Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Transliterace nelatinkových písem

Transliterace nelatinkových písem

Upozornění: Stránka je ve vývoji. Jednotlivé tabulky vystavujeme postupně, tak jak procházejí schválením. Pro dosud nevystavené tabulky platí původní tištěná verze: Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. 2., doplněné vydání. Praha : NK ČR, 2006.

 

 

Tato instrukce pro přepis některých nelatinkových písem do latinky nahrazuje tištěnou příručku „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky, 2. doplněné vydání“, vydanou Národní knihovnou v roce 2006.

Během používání tištěné příručky se v praxi objevilo několik problémů, které postupně s vystavováním jednotlivých tabulek budeme řešit. (Všechny změny procházejí schválením Pracovní skupinou pro jmenné zpracování.)

---------------

Pravidla RDA stanovují, které údaje se zapisují buďto přesně tak, jak jsou uvedena na zdroji (například údaje v poli 245), nebo v originálním jazyce (většina jmen autorů a korporací, unifikované názvy apod.) - konkrétní situace jsou vysvětleny přímo v textu pravidel RDA a/nebo v našich příručkách a interpretacích.

Pro jazyky používající jiné písmo než latinku to znamená, že je třeba údaje přepsat do latinky, a to s použitím jednotného systému transkripce. Možností transkripce často existuje několik. Pokud se chceme vyhnout duplicitním záznamům, nejednotnému zápisu jmen apod., musíme pro všechny záznamy volit shodný přepis.

---------------

Některá písma, většinou hlásková, kdy se jeden znak cizího písma nahradí jedním (výjimečně dvěma) znaky latinky, obvykle dokáže katalogizátor za pomoci tabulek přepsat sám (typicky se jedná o cyrilici a řecké písmo, ale je to možné i u arménštiny a gruzínštiny).

Jiná písma vyžadují pro transkripci alespoň částečnou znalost daného jazyka.

V těch případech knihovna musí spolupracovat s příslušnými odborníky, nejčastěji z akademického nebo vysokoškolského prostředí. I zde je však bezpodmínečně nutná spolupráce s katalogizátorem.

Odborníci na jazyk by měli být schopni použít pro transkripci kteroukoli z možných variant, my od nich ovšem musíme požadovat námi zvolenou variantu, která je uvedena v těchto tabulkách. Z výše zmíněných důvodů není možné, aby každý externí spolupracovník použil tu transkripci, kterou on sám preferuje.

---------------

V některých případech jsme uvedli úplné tabulky.

Pro čínštinu a japonštinu uvádíme pouze obecnou informaci o povinném typu transkripce - předpokládáme, že tato informace by měla být pro odborníka dostatečná (u těchto dvou jazyků se také naše transkripce shoduje s přepisem používaným Library of Congress, takže je možno pro popis použít i jejich databázi), a poskytovat na těchto stránkách úplnou informaci o přepisu by z kapacitních důvodů ani nebylo možné.

Není v našich možnostech pokrýt všechna nelatinková písma, doporučení tedy obsahuje pouze ta nejběžněji se vyskytující v našich knihovnách.

Pro přepis ostatních písem doporučujeme tabulky Library of Congress:

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

Pouze výjimečně, není-li jiné řešení a záznam na zdroj bude nalezen v jiné databázi, je možné tento záznam převzít a v poznámce uvést údaj o použité transliteraci. (Platí ovšem pouze pro jazyky, které nejsou zahrnuty v našich tabulkách!)

Najdete zde i základní tabulku pro přepis švabachu (ačkoli v tomto případě se jedná pouze o jinou formu latinky, nikoli o transliteraci). Tabulka obsahuje jednu variantu písma a odkazy na stránky, kde je možné najít případné další podoby. Počítáme s tím, že další odkazy se budou průběžně doplňovat.

 

---------------

Amharština (stav k roku 2021)

Arabština (říjen 2020)

Cyrilice (listopad 2018)

Čínština (stav k roku 2006)

Hebrejština (stav k roku 2006)

Japonština (stav k roku 2006)

Korejština (stav k roku 2006)

Řečtina moderní (stav k roku 2006)

Řečtina stará (stav k roku 2006)

Švabach (stav k roku 2020)

Tibetština (stav k roku 2006)

 

---------------

Znaky s diakritikou, které nelze jednoduše zapsat z klávesnice (pro uživatele systému Aleph)


 

Jarmila Přibylová

13.08.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube