Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

11. Jazyk, lingvistika a literature - Language, linguistics and literature

 

MDT/Konspekt                      Poznámka                DDC/Conspectus                                        Vybrané znaky

80 Filologie 400 Language 80
Obecné otázky týkající se lingvistiky a literatury. Filologie

801
Prozódie. Pomocné vědy a filologické prameny
801.7
Pomocné vědy filologické
801.73
Hermeneutika. Textová kritika, výklad, interpretace textů. Recenze. Exegeze
801.8
Lingvistické a filologické prameny. Sbírky textů
808.1
Spisovatelská činnost. Literární činnost a technika
808.2
Ediční činnost. Úprava a příprava rukopisu na vydání
808.5

Rétorika. Řečnictví. Řečnické umění. Recitace. Umělecký přednes

81 Lingvistika. Jazyky 410 Linguistics 81
Lingvistika. Jazyky
81-11
Školy a směry v lingvistice
81-2
Charakteristické rysy jazyka. Živé jazyky. Mrtvé jazyky. Spisovné jazyky. Literární jazyky. Jazyky přírodních národů
81’0
Původ a vývojová období jazyka
81’1
Obecná lingvistika.
81’22
Sémiologie. Sémiotika
81’221
Mimoslovní komunikace
81’221.2
Mimické vyjádření myšlenek a posunkové jazyky
81’23
Psycholingvistika. Psychologie jazyka. Patologie řeči
81’24
Praktická znalost jazyků. Mateřský jazyk. Cizí jazyk
81’25
Translatologie. Teorie překladu
81’255.4
Literární překlad
81’27
Sociolingvistika. Správnost a čistota jazyka
81’276
Dialekty. Slangy. Zvláštní jazykové vrstvy, idiomy, žargony atd.
81’28
Dialektologie
81’282
Dialekty. Nářečí
81’32
Matematická lingvistika. Strojový překlad. Počítačová lingvistika
81’33
Aplikovaná lingvistika
81’34
Fonetika. Fonologie
81’35
Grafematika. Ortografie. Pravopis
81’36
Gramatika. Mluvnice
81’366
Morfologie. Tvarosloví
81’367
Syntax. Větná skladba
81’367.6
Slovní druhy
81’37
Sémantika
81’373
Lexikologie. Onomastika. Jména. Toponomastika
81’373.4
Slovní kategorie. Synonyma. Homonyma. Archaismy. Cizí slova
81’373.6
Etymologie. Odvozování slov. Slovní významy
81’373.7
Frazeologie. Idiomy. Rčení
81’374
Lexikografie. Sestavování a náplň slovníků
81’38
Stylistika obecně
81’42
Jazykový text. Rozbor jazykového projevu.
81’44
Typologie jazyků. Typologická lingvistika
003 Systémy psaní a písma 411 Writing systems
811.1/.8 Různé jazyky 420-490 Specific languages 811.1/.2

Indoevropské jazyky

811.15

Keltské jazyky

811.61
Austroasijské jazyky
811.612
Monkhmerské jazyky. Kambodžština (khmerština), vietnamština
811.62
Austronéské jazyky. Malajsko-polynéské jazyky. Jazyky Oceánie
811.7
Indopacifické jazyky. Australské jazyky
811.71
Indopacifické jazyky
811.72
Australské jazyky
811.81/.82
Severoamerické indiánské jazyky
811.87
Indiánské jazyky Střední a Jižní Ameriky

811.11 Germánské jazyky 420-439 Germanic languages
811.111 Angličtina 420 English and Old English (Anglo-Saxon) 811.111
Angličtina
811.111.8 Jazyky pidgin a kreolské jazyky 427.9 Pidgins, creoles
811.112.2 Němčina 430 German language 811.112.2
Němčina (Horní němčina, standardní spisovná němčina)
811.112 Západogermánské jazyky Jidiš (židovská němčina), holandština, afrikánština 439.1-439.4 Other Germanic (Teutonic) languages Jidiš (židovská němčina)
811.112.5
Nizozemština (vlámština v Belgii a severovýchodní Francii)
811.113 Severogermánské jazyky Islandština dánština, norština, švédština 439.6-439.8 Specific Scandinavian languages 811.113
Severogermánské jazyky. Islandština, dánština, norština, švédština
811.131 Italo-románské jazyky Italština 450 Italian, Sardinian, Dalmatian, Romanian 811.131.1
Italština
811.13 Románské jazyky 440-469 Romance languages 811.132
Rétorománské jazyky
811.133.1 Francouzština 440 French language 811.133.1
Francouzština
811.133 Galsko-románské jazyky Provensálština 449 Provençal, Franco- Provençal, Catalan
811.134 Iberorománské jazyky Španělština, portugalština, katalánština 460 Spanish and Portuguese languages 811.134.2
Španělština
811.134.3

Portugalština
811.135 Balkánské románské jazyky Rumunština, moldavština 459 Romanian and Rhaeto-Romanic languages
811.124 Latina 470 Italic languages - Latin 811.124
Latina
811.14 Řečtina 480 Hellenic languages - classical Greek 811.14
Řečtina. Novořečtina
811.16 Slovanské jazyky 491.8 Slavic (Slavonic) languages 811.16
Slovanské jazyky
811.161 Východoslovanské jazyky Ruština, ukrajinština, běloruština 491.7 East Slavic languages 811.161.1
Ruština
811.161.2
Ukrajinština
811.161.3
Běloruština
811. 162 Západoslovanské jazyky Polština, slovenština, polabština, srbština (lužičtina, vendština) 491.85 West Slavic languages 811.162.1
Polština
811.162.4
Slovenština
811.162.5
Srbština (lužičtina, vendština)
811. 162.3 Čeština 491.86 Czech language 811.162.3
Čeština
811.163 Jihoslovanské jazyky Bulharština, staroslověnština, srbocharvátština, makedonština, srbština 491.81 South Slavic languages 811.163
Jihoslovanské jazyky. Bulharština, makedonština, srbština, charvátština, slovinština
811.163.1
Staroslověnština
811.17 Baltské jazyky Litevština, lotyština 491.9 Baltic languages 811.17
Baltské jazyky. Litevština, lotyština
811.18 Albánština 491.991 Albanian language 811.18
Albánština
811.21/.22 Indoíránské jazyky 491.1 Indo-Iranian languages 811.21/.22
Indoíránské jazyky. Indické jazyky, romština (cikánština), perština
811.34 Vymřelé jazyky neznámé klasifikace Sumerština, etruština 499 Dead languages of unknown affiliation
811.35 Kavkazské jazyky 499.96 Caucasian languages 811.35
Kavkazské jazyky. Gruzínština
811.41 Afroasijské (hamitosemitské) jazyky 492 Afro-Asiatic languages 811.41
Afroasijské (hamitosemitské) jazyky. Hebrejština, arabština, egyptština
811.51 Uraloaltajské jazyky 494 Altaic, Uralic languages 811.51
Uraloaltajské jazyky. Ugrofinské jazyky
811.511.1
Ugrofinské jazyky. Finština, estonština, maďarština
811.512
Altajské jazyky. Tatarština, turečtina, mongolština
811.58 Čínské jazyky 495.1 Chinese language 811.58
Sinotibetské jazyky. Čínština, tibetské jazyky
811.9 Umělé jazyky 499.99 Artificial languages 811.9
Uměle vytvořené jazyky . Esperanto. Programovací jazyky
82 Literatura.   Literární život 801 Literature 82
Literatura
82.0 Literatura (teorie) Teorie literatury, literární výchova. Literární školy, směry, hnutí. Literární rozbory. Kritické studie Literární komparatistika. Literární kritika. Dějiny literatury. Filozofie literatury. Literární estetika. Literární etika (plagiátorství) 801 Literature (Philosophy and theory) 82.0
Teorie literatury. Literární věda. Technika literatury
82.02
Literární školy, směry a hnutí
82.09
Literární kritika. Srovnávací literární věda)
82:03 Literární slovníky, encyklopedie. Konkordance 803 Dictionaries, encyclopaedias, concordances
82:05 Literární revue, časopisy 805 Serial publications
82:06 Literární organizace, soutěže 806 Organizations
82:37 Literární výchovné programy 807 Education, research, related topics
808 Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost 808 General topics in rhetoric
82-1/-8 Literární formy a žánry 808.1-.7 Rhetoric in specific literary forms 82-1/-9
Literární formy. Literární žánry

82-1
Poezie. Básně. Verš
82-2
Dramata. Divadelní hry
82-3
Beletrie. Próza
82-31
Romány.
82-32
Povídky. Novely
82-34
Pohádky, pověsti, historky. Bajky. Legendy
82-36
Krátké historky. Anekdoty
82-39
Starší próza. Romance
82-4
Eseje. Úvahy
82-5
Řečnické projevy
82-6
Dopisy. Epistolární umění. Korespondence. Jiná díla ve formě dopisů
82-7
Satirická próza. Humor, epigramy, parodie
82-82
Výbory, výtahy. Antologie. Kuriozity (v literárním smyslu)
82-83
Filozofické a řečnické dialogy. Rozhovory
82-84
Životní zásady (maximy). Přísloví. Sentence. Aforismy. Rčení. Vtipy. Výroky. Citáty. Slovní hříčky

82-31/-34 Milostná, dobrodružná, fantastická próza (o ní) Braková literatura 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons
82-9 Literární kritika, věcná literatura a různé další žánry 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons 82-91
Populární literatura
82-92
Periodická literatura. Seriály, časopisecké články. Pamflety
82-93
Literatura pro děti a mládež
82-94
Dějiny jako literární žánr. Kroniky. Ročenky. Paměti. Deníky. Biografie. Autobiografie.
82-95
Kritika jako literární žánr. Kritické rozbory. Literárněhistorické práce
82-96
Vědecká a filozofická literatura
82-98
Motta, hesla. Symboly. Nápisy. Rébusy. Hádanky. Anagramy
82-991
Dizertace. Pojednání
82-992
Cestopisy
82-993
Literatura mravně pochybná. Erotická literatura. Pornografie
82-994
Excentrická literatura. Spiritualistická, vizionářská literatura
82-995
Literární falza, podvody. Napodobeniny. Fiktivní literární díla
82-93 Literatura pro děti a mládež ( o ní) 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons (on)
82-97 Náboženská literatura. Duchovní literatura (o ní) 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons 82-97
Náboženská literatura obecně
821 Literatura v různých jazycích Světová, evropská literatura. Židovská, romská literatura 899 Literature of miscellaneous languages 821
Literatura v jednotlivých jazycích

821.15

Keltská literatura. Irská, skotská,walwská literatura

821.09 Literatura v různých jazycích (o ní) Světová, evropská literatura. Židovská, romská literatura 899 Literature of miscellaneous languages (on)
821-31/-34 Milostná, dobrodružná, fantastická próza Braková literatura 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons
821-93 Literatura pro děti a mládež 809.89 Literature for and by other specific kinds of persons
821.111(73) Americká literatura 810 American literature in English
821.111(73).09 Americká literatura (o ní) 810.9 American literature in English (on)
821.111(73)-1 Americká poezie 811 American poetry
821.111(73)-2 Americké drama 812 American drama
821.111(73)-3 Americká próza 813 American fiction
821.111 Anglická literatura, anglicky psaná 820 English literature 821.11
Germánské literatury
821.111
Anglická literatura
821.111.09 Anglická literatura, anglicky psaná  (o ní) 820.9 English literature (on)
821.111-1 Anglická poezie, anglicky psaná 821 English poetry
821.111-2 Anglické drama, anglicky psané 822 English drama
821.111-3 Anglická próza, anglicky psaná 823 English fiction
821.112.2 Německá literatura, německy psaná 830 German literature 821.112.2
Německá literatura
821.112.2.09 Německá literatura, německy psaná  (o ní) 830.9 German literature (on)
821.112.2-1 Německá poezie, německy psaná 831 German poetry
821.112.2-2 Německé drama, německy psané 832 German drama
821.112.2-3 Německá próza, německy psaná 833 German fiction
821.11 Germánské literatury 839 Other Germanic literatures 821.112
Jiné západogermánské literatury (nizozemská literatura)
821.113
Severské (skandinávské) literatury

821.113.3
Islandská literatura
821.113.4
Dánská literatura
821.113.5
Norská literatura
821.113.6
Švédská literatura

821.11.09 Germánské literatury (o nich) 839.09 Other Germanic literatures (on)
821.133.1 Francouzská literatura, francouzsky psaná 840 French literature 821.133.1
Francouzská literatura

821.133.1.09 Francouzská literatura, francouzsky psaná  (o ní) 840.9 French literature (on)
821.133.1-1 Francouzská poezie, francouzsky psaná 841 French poetry
821.133.1-2 Francouzské drama, francouzsky psané 842 French drama
821.133.1-3 Francouzská próza, francouzsky psaná 843 French fiction
821.131.1 Italská literatura 850 Italian literature 821.131.1
Italská literatura
821.131.1.09 Italská literatura (o ní) 850.9 Italian literature (on)
821.131.1-1 Italská poezie 851 Italian poetry
821.131.1-2 Italské drama 852 Italian drama
821.131.1-3 Italská próza 853 Italian fiction
821.134.2 Španělská literatura, španělsky psaná 860 Spanish literature 821.134.2
Španělská literatura
821.134.2.09 Španělská literatura, španělsky psaná  (o ní) 860.9 Spanish literature (on)
821.134.2-1 Španělská poezie, španělsky psaná 861 Spanish poetry
821.134.2-2 Španělské drama, španělsky psané 862 Spanish drama
821.134.2-3 Španělská próza, španělsky psaná 863 Spanish fiction
821.134.3 Portugalská literatura 869 Portuguese literature 821.134.3
Portugalská literatura
821.134.3.09 Portugalská literatura (o ní) 869.09 Portuguese literature (on)
821.13 Románské literatury 859 Romanian and Rhaeto-Romanic literatures 821.13
Románské literatury
821.135.1
Rumunská literatura
821.135.2
Moldavská literatura
821.13.09 Románské literatury (o nich) 859.09 Romanian and Rhaeto-Romanic literatures(on)
821.124 Latinská literatura, latinsky psaná 870 Latin literature 821.124
Latinská literatura
821.124.09 Latinská literatura, latinsky psaná (o ní) 870.9 Latin literature (on)
821.124-1 Latinská poezie, latinsky psaná 871 Latin poetry
821.124-2 Latinské drama, latinsky psané 872 Latin drama
821.124-3 Latinská próza, latinsky psaná 873 Latin fiction
821.14 Řecká antická literatura 880 Greek (Hellenic) literature 821.14
Řecká (helénistická) literatura
821.14.09 Řecká antická literatura (o ní) 880.9 Greek (Hellenic) literature (on)
821.14-1 Řecká antická poezie 881 Greek (Hellenic) poetry
821.14-2 Řecké antické drama 882 Greek (Hellenic) drama
821.14-3 Řecká antická próza 883 Greek (Hellenic) fiction
821.14’06 Moderní řecká literatura 889 Modern Greek literature
821.14’06.09 Moderní řecká literatura (o ní) 889.09 Modern Greek literature (on)
821.162.3 Česká literatura 891.86 Czech literature 821.162.3
Česká literatura
821.162.3.09 Česká literatura (o ní) 891.8609 Czech literature (on)
821.162.3-1 Česká poezie 891.86-1 Czech poetry
821. 62.3-2 České drama 891.86-2 Czech drama
821.162.3-3 Česká próza 891.86-3 Czech fiction
821.162.4 Slovenská literatura 891.87 Slovak literature 821.162.4
Slovenská literatura
821.162.4.09 Slovenská literatura (o ní) 891.8709 Slovak literature (on)
821.162.1 Polská literatura 891.85 Polish literature 821.162.1
Polská literatura
821.162.1.09 Polská literatura (o ní) 891.8509 Polish literature (on)
821.161.1 Ruská literatura 891.7 Russian literature 821.161.1
Ruská literatura
821.161.1.09 Ruská literatura (o ní) 891.709 Russian literature (on)
821.163.1 Staroslověnská literatura 891.81 Old church Slavic literature 821.163.1
Staroslověnská literatura
821.163.1.09 Staroslověnská literatura (o ní) 891.8109 Old church Slavic literature (on)
821.163 Jihoslovanské literatury 891.81 South Slavic literatures 821.163
Jihoslovanské literatury

821.163.2
Bulharská literatura
821.163.3
Makedonská literatura
821.163.41
Srbská literatura
821.163.42
Charvátská literatura
821.163.6
Slovinská literatura

821.163.09 Jihoslovanské literatury (o nich) 891.8109 South Slavic literatures (on)
821.16 Slovanské literatury 891.8 Slavic (Slavonic) literatures 821.16
Slovanské literatury
821.161.2
Ukrajinská literatura
821.161.3
Běloruská literatura
821.162.5
Lužickosrbská literatura
821.16.09 Slovanské literatury (o nich) 891.809 Slavic (Slavonic) literatures (on)
821.17 Baltské literatury 891.9 Baltic literatures 821.17
Literatura v baltských jazycích
821.172
Litevská literatura
821.174
Lotyšská literatura
821.17.09 Baltské literatury (o nich) 891.909 Baltic literatures (on)
821.41 Afroasijské (hamitosemitské) literatury 892-893 Afro-Asiatic (Hamito-Semitic) literatures 821.41

Afroasijské (hamitosemitské) literatury

821.41.09 Afroasijské (hamitosemitské) literatury (o nich) 892-893.09 Afro-Asiatic (Hamito-Semitic) literatures  (on)
821.51 Uraloaltajské literatury Ugrofinské literatury. Finská, estonská, maďarská literatura 894 Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian literatures 821.511.1

Ugrofinské literatury

821.511.111

Finská literatura

821.511.113

Estonská literatura

821.511.141

Maďarská literatura

821.512

Altajské literatury

821.512.1

Turkitské (turkotatarské) literatury

821.512.3

Mongolská literatura

821.51.09 Uraloaltajské literatury (o nich) 894.09 Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian literatures (on)
821.521 Japonská literatura 895.6 Japanese literature 821.521

Japonská literatura

821.521.09 Japonská literatura  (o ní) 895.609 Japanese literature (on)
821.531 Korejská literatura 895.7 Korean literature 821.531

Korejská literatura

821.531.09 Korejská literatura  (o ní) 895.709 Korean literature (on)
821.58 Sino-tibetské literatury Čínská, thajská, tibetská literatura 895 Literatures of East and SE Asia, Sino-Tibetian Literatures 821.58

Sino-tibetské literatury

821.581

Čínská literatura

821.582.3

Thajská literatura

821.584.6

Tibetská literatura

821.58.09 Sino-tibetské literatury (o nich) 895.09 Literatures of East and SE Asia, Sino-Tibetian literatures
821.432 Nigerokonžské literatury 896 African literatures
821.432.09 Nigerokonžské literatury (o nich) 896.09 African literatures (on)
821.81/.82 Literatury severoamerických Indiánů 897 Literatures of North American native languages
821.81/.82.09 Literatury severoamerických Indiánů (o nich) 897.09 Literatures of North American native languages (on)
821.873 Literatury andsko-rovníkových jazyků 898 Literature of South American native languages
821.873.09 Literatury andsko-rovníkových jazyků (o nich) 898.09 Literature of South American native languages (on)
821.62 Austronéské literatury 899 Austronesian literatures
821.62.09 Austronéské literatury (o nich) 899.09 Austronesian literatures (on)

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube