Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

14. Lékařství – Medicine

MDT/Konspekt                    Poznámka                        DDC/Conspectus                        Vybrané znaky

61 Lékařské vědy. Lékařství 610 Medical sciences, medicine 61
Lékařské vědy
611 Anatomie člověka a srovnávací anatomie 611 Human anatomy, cytology (cell), histology (tissues) 611
Anatomie. Anatomie člověka a srovnávací anatomie
611.01
Obecná anatomie
611.012
Teratologie. Malformace. Zrůdy. Anomálie. Teratogenita
611.013
Embryologie
611.018
Cytologie. Histologie. Histogeneze
611.019
Srovnávací anatomie
611.1/.8
Systematická anatomie. Orgány
611.9
Anatomická topografie. Somatologie
612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie 612 Human physiology 612
Fyziologie. Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
612.01
Obecná fyziologie
612.1/.8
Systematická fyziologie
612.1
Krev. Kardiovaskulární systém. Oběhová soustava
612.2
Respirace. Dýchání. Dýchací soustava
612.3
Potrava. Trávení. Výživa
612.4
Systém žláz. Sekrece. Exkrece
612.5
Živočišné teplo. Tepelné procesy
612.6
Rozmnožování. Růst. Vývoj. Stárnutí. Smrt
612.7
Motorické funkce. Pohybové orgány. Hlas. Kůže
612.8
Nervová soustava. Smyslové orgány
613 Hygiena. Lidské zdraví 613 Promotion of health 613
Hygiena. Péče o zdraví
613.1
Klimatické faktory
613.2
Dietetika. Zásady výživy
613.3
Nápoje. Léčebné nápoje. Léčivé vody. Tekutá výživa
613.4
Osobní hygiena. Oblékání
613.5
Hygiena bydlení
613.6
Zdravotní rizika povolání. Zdraví a hygiena práce. Nemoci z povolání
613.7
Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku
613.8
Zdraví a hygiena nervové soustavy. Zdraví a etika. Duševní hygiena. Alkoholismus, narkomanie, kouření. Pohlavní hygiena. Sexuální život
613.9
Zdraví a hygiena ve vztahu k rase, věku a pohlaví
614 Veřejné zdraví a hygiena Předcházení úrazům 614 Forensic medicine, incidence of disease, public preventive medicine 614
Veřejné zdraví a hygiena. Předcházení úrazům
614.1
Obyvatelstvo. Populace. Depopulace
614.2
Organizace zdravotnictví. Lékaři. Zdravotnický personál. Pacienti. Lékařská etika
614.3
Zdravotní inspekce a dozor. Kontrola potravin a léčiv
614.4
Prevence a boj proti nakažlivým (infekčním, přenosným) nemocem. Předcházení epidemiím
614.6
Hygiena hřbitovů. Nakládání s mrtvými
614.7

Hygiena ovzduší, vody a půdy. Znečištění a jeho regulace
614.8 Požáry. Ochrana před požáry 363.37 Fire hazards 614.8
Úrazy. Nebezpečí úrazů. Protiúrazová prevence. Osobní ochrana. Bezpečnost. Požáry. První pomoc
615 Farmacie. Farmakologie Toxikologie 615 Pharmacology 615
Farmacie. Farmakologie. Léčiva. Terapie. Toxikologie
615.01
Praktická farmacie. Vlastnosti a výroba léků. Farmakodynamika. Homeopatie
615.03/.099
Klinická farmakologie. Použití léků. Analýza a standardizace léků. Speciální toxikologie
615.1

Obecná a profesionální farmacie. Lékopisy
615.2
Léky podle jejich hlavního účinku
615.3
Léky podle jejich původu. Organoterapie. Imunoterapie. Hemoterapie
615.4
Farmaceutické přípravky. Lékařský materiál, nástroje, přístroje a vybavení. Zdravotnická technika
615.9
Obecná toxikologie. Všeobecné studie o jedech a otravách (intoxikacích)
615.8 Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství. 615.8 Specific therapies and alternative therapies 615.8
Fyzioterapie. Fyzikální terapie. Lázeňství. Radioterapie. Psychoterapie. Léčba prací. Rehabilitace. Alternativní terapie
615.89
Lidové léčitelství
616 Patologie. Klinická medicína 616 Diseases. Clinical medicine 616
Patologie. Klinická medicína
616-00
Patologické procesy
616-001
Traumata. Poranění. Úrazy
616-002
Zánět. Podráždění. Překrvení (hyperemie). Zahlenění
616-003
Regresivní a reparativní procesy. Hojení
616-004
Skleróza. Ztvrdnutí tkáně (indurace). Cirhóza
616-005
Lokální poruchy oběhu krve a lymfy. Překrvení. Tromboembolie. Infarkt. Otoky
616-006
Tumory. Nádory. Neoplazmy. Novotvary. Blastomy. Choriostomy. Hamartomy. Onkologie
616-007
Defektní strukturální vývoj. Fyziologické deformity. Malformace. Hemiterata. Orgány nadměrné nebo podprůměrné velikosti. Teratologie. Zrůdy. Abnormality
616-008
Funkční a metabolické poruchy. Tělní tekutiny
616-009
Nervové poruchy
616-018
Histologie
616-02
Etiologie. Nauka o příčinách nemocí
616-03
Různé formy nemocí, ošetřování a podávání léků. Epidemiologie
616-05
Osoby a charakteristiky osob v patologii. Charakteristika pacienta
616-06
Komplikace. Následky. Reakce. Souběh, současný průběh. Korelace. Předcházející nemoci. Předchozí zdravotní stav. Antagonismus dvou nemocí
616-07
Sémiologie. Symptomatologie. Příznaky a symptomy. Vyšetření. Diagnóza. Propedeutika
616-08
Terapie. Léčba
616-089
Operativní léčba. Operační technika. Chirurgie
616-091
Patologická anatomie
616-092
Patologická fyziologie. Patogeneze. Patologie buňky. Laboratorní pokusy. Pokusy na člověku a zvířatech
616-097
Klinická imunologie. Antigeny. Protilátky
616-099
Otravy. Intoxikace
616.1
Patologie oběhové soustavy a krevních cév. Kardiovaskulární onemocnění. Hematologie
616.2
Patologie dýchacího ústrojí. Nemoci dýchacích orgánů. Otorinolaryngologie. Foniatrie
616.3
Patologie trávicí soustavy. Gastroenterologie. Nemoci zažívacího traktu. Nemoci z poruch metabolismu a výživy
616.4
Patologie lymfatického systému, krvetvorných orgánů a žláz s vnitřní sekrecí
616.5
Kůže. Kožní ústrojí. Klinická dermatologie. Kožní nemoci
616.6
Patologie urogenitální soustavy. Nemoci močového a pohlavního ústrojí. Mužská sexuologie
616.7
Patologie pohybových orgánů. Kosterní a pohybová soustava
616.8
Neurologie. Neuropatologie. Nervový systém
616.9
Nakažlivé nemoci. Infekční a přenosné nemoci, horečnatá onemocnění
616.31 Stomatologie 616.31 Diseases of mouth and throat 616.31

Stomatologie.

616.89 Psychiatrie 616.89 Mental disorders. Psychiatry 616.89
Psychiatrie. Patologická psychologie. Psychopatologie. Frenopatie. Psychózy.
Mentální anomálie. Patologické duševní stavy. Poruchy chování a emocí
616-053.2 Pediatrie 618.92 Pediatrics 616-053.2

Pediatrie

616-053.9 Geriaterie 618.97 Geriatrics 616-053.9

Geriaterie

616-092 Experimentální medicína Patofyziologie.

Pokusy na zvířatech

619 Experimental medicine

616-092


Patologická fyziologie. Patogeneze. Patologie buňky. Laboratorní pokusy. Pokusy na člověku a zvířatech

617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie 617 Surgery and related topics 617
Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617-089
Obecná chirurgie
617.3
Všeobecné otázky ortopedie
617.5
Postižení jednotlivých oblastí těla
617.7
Oftalmologie. Nemoci očí a jejich léčba
618 Gynekologie. Porodnictví 618 Gynecology and obstetrics (other branches of medicine) 618

Gynekologie. Porodnictví
618.1
Gynekologie. Ženské nemoci. Ženská sexuologie
618.2/.7
Porodnictví. Těhotenství. Porod. Poporodní období

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube