Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy – Chemistry

 

MDT/Konspekt                Poznámka                                DDC/Conspectus                        Vybrané znaky

54 Chemie. Mineralogické vědy 540 Chemistry and allied sciences 54

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

54-1
Stav látek
54-3
Jednotlivé druhy sloučenin
54-4
Chemické látky. Reagencie (chemická činidla)
54-7
Druhy záření (vlnové a korpuskulární)

544 Fyzikální chemie 541 Physical and theoretical chemistry 544
Fyzikální chemie
544.1
Chemická struktura látek
544.2
Fyzikální chemie pevných látek, kapalin a plynů
544.3
Chemická termodynamika
544.4
Chemická kinetika. Katalýza
544.5
Chemie vysokoenergetických procesů. Fotochemie
544.6
Elektrochemie
544.7
Chemie povrchových jevů a koloidních látek
542 Praktická laboratorní chemie. Preparativní a experimentální chemie 542 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials 542
Praktická laboratorní chemie. Preparativní a experimentální chemie
543 Analytická chemie 543 Analytical chemistry 543
Analytická chemie
543.2
Chemické metody analýzy
543.3
Odběr a analýza vody
543.4
Speciální analytické metody. Optické analytické metody
543.5
Fyzikálněchemické metody analýzy (jiné než optické metody)
543.6
Analýza různých látek. Analytická kontrola v průmyslových podmínkách
543.62
Analýza anorganických látek
543.63
Analýza organických látek
543.9
Analýza pomocí biologických a biochemických reakcí. Biologické metody užívané pro analytické účely
546 Anorganická chemie 546 Inorganic chemistry 546
Anorganická chemie
547 Organická chemie 547 Organic chemistry 547
Organická chemie
548 Krystalografie 548 Crystallography 548
Krystalografie

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube