základní školy 372 Elementary education 373.2
Formy předškolní výchovy a vzdělávání Předškolní výchova a vzdělávání

373.32
Základní škola. Základní školství

373.5/.6 Střední školy 373 Secondary education 373.5/.6

Střední školy. Odborná výuka, technický výcvik atd. začleněné do všeobecného vzdělání

374 Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova a vzdělávání 374 Adult education 374

Mimoškolní výchova a vzdělávání. Další výchova a vzdělávání

374.1
Organizační formy sebevzdělávání a skupinové výchovy a vzdělávání
374.3

Výchova a vzdělávání mládeže
374.7
Výchova a vzdělávání dospělých

37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice Studijní plány 375 Curricula
376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob Výchova a vzdělávání národnostních menšin, náboženských a etnických skupin. Speciální školy. Speciální pedagogika 371.9 Special education 376

Výchova, vzdělávání a vyučování zvláštních skupin osob

377 Odborné vzdělávání Učňovské školství. Profesní příprava. Další vzdělávání 378.013 Professional education 377

Odborné vzdělání. Příprava k povolání. Učňovské školství. Střediska odborné přípravy

378 Vysoké školy 378 Higher education 378

Vysoké školy. Akademická půda
378.1/.3
Organizace vysokých škol. Akademické hodnosti. Oprávnění. Diplomy. Zkoušky. Nadace. Stipendia. Granty. Financování vysokoškolského studia
378.4
Univerzity
378.6
Odborné vysoké školy se statutem univerzity. Vysoké školy technického směru atd.

37.014 Vzdělávací a výchovná politika 379 Public policy issues in education

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube