Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) - Political science


MDT/Konspekt             Poznámka                            DDC/Conspectus                           Vybrané znaky

32 Politika Politika (obecně). Propaganda 320 Political science (politics and government)

32
Politika
32.019.5
Veřejné mínění. Politická publicita, public relations. Propaganda

321 Politologie Politické teorie, politická filozofie, dějiny politického myšlení, státověda, vládní formy, ideologie 321 Systems of governments and states

321
Formy politické organizace. Státy jako politické síly (Prvotní, historické, novodobé formy vlády.)

322 Vztahy mezi církví a státem Politika a náboženství. Církevní politika 322 Relation of state to organized groups and their members 322
Vztahy mezi církví a státem. Politika a náboženství. Církevní politika
323 Vnitropolitický vývoj, politický život Národnostní a etnické problémy, politická perzekuce, vztahy mezi občany a státem, odboj, disent, občanská neposlušnost, sociální třídy z politického hlediska 323 Civil and political rights

323
Vnitřní politika. Vnitřní záležitosti
323.1
Národnostní, lidová, etnická hnutí a problémy. Národnostní a etnické menšiny
323.2
Vztahy mezi obyvateli a státem. Vnitropolitické akce
323.3
Sociální skupiny a vrstvy. Třídy. Stavy. Povolání
323.4
Třídní boj. Formy třídního boje

324 Volby, volební kampaně, referenda

324 Political process

324
Volby. Lidová hlasování. Referenda. Volební kampaně. Volební korupce a podvodné jednání. Výsledky voleb

329 Politické strany a hnutí

324.2 Political parties

329
Politické strany a hnutí
329.1/.6
Klasifikace politických stran a hnutí podle všeobecného politického zaměření a cílů
329.7
Politická a národní hnutí a seskupení v různých oblastech
329.8
Struktura strany. Strategie a taktika strany

325 Mezinárodní migrace, exil, kolonizace

325 International migration and colonization

325
Osídlování území. Kolonizace (Kolonie. Hnutí za nezávislost. )

327 Mezinárodní vztahy, světová politika Zahraniční politika, diplomatické vztahy, činnost mezinárodních organizací 327 International relations

327
Mezinárodní vztahy. Světová globální politika. Mezinárodní záležitosti.
Zahraniční politika

327.2
Imperialismus. Imperialistická politika. Politický expanzionismus
327.3
Internacionalismus. Mezinárodní hnutí, cíle
327.5
Mezinárodní bloky. Napětí, konflikt. Uvolnění
327.7
Činnost mezinárodních a mezistátních organizací
327.8
Politické ovlivňování, politický nátlak na jiné státy

328 Zastupitelské orgány. Vlády Politické systémy jednotlivých zemí 328 Legislative process

328
Parlamenty. Zastupitelské orgány. Vlády

35 Veřejná správa Státní správa.Územní samospráva. Vojenství 350 Public administration and military science

35
Veřejná správa. Státní správa. Vojenství

352/354 Stupně místní, oblastní a ústřední správy

351 Administration of central governments

352/354
Stupně místní, oblastní a ústřední správy
352
Nejnižší stupeň správy. Místní správa. Správa obcí. Správa měst. Místní orgány
353
Střední stupeň správy. Oblastní správa. Správa regionů
354
Nejvyšší stupeň správy. Ústřední správa

35.07 Organizace a řízení veřejné správy

352 General considerations of public administration

351 Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa

Úkoly veřejné správy, správní opatření a legislativa v oblasti veřejné bezpečnosti a pořádku, bydlení, ekonomiky, dopravy, kultury, školství, vědy a sportu, veřejných financí, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

353 Specific fields of public administration

351
Vlastní úkoly veřejné správy
351.71
Veřejné vlastnictví. Veřejné práce. Daně

351.72
Veřejné finance. Finanční zákonodárství

351.74
Policie. Veřejná bezpečnost
351.75/.76
Kontrola veřejného pořádku. Dohled nad veřejnou mravností
351.77/.78
Dohled nad veřejnou hygienou a zdravotnictvím. Dohled nad veřejnou bezpečností. Bezpečnostní a preventivní opatření
351.79
Správa vodních cest. Vodní právo
351.81
Dohled nad dopravou. Dopravní policie

351.82
Hospodářské zákonodárství
351.83/.84
Pracovní zákonodárství. Sociální zákonodárství. Správní opatření na zajištění
sociální péče a sociálního pojištění
351.85
Správa výchovy, školství, kultury, vědy a sportu

351.86
Vojenská správa. Branná moc
351.87/.88
Správa justice. Zahraničněpolitická správa
351.9
Kontrola veřejné správy

355/359 Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly Vojenská správa a její organizace, vojenská politika, dějiny válek a bitev, zpravodajské služby, logistika, mezinárodní ozbrojené síly 355 Military science

355/359
Vojenství. Vojenské vědy. Obrana země. Ozbrojené síly
355
Vojenství všeobecně.
356/359
Jednotlivé druhy pozemních a leteckých vojsk a námořnictva

356 Vojenská služba. Pěchota

356 Foot forces and warfare

357 Motorizované jednotky. Jezdectvo

357 Mounted forces and warfare358 Vojenské letectvo. Dělostřelectvo. Ženijní jednotky. Technické služby armády. Chemické vojsko

358 Air and other specialized forces and warfare; Engineering and related services359 Vojenské námořnictvo a loďstvo

359 Sea (naval) forces and warfareM. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube