Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

MARC 21 – minimální záznam pro tištěné monografie - do roku 2014

Pozn.: schváleno PS jmennou a věcnou a doporučeno ke schválení Radě pro katalogizační politiku

Návěští

001  Kontrolní číslo

003  Identifikátor kontrolního čísla*

 

 

 

*Nejedná se o běžnou siglu knihovny! O identifikátor se žádá na adrese

http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

 

005  Datum posledního zpracování

008  Údaje pevné délky

00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD)

06 typ data/publikační status (kód)

07-10 datum 1

15-17 místo vydání, produkce nebo realizace (kód země)

35-37 jazyk popisné jednotky

38 modifikace záznamu

020  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

a - ISBN (včetně vysvětlivky)

z - zrušené/chybné ISBN

040  Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole)

a - agentura zajišťující původní katalogizaci

b - jazyk katalogizace

c - agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)

e - použitá pravidla popisu

041  Kód jazyka (vždy v případě opakovaných výskytů $a u vícejazyčných publikací)

indikátor 1: indikátor překladu

0 - popisná jednotka není/neobsahuje překlad

1 - popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

indikátor 2: kódovník jazyků MARC

# - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

7 - zdroj kódů je uveden v podpoli $2

a - kód jazyka textu

044  Kód země vydání (vždy v případě opakovaných výskytů $a, např. u koedic)

a - kód země vydání

072*  Kód předmětové kategorie

indikátor 1 - nedefinován

indikátor 2 - kód zdroje

7 - zdroj specifikován v podpoli $2

a - klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

x - slovní označení skupiny Konspektu

2 - kód zdroje - Konspekt

080*  Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

indikátor 1 - nedefinován

indikátor 2 - nedefinován

a - klasifikační znak MDT

2 - vydání

* fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

100  Hlavní záhlaví - osobní jméno

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: nedefinován

a - osobní jméno

b - římské číslice

c - doplňky ke jménu jiné než data

d - data související se jménem

q - rozpis iniciál rodného/křestního jména

110  Hlavní záhlaví - jméno korporace

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: nedefinován

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - místo konání akce

d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

g - další různé informace

n - číslo části/sekce/akce

111  Hlavní záhlaví - jméno akce

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: nedefinován

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d - datum konání akce

e - podřízená složka

g - další různé informace

n - číslo části/sekce/akce

q - jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

245  Údaje o názvu

indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví

0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

1 - vedlejší záhlaví se vytváří

indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

0-9 - počet vyloučených znaků

a - název

b - další údaje o názvu

c -údaj o odpovědnosti atd.

h - obecné označení druhu dokumentu (výraz „tištěný text“ se neuvádí)

n - číslo označení části/sekce díla

p - název části/sekce díla

250  Údaje o vydání

a - označení vydání

260  Nakladatelské údaje

indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů

# - neuvádí se

indikátor 2: nedefinován

a - místo vydání

b - jméno nakladatele

c - datum vydání

300  Fyzický popis

a - rozsah

490  Údaje o edici (neselekční)

indikátor 1: indikátor vedlejšího záhlaví

0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

1 - vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

indikátor 2: nedefinován

a - údaj o edici

v - označení svazku/pořadí

5XX  Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

a - poznámka

700  Vedlejší záhlaví – osobní jméno

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - osobní jméno

b - římské číslice

c - doplňky ke jménu jiné než data

d - data související se jménem

q - rozpis iniciál rodného/křestního jména

710  Vedlejší záhlaví - jméno korporace

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - místo konání akce

d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

g - další různé informace

n - číslo části/sekce/akce

711  Vedlejší záhlaví - jméno akce

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d - datum konání akce

e - podřízená složka

g - další různé informace

n - číslo části/sekce/akce

q - jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

910  Údaje pro souborný katalog

a - sigla vlastníka

r - roky odběru nebo s – svazky

Příloha: Popis vícesvazkových monografií

V rámci CASLIN - SK ČR je u vícesvazkových monografií vyloučeno fyzické propojení a vzájemná závislost záznamů fyzicky samostatných částí dokumentů.
Vícesvazkové monografie jsou popisovány zdola, samostatným záznamem pro každou část.

Příklad:

001 001
100 1# $a Svoboda, Martin $4 aut
245 10 $a CASLIN. $n Sv. 1, $p Postup v Národní knihovně v Praze / $c Martin Svoboda
246 30 $a Postup v Národní knihovně v Praze
260 ## $a Praha : $b Národní knihovna v Praze, $c 1994
300 ## $a 123 s.
490 1# $a Automatizace knihoven

001 002
100 1# $a Prokop, Igor $4 aut
245 10 $a CASLIN. $ n Sv. 2, $p Postup ve Slovenské národní knihovně / $c Igor Prokop
246 30 $a Postup ve Slovenské národní knihovně
260 ## $a Praha : $b Národní knihovna v Praze, $c 1994
300 ## $a 130 s.
490 1# $a Automatizace knihoven


Výjimku tvoří vícesvazkové monografie, jejichž jednotlivé části nemají různé původce s hlavní odpovědností, nemají názvy částí, nebo tyto názvy částí nejsou významné pro samostatné vyhledávání a všechny části přísluší k témuž vydání. Typickými představiteli těchto dokumentů jsou slovníky, encyklopedie a jiné dokumenty, které byly vydány v jednotlivých svazcích z technických, nikoli obsahových důvodů.
Příklady "nevýznamných" názvů částí: A-D, Pro/Ž, 1910-1920, texty, tabulky aj. Pro tyto dokumenty se doporučuje popis "shora", tj. jediným společným záznamem.

Příklad:

001 003
245 00 $a Ilustrovaný encyklopedický slovník
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Academia, $c 1980-1982
300 ## $a 3 sv.
490 1# $a Automatizace knihoven
505 0# $a sv. 1. A-I. 1980 -- sv. 2. J-PRI. 1981 -- sv. 3. PRO-Ž. 1982
910 ## $a ABA001 $s Sv. 1-3

Poznámka: U průběžného stránkování se uvádí celkový počet stran v kulatých závorkách za počtem svazků.

J. Svobodová

12.03.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube