Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty - do roku 2014

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

Návěští

X

X

X

X

X

X

001       Kontrolní číslo

X

X

X

X

X

X

003       Identifikátor kontrolního čísla

X

X

X

X

X

X

005       Datum posledního zpracování

X

X

X

X

X

X

008       Údaje pevné délky

00-05    datum uložení do souboru

(RRMMDD)

06        typ data/publikační status

(kód)

07-10    datum 1

11-14   datum 2

15-17  místo vydání, produkce nebo realizace (používají se kódy na úrovni země, nikoli nižší úrovně)

35-37 jazyk popisné jednotky

38 modifikace záznamu

(převažuje #)

X

X

X

X

X

X

jazyk názvů (místních jmen a textu spojeného s mapou nebo glóbem)

X

X

X

X

X

X

X

dominantní jazyk zpívaného nebo mluveného textu spojeného s partiturou;

u hudebních děl bez textu použijeme mezery

X

X

X

X

X

X

X

dominantní jazyk zpívaného nebo mluveného textu; u hudebních děl bez textu použijeme  mezery

X

X

X

X

X

X

X

jazyk zvukové stopy, mezititulků

X

X

X

X

X

X

X

jazyk související s daty či uživatelským rozhraním

X

X

X

X

X

X

X

jazyk popisek nebo jiného textu přiřazeného k popisné jednotce

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

020       Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

a – ISBN (včetně vysvětlivky)*

z – zrušené/chybné ISBN

X

X

X

X

X

X

024 Jiná standardní čísla

indikátor 1: typ standardního čísla či kódu

2 – ISMN

indikátor 2: indikátor rozdílnosti

# - není informace

a – ISMN (včetně vysvětlivky)

z – zrušené/neplatné ISMN

--

X

--

--

--

--

028       Nakladatelské číslo

indikátor 1: typ nakladatelského čísla

0 – vydavatelské číslo

1 – číslo výrobní matrice

2 – číslo tiskové matrice

3 – jiné číslo hudebního díla

4 – číslo videozáznamu

indikátor 2: poznámka/vedlejší záhlaví

1 – generuje se poznámka a vedlejší záhlaví

3 – generuje se vedlejší záhlaví, bez poznámky

a – nakladatelské číslo

b – zdroj

--

X

X

X

--

--

 

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

040       Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole)

a – agentura zajišťující původní katalogizaci

b - jazyk katalogizace

c – agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

d - agentura, která záznam modifikovala (pouze toto podpole je opak.)

e – použitá pravidla popisu (jiná než AACR2)

9 – úplnost záznamu (hodnoty 0-1-2 jako dosud)

X

X

X

X

X

X

041       Kód jazyka

indikátor 1: indikátor překladu

0–popisná jednotka není/neobsahuje překlad

1–popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

indikátor 2: kódovník jazyků MARC

# - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

a – kód jazyka popisné jednotky

d kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova

e – kód jazyka libreta

X

--

--

X

--

X

--

X

--

X

--

--

X

--

--

X

--

--

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

044       Kód země vydání

(vždy v případě opakovaných výskytů $a u koedic)

a – kód země vydání

(1. kód povinně v 008/15-17)

X

X

X

X

X

X

072     Kód předmětové kategorie

indikátor 1 – nedefinován

indikátor 2 – kód zdroje

7 – zdroj specifikován v podpoli $2

a – klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

x – slovní označení skupiny Konspektu

2 – kód zdroje - Konspekt

Pozn.: Povinné jedno z polí 072 a 080

X

X

X

X

X

X

080       Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

indikátor 1 – nedefinován

indikátor 2 – nedefinován

a – klasifikační znak MDT

2 – vydání

Pozn.: Povinné jedno z polí 072 a 080

X

X

X

X

X

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

100       Hlavní záhlaví - osobní jméno

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: nedefinován

a - osobní jméno

b – římské číslice

c – doplňky ke jménu jiné než data

d - data související se jménem

q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

X

X

X

X

X

X

110       Hlavní záhlaví - jméno korporace

indikátor 1: indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: nedefinován

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - místo konání akce

d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

X

X

X

X

X

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

111       Hlavní záhlaví - jméno akce

indikátor 1: indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno  v přímém pořadí

indikátor 2: nedefinován

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d - datum konání akce

e – podřízená složka

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

q – jméno akce následující ve vst. prvku za jménem jurisdikce

X

X

X

X

X

X

130       Hlavní záhlaví – unifikovaný název

(povinné pro hudební díla na všech nosičích; doporučuje se i pro další dokumenty, zejména filmy)

indikátor 1: vyloučení znaků z řazení

0-9 – počet vyloučených zn.

indikátor 2: nedefinován

a – unifikovaný název

k – podzáhlaví pro formu

m - obsazení

n – číslo části/sekce díla

o – údaje o aranžmá

p – název části/sekce díla

r – tónina

--

X

X

X

--

--

 

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

240       Unifikovaný název

(povinné pouze pro hudební díla)

indikátor 1: unifikovaný název se tiskne nebo zobrazuje

0 – název se netiskne ani nezobrazuje

1 – název se tiskne nebo zobrazuje

indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

0-9 – počet vyloučených zn.

a – unifikovaný název

k – podzáhlaví pro formu

m - obsazení

n – číslo části/sekce díla

o – údaje o aranžmá

p – název části/sekce díla

r – tónina

--

X

X

X

--

--

245       Údaje o názvu

indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví

0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

1 – vedlejší záhlaví se vytváří

indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

0-9 - počet vyloučených zn.

a - název

b - další údaje o názvu (s výjimkou

souběžného názvu)

c – údaj o odpovědnosti atd.

h – obecné označení druhu dokumentu

n – číslo označení části/sekce díla

p - název části/sekce díla

X

X

X

X

X

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

250       Údaje o vydání

a – označení vydání

X

X

X

X

X

X

255       Matematické údaje – kartografické dokumenty

a – údaj o měřítku

X

--

--

--

--

--

256       Vlastnosti počítačových souborů

a – vlastnosti počítačových souborů

--

--

--

--

X

(povinně se uvádí pouze typ souboru pro dálkově přístupné el. zdroje)

--

260       Nakladatelské údaje

indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů

# - neuvádí se

indikátor 2: nedefinován

a - místo vydání

b - jméno nakladatele

c - datum vydání

X

X

X

X

X

X

300 Fyzický popis

a – specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

b – další fyzické údaje

X

--

X

--

X

X

X

--

X

(povinné pouze pro elektronic-ké zdroje na fyzickém nosiči)

--

X

--

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

490     Údaje o edici (neselekční)

indikátor 1: indikátor vedlejšího záhlaví

0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

1 – vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

indikátor 2: nedefinován

a – údaj o edici

v – označení svazku/pořadí

X

X

X

X

X

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

5xx            Poznámky

(povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

a – poznámka

505 Formalizovaná poznámka k obsahu

500 – poznámka k nakladatelským číslům;

505 – formalizovaná poznámka k obsahu

500 – poznámka k nakladatelským číslům;

505 – formalizovaná poznámka k obsahu;

511 – poznámka o účinkujících

505 – formalizovaná poznámka k obsahu;

508 – poznámka o realizátorech;

511 – poznámka o účinkujících

500 – poznámka o prameni popisu hlavního názvu;

505 – formalizovaná poznámka k obsahu

538 – poznámka k požadavkům na systém (poznámka ke způsobu přístupu)

505 – formalizovaná poznámka k obsahu


Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

700       Vedlejší záhlaví – osobní jméno

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

Jmenná část

a – osobní jméno

b – římské číslice

c – doplňky ke jménu jiné než data

d - data související se jménem

q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

Názvová část

k – podzáhlaví pro formu

m - obsazení

n – číslo části/sekce díla

o – údaje o aranžmá

p – název části/sekce díla

r – tónina

t – název díla

X

--

--

X

--

X

--

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

--

--

X

--

X

--

X

X

--

--

X

--

X

--

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

710       Vedlejší záhlaví - jméno korporace

indikátor 1: indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

Jmenná část

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - místo konání akce

Pro jméno a název

d -datum konání akce nebo podpisu smlouvy

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

Názvová část

p – název části/sekce díla

t – název díla

X

X

X

X

X

X

Pole/podpole

Kartografický dokument

Hudebnina

Zvukový záznam

Videozáznam, film

Elektronický zdroj

Grafika

Objekt

711       Vedlejší záhlaví - jméno akce

indikátor 1: indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno  v přímém pořadí

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d - datum konání akce

e – podřízená složka

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

q – jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

X

X

X

X

X

X

730 Vedlejší záhlaví – unifikovaný název

(povinné pouze pro hudební díla)

indikátor 1: vyloučení znaků z řazení

0 – 9 počet vyloučených zn.

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a – unifikovaný název

k – podzáhlaví pro formu

m - obsazení

n – číslo části/sekce díla

o – údaje o aranžmá

p – název části/sekce díla

r – tónina

--

X

X

X

--

--

910       Údaje pro souborný katalog

a – sigla vlastníka

p – poznámka*

r – roky odběru nebo s – svazky

t – typ dokumentu

* v případě vzdálených elektronických zdrojů je pole povinné pouze pro zdroje s omeze-nou dostupností (dostupných např. prostřednictvím licence); informace o dostupnosti v konkrétní knihovně se uvádí v poznámce v poli 910 (podpole $p).

X

--

X

--

X

--

X

--

X

X

X

--

Upozornění:

Rozsah údajů, uvedený pro jednotlivé speciální druhy dokumentů, platí pro popis na monografické úrovni. Pokud je speciální dokument seriálem nebo pokud se popisuje na analytické úrovni, je třeba přihlédnout též k povinným údajům pro seriály a pro fyzicky nesamostatné části dokumentů, které jsou uvedeny v samostatných specifikacích

Rozsah údajů pro elektronické zdroje je třeba rozšířit o povinné údaje stanovené jako minimum pro druh dokumentu, který je obsahem elektronického zdroje a který je v kódované podobě uveden v návěští na pozici 6 (typ záznamu). Např. pokud nejvýznamnějším aspektem obsahu elektronického zdroje jsou kartografické údaje, je třeba při popisu přihlédnout k povinným údajům kartografického dokumentu.

Vysvětlivky:

V soupisu jsou uvedena pouze pole používaná alespoň u jednoho typu dokumentu.

X označuje povinné pole.

Pokud se liší použití jednotlivých podpolí pro různé typy dokumentů, označuje -- nepovinné údaje/podpole a X povinné údaje/podpole.

E.Lichtenbergová

12.03.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube