Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura - Library science, generalities and references

 

MDT/Konspekt                                    Poznámka                    DDC/Conspectus              Vybrané znaky

00 Věda.Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce. Humanitní vědy

Nevysvětlené jevy.

Informační instituce.

Standardizace.

Civilizace

Systémy psaní a písma se řadí do tematické skupiny Jazyk, lingvistika a literatura

000 Generalities 001
Věda a vědění všeobecně. Organizace duševní práce
001.1
Vědecké pojmy. Podstata, předmět, jevy, hranice vědy
001.2
Vztahy mezi jednotlivými vědními obory
001.3
Význam a podpora vědy. Vědecké společnosti
001.4
Odborná terminologie. Vědecká nomenklatura
001.5
Vědecké teorie. Hypotézy, systémy
001.6
Vědecké zákony
001.8
Metodologie
001.81/.87
Technika a organizace duševní práce. Nauka o organizaci. Intelektuální spolupráce. Spolupráce ve vědě. Vědecká kritika. Konkordance. Případové studie, jejich sestavování a
využívání
001.89
Organizace vědy a vědecké práce
001.9
Šíření poznatků a pseudopoznatků

002
Dokumentace. Dokumenty. Knihy. Písemnosti. Autorská činnost

008
Civilizace. Kultura. Pokrok

01 Bibliografie. Katalogy 010 Bibliography 01
Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih

011/016
Bibliografie
011
Univerzální a všeobecné světové bibliografie
012
Personální bibliografie
013
Bibliografie děl skupin autorů
014
Bibliografie děl s určitými charakteristikami
015
Bibliografie podle místa vydání děl
016
Speciální bibliografie

017/019
Katalogy

02 Knihovnictví. Informatika Informatika jako oblast vědy a techniky se zabývá všeobecnými, vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů týkajících se získávání, zpracování, přenosu a využívání informací a znalostí 020 Library and information sciences 02
Knihovnictví

024
Styky s veřejností. Knihovní řády

021 Funkce, význam a využívání knihoven Rozvoj knihovnictví 021 Relationship of libraries, archives, information centers 021
Funkce, význam, využívání, výstavba a rozvoj knihovnictví
022 Budovy, areály a zařízení knihoven Výstavba knihoven. Ukládání fondů 022 Administration of the physical plant 022
Výstavba knihoven, budovy, areály. Zařízení
023 Řízení knihoven Zaměstnanci.

Personální řízení

023 Personnel administration 023
Řízení a správa knihoven. Zaměstnanci
025 Organizace knihoven a knihovních fondů Knihovnické procesy.

Doplňování, katalogizace a ochrana fondů. Informační služby

025 Operations of libraries, archives, information centers 025
Organizace knihoven a knihovních fondů
025.1/.2
Řízení všeobecně. Knihovnická technika. Doplňování fondu. Akvizice. Přírůstky
025.3
Katalogizace. Katalogizační technika
025.4
Klasifikace a indexace. Selekční jazyky. Tezaury. Řízené slovníky
025.5/.9
Příručky. Příruční knihovny. Informační služby a
poradenství pro uživatele. Výpůjční systémy a
zařízení. Členské legitimace. Vazba, údržba a
opravy knih. Manipulace, stavění a uspořádání knih.
Správa budov knihoven
026/027 Knihovny 026-027 Specific kinds of institutions (libraries) 026/027
Druhy knihoven
026 Odborné/speciální knihovny 026 Libraries, archives, information centres of special disciplines and subjects 026
Odborné/speciální knihovny

027 Univerzální knihovny. Veřejné knihovny Čítárny 027 General libraries, archives, information centres 027
Univerzální knihovny
028 Čtení. Četba Čtenářský vkus.

Čtenářské návyky.

Čtenářské kurzy

028 Reading and use of other information media 028
Čtení. Četba
030 Všeobecná příručková díla Encyklopedie, slovníky 030 General encyclopaedic works 030
Všeobecná příručková díla
050 Seriálové publikace. Periodika 050 General serial publications and their indexes 050
Seriálové publikace. Periodika
050.8
Ročenky. Adresáře
050.9
Almanachy. Kalendáře
06 Organizace všeobecné povahy Kongresy 060 General organizations 06
Organizace všeobecné povahy

06.0

Práva a povinnosti členů. Majetek, granty. Vyznamenání, udílení cen (Nobelova cena)

061
Organizace a jiné typy kooperace

061.1
Vládní organizace a kooperace
061.2
Nevládní organizace a kooperace

069 Muzea. Muzeologie. Muzejnictví. Výstavy Umělecká muzea se řadí do tematické skupiny Umění, architektura 069 Museology (museum science) in general 069
Muzea. Výstavy
070 Noviny. Tisk Média se řadí do tematické skupiny Ekonomické vědy. Obchod… 659. 070 Documentary, educational, news media, journalism 070
Noviny. Tisk
655 Polygrafie. Vydavatelství a knižní obchod Knihařství se řadí do tematické skupiny Technika, technologie, inženýrství…686 070.5 Publishing 655
Polygrafický průmysl. Grafická odvětví. Tisk. Vydavatelství. Knižní obchod
655.1
Polygrafie obecně. Knihtisk. Tiskárny
655.2/.3
Grafické reprodukční postupy. Výroba tiskových ploch. Sazba. Sázení. Tisk. Tisková technika. Tiskové postupy
655.4/.5
Vydavatelství a nakladatelství. Knižní obchod
08 Souborná díla 080 General collections 08
Souborná díla
09 Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla Kodikologie se řadí do předmětové kategorie. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie pod 930 090 Manuscripts, rare books, other rare printed materials 09
Rukopisy, historické, vzácné a pozoruhodné knihy
093 Prvotisky 093 Incunabula
094 Staré tisky 094 Old prints
094.5 Tisky (19.stol.) 094.4 Prints (19th century)
095/096 Vzácná díla 095/097 Rare prints

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube