Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

16. Právo - Law

MDT/Konspekt                      Poznámka                       DDC/Conspectus                 Vybrané znaky

34 Právo 340 Law 34
Právo. Právní věda

340
Právo všeobecně. Propedeutika. Právní metody a pomocné vědy

348
Konfesní právo

341 Mezinárodní právo 341 International law 341
Mezinárodní právo
341.1
Právo mezinárodních organizací
341.2
Osoby a předměty mezinárodního práva
341.3
Válečné právo. Mezinárodní právní vztahy za války
341.4
Mezinárodní trestní právo
341.6
Pravomoc mezinárodních soudů. Pravomoc mezinárodních rozhodčích soudů
341.7/.8
Diplomatické a konzulární právo
341.9
Mezinárodní soukromé právo. Kolizní právo
342 Ústavní právo. Správní právo Ústava. Lidská práva. Veřejné právo 342 Constitutional law and administrative law 342
Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo
342.1/.3
Stát. Národ. Pravomoce státu. Státní území. Státní struktura. Svrchovanost státu. Suverenita. Státní a vládní formy
342.4/.6
Ústava. Zákonodárná shromáždění. Ústavodárná shromáždění. Národní shromáždění. Státní moc. Systém a funkce státních orgánů a vlády. Výkonná moc státu. Ústřední orgány vlády státu
342.7
Základní práva. Lidská práva. Práva a povinnosti občanů
342.8
Volební právo. Volby. Volební systém
342.9
Správní právo
344 Vojenské trestní právo 343.01 Military, defence, veteran's law 344
Zvláštní trestní právo. Vojenské trestní právo. Námořní trestní právo.
Trestní právo vzdušných sil
346 Hospodářské právo 343.07 Regulation of economic activity 346
Hospodářské právo. Právní úpravy státního vedení ekonomiky
349 Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí Pozemkové právo 344 Labour, social service law 349
Zvláštní právní odvětví. Právní odvětví smíšené povahy
349.2
Pracovní právo
349.3
Právo na sociální zabezpečení
349.4
Pozemkové právo. Zemědělské právo
349.6
Právní úpravy ochrany životního prostředí

349.7
Právní úpravy týkající se jaderné energie

343 Trestní právo 345 Criminal law 343
Trestní právo. Trestné činy
343.1
Trestní soudnictví. Vyšetřování trestného činu. Trestní řízení
343.2
Trestní právo. Pachatel. Trestný čin. Tresty. Druhy trestů
343.3/.7
Jednotlivé trestné činy. Zvláštní část trestního práva
343.9 Kriminalistika 345.05 Criminal procedure 343.9
Kriminalistika
347 Soukromé právo Občanské právo.Rodinné právo 346 Private law 347
Občanské právo
347.1
Občanské právo všeobecně
347.2/.3

Věcná práva. Věci. Statky . Osobní vlastnictví

347.4
Závazky. Smlouvy. Ujednání. Záruky
347.5
Mimosmluvní odpovědnost. Porušení práva
347.6
Rodinné právo. Dědické právo. Dědicové. Nástupci
347.8
Vzdušné právo. Kosmické právo. Právní úpravy v oblasti telekomunikací. Vysílací právo

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo.  Autorské právo Námořní právo 346.07 Commercial law 347.7
Obchodní právo. (Obchodní společnosti. Obchodní smlouvy. Finanční právo. Průmyslové, obchodní a vědecké vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo. Námořní právo.)
347.9 Občanské soudní řízení. Soudnictví 347 Civil procedure and Courts 347.9
Právní řízení. Občanské soudní řízení
342.52 Zákonodárství 348 Laws (statutes), regulations, cases

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube