Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

21. Umění, architektura, muzeologie - Art and architecture

 

MDT/Konspekt                        Poznámka                           DDC/Conspectus                         Vybrané znaky

7.01/.09 Umění Řadí se:

Teorie umění „.01“

Umělecké techniky „.02“

Umělecké slohy „.03“

Ikonografie „.04“

Design „.05“

Povolání a činnosti „.07“

Umělecké soutěže „.09“

700 Arts 7.01
Teorie a filozofie umění. Principy návrhu, proporce, optických účinků
7.02
Technika. Řemeslná dovednost, zručnost
7.03
Umělecká období a slohy. Školy, styly, vlivy
7.04
Náměty pro umělecké zobrazení. Ikonografie. Ikonologie. Detaily a dokončení. Dekorace. Ornament
7.05
Užité umění (v průmyslu, obchodě, domácnosti, v každodenním životě). Průmyslový design atd. 7.06
Různé otázky týkající se umění
7.07
Povolání a činnosti spojené s uměním a se zábavou
7.091/.092
Umělecká představení, umělecké realizace
(zkoušky, premiéry, soutěže, zápasy, rekordy,
nahrávky)
7.094/.097
Filmové, rozhlasové a televizní přenosy a zpracování uměleckých děl
72/76 Výtvarné umění Umělecká muzea. Galerie. Umělecké památky. Architektonické památky 701-770 Fine and decorative arts
71 Územní plánování. Urbanismus. Památková péče 710 Civic and landscape art 71

Územní plánování. Regionální, městské a oblastní plánování. Krajiny, parky, zahrady
711
Zásady a praxe územního plánování. Regionální, městské a oblastní plánování
718

Hřbitovy. Hřbitůvky u kostela. Krematoria. Jiná pohřebiště (plánování, projekty, péče atd.)
719
Ochrana venkovských a městských památek všeobecně

72 Architektura 720 Architecture 72

Architektura
721
Budovy všeobecně
725
Veřejné, obchodní, průmyslové stavby. Světská architektura všeobecně
726
Církevní architektura. Sakrální a hřbitovní budovy
727
Budovy pro vzdělávání, vědu a kulturní účely
728
Architektura obytných budov. Bytová výstavba. Úřední rezidence

73 Sochařství, keramika, porcelán, umělecké zpracování kovů Numizmatika 730 Plastic art - sculpture 73

Sochařství. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů
730
Sochařství všeobecně
736
Glyptika. Vytlačování vzorků
737
Numizmatika
738
Umělecká keramika. Hrnčířství
739
Umělecké zpracování kovů

74 Kresba. Umělecká řemesla Ruční práce 740 Drawing and decorative arts 74

Kreslení. Design. Umělecká řemesla
741/744
Kresba. Kreslení všeobecně. Technika a pracovní postupy.
Materiály a pomůcky pro kreslení.
Karikatury. Satirické a humoristické kresby
744
Technické kreslení. Geometrická kresba
745
Umělecká řemesla
746

Domácí (ženské) ruční práce
747
Dekorace interiérů
748
Umělecké sklářství. Umělecky zpracované sklo a křišťál
749
Umělecký nábytek, umělecká topidla a svítidla

75 Malířství 750 Painting and paintings 75

Malířství

76 Grafické umění. Grafika 760 Graphic arts, printmaking and prints 76

Grafika

77 Fotografie 770 Photography and photographs 77

Fotografie a podobné postupy
77.0
Teorie fotografie, fotografické techniky, obecné úvahy
771
Fotografické vybavení, přístroje a materiály
772/777
Fotografické postupy
778
Speciální aplikace a techniky fotografie. Reprografie. Kinematografie

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube