Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

2. Biologické vědy - Biological sciences

 

MDT/Konspekt               Poznámka                            DDC/Conpectus                  Vybrané znaky

57/59 Biologické vědy 570 Life sciences 57

Biologické vědy

57 Obecná biologie Biologická technika.  Biomedicínské metody 570 Biology 57.08

Pozorování a studium přírody. Biologické techniky, experimentální metody a vybavení

576 Buněčná biologie. Cytologie 571.6 Cell biology 576

Buněčná a subcelulární biologie. Cytologie. Histologie. Parazitologie

577 Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika 572 Biochemistry 577

Materiální základy života. Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika

591 Obecná zoologie Fyziologie živočichů 573 Specific physiological systems in animals 591
Obecná zoologie
591.1
Fyziologie živočichů
591.2
Nemoci (nedomestikovaných) živočichů. Patologie živočichů
591.3
Embryologie živočichů. Ontogeneze živočichů. Vývoj jedince
591.4
Studium živočišných orgánů. Organologie živočichů. Anatomie živočichů. Zootomie
591.5
Způsob života živočichů. Chování živočichů. Ekologie. Etologie. Živočich a prostředí. Bionomie
591.6
Ekonomická zoologie. Aplikovaná zoologie
591.8
Histologie živočichů
591.9
Geografická zoologie. Zoogeografie. Fauna. Geografické rozšíření živočichů
581 Obecná botanika Fyziologie rostlin 575 Specific physiological systems in plants 581

Obecná botanika
581.1
Fyziologie rostlin. Růst. Vývoj. Rozmnožování. Genetika rostlin. Výživa
581.2
Nemoci rostlin. Patologie rostlin. Fytopatologie
581.3
Embryologie rostlin
581.4
Morfologie rostlin. Anatomie rostlin
581.5
Ekologie rostlin. Etologie rostlin. Chování rostlin. Rostlina a prostředí. Bionomie rostlin.
Lokalita
581.6
Aplikovaná botanika. Využití rostlin. Technická botanika. Ekonomická botanika
581.8
Histologie rostlin
581.9
Geografická botanika. Rostlinná geografie (fytogeografie). Flóra. Geografické rozšíření rostlin

575 Obecná genetika. Obecná cytogenetika. Evoluce 576 Genetics and evolution 575

Obecná genetika. Obecná cytogenetika. Dědičnost. Variabilita. Evoluce. Fylogeneze

574 Obecná ekologie 577 Ecology (in general) 574

Obecná ekologie. Biocenologie. Hydrobiologie. Biogeografie

502 Životní prostředí a jeho ochrana 363.7 Environmental protection 502

Životní prostředí a jeho ochrana

502.1

Životní prostředí a společnost. Ochrana životního prostředí. Hospodaření s odpady. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická hnutí.

502.2
Životní prostředí jako celek. Biosféra. Živá příroda

502.3/.7.
Složky životního prostředí. Ochrana krajiny
502.3
Atmosféra. Ovzduší
502.5
Zemský povrch. Krajina. Scenérie. Hydrosféra. Litosféra. Neživá příroda

504 Znečištění a poškození životního prostředí 363.73 Environmental pollution 504

Ohrožení životního prostředí. Poškození a zničení životního prostředí

504.1

Přímé poškození životního prostředí. Pustošení. Eroze. Odlesnění

504.3/.4
Poškození přírodními činiteli. Přírodní katastrofy

504.5
Poškození škodlivými látkami. Znečistění

504.6
Poškození fyzikálními faktory. Poškození člověkem

504.7
Globální oteplování. Skleníkový efekt

504.9
Úmyslné poškození životního prostředí. Vandalismus

578 Virologie

579.2

Virology 578

Virologie

579 Mikrobiologie 579 Microorganisms, fungi, algae 579

Mikrobiologie. Mikroorganismy

58 Botanika 580 Plants 58

Botanika

59 Zoologie 590 Animals 59

Zoologie

60 Biotechnologie. Genetické inženýrství Průmyslová mikrobiologie. Klonování. Bioetika 660.6 Biotechnology 60

Biotechnologie. Genetické inženýrství

601

Základní biotechnologické pojmy

601.2

Biologické základy

601.4

Genetické základy

602

Biotechnologické procesy a techniky

602.1

Řízení biotechnologických procesů

602.3

Organismy průmyslového významu

602.4

Biotechnologické zpracování

602.6

Genetické inženýrství. Vnášení modifikovaných genů. Výroba transgenních organismů

602.7

Klonování

602.8

Interference RNA. Potlačení genu (odstranění specifických genů)

602.9

Extrakce a zpracování pluripotentních buněk

604

Biotechnologické produkty

604.2

Produkty primárního metabolismu

604.4

Produkty sekundárního metabolismu (např. fermentace a produkty buněčné kultivace)

604.6

Geneticky modifikované organismy

604.7

Klonované organismy

606

Aplikace biotechnologie

608

Další aspekty týkající se biotechnologie

608.1

Etické aspekty. Bioetika

608.3

Bezpečnostní aspekty biotechnologie

608.5

Biotechnologie a intelektuální vlastnictví

608.7

Informativní aspekty biotechnologie

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube