Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

18. Sociologie – Sociology

 

MDT/Konspekt                    Poznámka                                DDC/Conspectus                    Vybrané znaky

3 Společenské vědy 300 Social sciences 30
Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně.
Sociografie
303
Metody společenských věd
316 Sociologie 301 Sociology and anthropology 316
Sociologie
316.1
Předmět a rozsah sociologie
316.2
Sociologická hlediska a trendy
308 Sociografie Deskriptivní studie o společnosti, sociální situaci 300.1 Sociology (philosophy and theory) 308
Sociografie. Deskriptivní studie společnosti (kvalitativní i kvantitativní)
316.4/.7 Sociální interakce Sociální psychologie. Sociální chování. Sociální postoje. Mínění. Sociální role. Komunikace. Skupinové procesy. Vedení a autorita. Sociální vztahy. Interpersonální vztahy 302 Social interaction 316.6
Sociální psychologie
316.4 Sociální procesy Sociální dynamika. Sociální změna. Sociální konflikt 303 Social processes 316.4
Sociální procesy. Sociální dynamika
316.77 Informační věda Teoreticko-praktický interdisciplinární vědní obor zaměřený na výzkum a zabezpečení informačně-komunikačních procesů ve společnosti 303.483 Development of science and technology
314 Demografie. Populace Populační vývoj. Pohyb obyvatelstva. Migrace 304 Factors affecting social behaviour 314
Demografie. Populační (demografický) výzkum
316.3 Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny Sociální třídy, vrstvy. Sociální skupiny věkové, podle pohlaví, etnické, národnostní, náboženské, podle zájmu atd. 305 Social groups 316.3
Sociální struktura. Společnost jako sociální systém
316.32
Globální společnosti. Socioekonomické typy společností (starověké společnosti, feudální společnosti, kapitalistické společnosti, stát blahobytu ...)
316.34
Sociální stratifikace. Sociální diferenciace. Společenské stavy, vrstvy, třídy
316.35
Sociální skupiny. Sociální organizace
316.37
Jednotlivci (jako základní prvek sociální struktury)
316.8 Manželství a rodina. Sexuální vztahy 306.8 Marriage and family 316.8

Manželství a rodina. Sexuální vztahy

316.33 Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit Sociologie průmyslu, podniku. Sociologie práce. Sociologie zemědělství. Sociologie práva. Politická sociologie. Sociologie města a venkova 307 Communities 316.33
Základní prvky a subsystémy globálních společností jako sociologických kategorií (Sociologie ekonomiky. Sociologie práce. Politická sociologie. Sociologie práva.
326 Otroctví 326 Slavery and emancipation 326
Otroctví
36 Zajištění duševních a materiálních potřeb Sociální politika 360 Social problems and services 36
Zajištění duševních a materiálních životních potřeb. Sociální práce.
Sociální pomoc. Bydlení. Pojištění
364 Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení 361 Social problems and social welfare in general 364
Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Druhy poskytované pomoci a služeb

364.6
Sociální situace vyžadující sociální pomoc. Sociální nerovnost. Sociální problémy

366
Ochrana zájmů spotřebitelů

364-1/-7 Druhy sociální pomoci a služeb 362 Social welfare problems and services 364-1/-7
Sociální služby. Sociální péče
364.3 Sociální pojištění. Zdravotní pojištění 368.4 Social insurance 364.3
Sociální pojištění. Sociální dávky. Starobní důchody
365 Požadavky na bydlení a jejich uspokojování 363 Other social problems and services 365
Požadavky na bydlení a jejich uspokojování. Zabezpečování bydlení
366 Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele 381.3 Consumer problems and protection 366
Ochrana zájmů spotřebitelů
343.97 Kriminologie 364 Criminology 343.9
Kriminologie
343.8 Vězeňství 365 Penal and related institutions 343.8
Výkon trestu. Vykonání rozsudku. Prevence trestních činů a přečinů.
Odstrašující prostředky
061.2 Nevládní organizace a kooperace Humanitární a dobročinné organizace, spolky a tajná sdružení 366 Associations 061.2
Nevládní organizace a kooperace
649 Domácí péče o děti, nemocné a hosty 649 Child rearing and home care of sick and infirm 646/649
Osobní potřeby. Řízení domácnosti. Praní. Osobní hygiena

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube