Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

ZÁPIS JMEN KORPORACÍ VE JMENNÉM A VĚCNÉM ZPRACOVÁNÍ II.

Podřízené a související korporace

(Formát MARC 21)

24.12.-24.16. AACR2R
24.13. Podřízené a související korporace zapsané v podřízeném vztahu

24.13A.

Instrukce a typologie podřízených korporací uváděné v tomto pravidle AACR2R lze použít pro zápis jmen českých korporací.

Pro jména zahraničních korporací viz Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování I, bod 1. Obecně.

Následující text obsahuje příklady zpřesňující zápis jmen českých korporací, které náležejí k jednotlivým typům uvedeným v tomto pravidle, ve formátu MARC 21, a to včetně složitějších příkladů podřízených a souvisejících korporací, vyžadujících použití kvalifikátorů.

Na odlišné formy jmen se vytvářejí odkazy.

TYP 1. Jméno, obsahující slovo, které jasně určuje, že korporace je částí jiného celku

(např. odbor, oddělení, divize, sekce, katedra, pobočka, závod)

$aNárodní knihovna České republiky.$bOdbor zpracování fondů

$aMěstská knihovna (Praha, Česko).$bOdbor mimoškolního vzdělávání

$aNárodní muzeum (Praha, Česko).$bMineralogicko-petrologické oddělení

$aKnihovna Bedřicha Beneše Buchlovana (Uherské Hradiště,

Česko).$bPobočka Štěpnice

*$aAkademie věd České republiky.$bKatedra jazyků

$aUranový průmysl(firma).$bZávod Nové Město na Moravě

Pozn.: *Zápis jmen vědeckých ústavů Akademie věd České republiky viz výklad dále

TYP 2. Jméno, které obsahuje slovo, obvykle vyjadřující administrativní podřízenost (např. výbor, komise, diecéze) za předpokladu, že jméno nadřízené korporace je nezbytné pro identifikaci podřízené korporace

$aUNICEF.$bČeský výbor

Pozn.: Vzhledem k tomu, že neexistuje obecně používaná ustálená česká podoba jmen těchto korporací, postupuje se v případě vstupního prvku jako u zahraniční korporace - jméno se ověřuje v souboru autorit Kongresové knihovny (LC Names).

$aKatolická církev.$bArcidiecéze olomoucká

(V prameni popisu uvedeno: Katalog arcidiecéze olomoucké ke dni 1.11.1996)

$aČeská strana sociálně demokratická.$bVýkonný výbor pro Prahu 8

$aObčanská demokratická strana.$bOlomoucké regionální sdružení

$aObčanská demokratická strana.$bOblastní sdružení (Šumperk, Česko)

TYP 3. Jméno, které je obecnou charakteristikou, nebo je pouze geografickým, chronologickým, číselným nebo písmenným vyjádřením podřízenosti vůči mateřské korporaci

$aUniverzita Karlova.$bLékařská fakulta, 1.$bInterní klinika, III.

$aVšeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko).$bInterní klinika, II.

$aČeský rybářský svaz.$bJihočeský územní výbor (Boršov nad Vltavou, Česko)

TYP 4. Jméno, které nevyjadřuje, že jde o korporaci

$aNárodní galerie (Praha, Česko).$bGrafická sbírka

$aNárodní galerie (Praha, Česko).$bSbírka moderního a současného umění

$aNárodní divadlo v Praze.$bBalet

$aNárodní divadlo v Brně.$bOpera

TYP 5. Jméno univerzitní fakulty, školy, katedry, univerzitní koleje, laboratoře atd., které pouze označuje určité studijní oblasti

Pozn.: Jméno fakulty či katedry bude začínat přídavným jménem, např. Filozofická fakulta apod.; výjimkou je jméno fakulty či katedry, jehož součástí je podstatné jméno v druhém pádě, např. Fakulta sociálních věd, katedra biologie

$aUniverzita Karlova.$bFakulta sociálních věd

$aUniverzita Karlova.$bPřírodovědecká fakulta.$bKatedra biologie

$aSlezská univerzita.$bObchodně podnikatelská fakulta

TYP 6. Jméno, které obsahuje celé jméno nadřízené korporace nebo příbuzné korporace

$aNárodní muzeum (Praha, Česko).$bKnihovna

$aNárodní muzeum (Praha, Česko).$bArchiv

$aPražský hrad.$bObrazárna

$aPressfoto.$bArchiv

$aUniverzita Karlova.$bGrantová rada

$aVysoká škola ekonomická v Praze.$bCentrum knihovnických a informačních služeb

ALE,
pro korporace, které nepatří do některého z typů v pravidle 24.13 a které neobsahují výrazy podřízenosti, mají nezaměnitelná jména, jejichž další výskyt není pravděpodobný, se korporativní záhlaví vytvářejí přímo pod jejich vlastními jmény.

$aNáprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Praha, Česko)

Nikoli

$aNárodní muzeum (Praha, Česko).$bNáprstkovo muzeum asijských, afrických  a amerických kultur

ani

$aNáprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Národní muzeum : Praha, Česko)

$aMahenovo divadlo

Nikoli

$aNárodní divadlo v Brně.$bMahenovo divadlo

Ani

$aMahenovo divadlo (Národní divadlo v Brně)

pod.:

$aStavovské divadlo

$aPamátník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra (Praha, Česko)

$aDům u Zlatého Prstenu (Praha, Česko)

$aPamětní síň Alfonse Muchy (Ivančice, Česko)

pouze pro oblast vědeckých ústavů Akademie věd České republiky (a bývalé ČSAV) se používá 24.4C5. AACR2R

$aHistorický ústav (Akademie věd ČR)

$aArcheologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)

$aArcheologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko)

$aEkonomický ústav (Československá akademie věd)

Pozn.
Vzhledem ke specifické struktuře Akademie věd České republiky jsou pro ni typicky podřízenými složkami pouze pracoviště, která Akademie věd považuje za servisní, tj. např. knihovna, kancelář Akademie věd, katedra jazyků apod. (viz typ 1).

Pokud je Akademie věd České republiky uvedena ve vstupním prvku, jméno Česká republika se zapisuje v nezkrácené podobě; zkratka ČR ve jménu Akademie věd České republiky se použije jen tehdy, je-li toto jméno použito jako kvalifikátor.

Vzhledem ke specifičnosti postavení SAV v našem kulturním prostředí doporučujeme při tvorbě záhlaví pro jednotlivé ústavy SAV respektovat způsob zápisu Slovenské národní knihovny, která se rozhodla zapisovat ústavy SAV jednotně jako podřízené korporace (tj. SAV je uvedena ve vstupním prvku a v další části záhlaví je příslušný ústav):

Např.: $aSlovenská akadémia vied.$bHistorický ústav

Pro ostatní varianty se vytvoří odkazy. Povinně se bude uvádět odkaz na formu, která platí  pro zápis českých ústavů:

Např.: $aHistorický ústav (Slovenská akadémia vied)

U vědeckých ústavů dalších zahraničních akademií věd se postupuje stejně jako u ostatních zahraničních korporací - tj. nejprve ověřit formu jména v LC Names, pokud to nebude možné, zvolit formu uvedenou v publikaci a na ostatní formy jména vytvořit odkazy.

Povinně se ke jménu korporace vytvoří odkaz ve formě, která platí pro české ústavy, tj. příslušný ústav bude uveden ve vstupním prvku a akademie věd se uvede jako kvalifikátor:

Např.: $aInstytut historii (Polska akademia nauk) Této variantě se dává přednost i v případě katalogizátorových pochybností.

24.14. Podzáhlaví zapsané přímo nebo nepřímo
24.14A.
Definice pojmu "podzáhlaví" ve Slovníku termínů v českém překladu AACR2R je doslovným překladem definice v původním vydání AACR2R: "Podzáhlaví je další část korporativního záhlaví, jiná než hlavní záhlaví".
Správná česká definice zní: Podzáhlaví je další část korporativního záhlaví, jiná
než vstupní prvek korporativního záhlaví.

Podzáhlaví zapsané přímo (tzn.vynechají se jména mezičlánků v hierarchické struktuře)

$aNárodní knihovna České republiky.$bOddělení věcného zpracování

Podzáhlaví zapsané nepřímo:

$aUniverzita Karlova.$bMatematicko-fyzikální fakulta.$bKatedra tělesné výchovy

$aUniverzita Karlova.$bPřírodovědecká fakulta.$bKatedra tělesné výchovy

Státní orgány/organizace a státní činitelé

24.17.-24.26. AACR2R

Tato část interpretuje AACR2R v kapitolách, které se zabývají formou zápisu záhlaví v případě korporací uplatňujících pravomoc určitého státního či správního celku. Pravidla AACR2R uvádějí typologii a příklady korporací, které odpovídají zejména anglo-americké praxi a nemohou tedy být dostatečně návodné pro rozhodnutí o podobě záhlaví českých korporací. Následující interpretace by měly katalogizátorům pomoci rozhodnout, které české korporace budou zapisovány pod jurisdikcí.

24.18. Státní organizace zapsané v podřízeném vztahu ke jménu státního/správního celku

24.18A.

Pro správný zápis státního/správního celku se rozlišuje systém státní správy a systém samosprávy, přičemž státní správa a samospráva se pojímají jako státní/správní celky s jurisdikcemi ve smyslu definice uvedené v pravidle 24.3E.

a) organizace, patřící do systému státní správy

$aČesko.$bNejvyšší soud

b) organizace, patřící do systému samosprávy (s jurisdikcemi pro určitou zemi, kraj, okres, obec), se zapisují pod jménem správního celku, který uplatňuje jurisdikce pro určitou zemi, kraj, okres, obec. Jména územně-správních celků v ČR na nižší než státní úrovni je třeba vždy zpřesnit kvalifikátorem/kvalifikátory, které jsou součástí vstupního prvku.

$aPardubický kraj (Česko.)$bKrajský úřad

$aStředočeský kraj (Česko).$bKrajský úřad

$aZlínský kraj (Česko).$bKrajský úřad

$aZlín (Česko : okres).$bOkresní úřad

$aZlín (Česko).$bMěstský úřad

$aPraha (Česko).$bObvodní úřad pro Prahu 7

$aHolešov (Česko).$bMěstský úřad

$aLužnice (Česko).$bObecní úřad

Pozn. (platí pro jmenné zpracování dokumentů):  Správní předpisy, nařízení, vyhlášky apod. vydávané na nižší než celostátní úrovni (viz též 21.32A1.) se nepopisují jako zákony (tj. pouze pod jurisdikcí), ale korporativní záhlaví se v těchto případech vytváří pro původce dokumentu:

$aPlzeňský kraj (Česko).$bKrajský úřad

$aBenešov (Česko).$bMěstský úřad

Jméno korporace se zapíše v podřízeném vztahu ke jménu státního/správního celku v případě, pokud náleží k jednomu či více následujícím typům korporací (některé typy korporací platí pouze pro jména zahraničních institucí, v systému české státní správy a samosprávy se pro ně obtížně hledají analogické příklady - viz typ 1, 3, 4):

Typ 1. Organizace se jménem obsahujícím slovo, které jasně určuje, že organizace je částí jiného celku (např. odbor, oddělení, divize, sekce, pobočka)

V české praxi zatím nebyl nalezen příklad, podle AACR2R se jedná o instituce se jménem např. "Division of Wildlife Services" - viz příklady na s. 465 AACR2R.


Typ 2. Organizace se jménem obsahujícím slovo, které obvykle vyjadřuje administrativní podřízenost v terminologii, týkající se státní správy/samosprávy (např. výbor, komise, úřad),za předpokladu, že je třeba jméno státu/správního celku uvést pro identifikaci organizace. Pro českou státní správu/samosprávu do tohoto typu korporací patří Úřad vlády, krajské, okresní, městské, obecní úřady, celní úřady, finanční úřady, katastrální úřady, úřady práce apod.

a) korporace v systému státní správy

$aČesko.$bÚřad vlády

*$aČesko.$bFinanční úřad v Děčíně

*$aČesko.$bÚřad práce v Benešově

*$aČesko.$bKatastrální úřad Plzeň-město

* Ze struktury záhlaví vynechány vyšší hierarchické složky. Instituce státní správy krajskou/okresní působnosti viz příklady jmen korporací pod bodem 24.19. Podzáhlaví zapsané přímo nebo nepřímo.

Pokud korporace má jedinečný název začínající geografickým jménem, zapíše se jako samostatná korporace.

$aČeský statistický úřad

$aČeský úřad zeměměřičský a kartografický

$aČeský báňský úřad

$aČeská komise pro vědecké hodnosti

b) korporace v systému samosprávy

$aPardubice (Česko : okres).$bOkresní úřad

$aKladno (Česko).$bMěstský úřad

Typ 3. Organizace se jménem, vyjadřujícím obecnou charakteristiku nebo pouze geografické, chronologické číselné nebo písmenné označení složky státní moci či jedné z jejích organizací zapsaných v podřízeném vztahu.

V české praxi zatím nebyl nalezen příklad, podle AACR2R se jedná o instituce se jménem např. "General Services Administration, Region 5" - viz příklady na s. 466 AACR2R

Typ 4. Organizace se jménem, které nevyjadřuje, že jde o korporaci a neobsahuje jméno státního/správního celku.

V české praxi zatím nebyl nalezen příklad, podle AACR2R se jedná o instituce se jménem např. "Research and Analysis" - viz příklady na s. 466-467 AACR2R

Typ 5. Ministerstva

$aČesko.$bMinisterstvo kultury

$aČeskoslovensko.$bMinisterstvo financí

$aČesko.$bMinisterstvo obrany.$bHlavní úřad civilní obrany

$aRakousko.$bBundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Typ 6. Zákonodárný orgán

$aČesko.$bParlament

$aČesko.$bParlament.$bPoslanecká sněmovna

$aČesko.$bParlament.$bSenát

Typ 7. Soud

$aČesko.$bNejvyšší soud

$aČesko.$bÚstavní soud

$aČesko.$bOkresní soud (Benešov, Česko)

$aČesko.$bObvodní soud pro Prahu 7

$aČesko.$bMěstský soud (Praha, Česko)

Typ 8. Hlavní složky ozbrojených sil státu

$aČesko.$bArmáda

$aČesko.$bArmáda.$bGenerální štáb

$aČesko.$bArmáda.$bVzdušné síly

$aČesko.$bArmáda.$bLogistika

$aČesko.$bArmáda.$bVojenská zpravodajská služba

$aČesko.$bArmáda.$bVojenská policie

$aČesko.$bArmáda.$bVojenská zdravotnická služba

$aČesko.$bArmáda.$bMechanizovaná brigáda, 7.

$aČesko.$bArmáda.$bVýcviková základna mírových sil

$aČesko.$bArmáda.$bPovětrnostní ústředí

$aČesko.$bArmáda.$bVelitelství logistiky.$bÚstřední základna elektroniky

$aČeskoslovensko.$bArmáda.$bLetectvo

$aČeskoslovensko.$bArmáda.$bStíhací bombardovací letecký pluk, 30.

$aČeskoslovensko.$bArmáda.$bVrtulníkový pluk Dr. Edvarda Beneše, 51.

Typ 9. Hlava státu nebo hlava státního/správního celku

$aČesko.$bPrezident (1993-2003 : Havel )

Ale pro předsedu vlády, parlamentu, primátory viz 24.20. AACR2R

(tj.  neuvádí se data ani jméno)

$aČesko.$bPředseda vlády

Pozn. (platí pro věcné zpracování): Věcní katakogizátoři zapisují jméno hlavy státu nebo hlavy státního/správního celku přímo jako osobní jméno, např. Havel, Václav, 1936-    , nikoli jako korporativní záhlaví.

Typ 10. Velvyslanectví, konzuláty atd.

$aČesko.$bVelvyslanectví (Rakousko)

$aRakousko.$bBotschaft (Česko)

Typ 11. Delegace v mezinárodním nebo mezivládním orgánu

$aČesko.$bStálá mise při Evropských společenstvích

24.19. Podzáhlaví zapsané přímo nebo nepřímo

Definice pojmu "podzáhlaví" ve Slovníku termínů v českém překladu AACR2R je doslovným překladem definice v původním vydání AACR2R: "Podzáhlaví je další část korporativního záhlaví, jiná než hlavní záhlaví".

Správná česká definice zní: Podzáhlaví je další část korporativního záhlaví, jiná než vstupní prvek korporativního záhlaví.

Analogicky k pravidlu 24.14. AACR2R lze vynechat některé hierarchické složky ze struktury záhlaví.

Podzáhlaví zapsané nepřímo

$aČesko.$bMinisterstvo kultury.$bOdbor literatury a knihoven

$aČesko.$bMinisterstvo vnitra.$bOdbor tisku a public relation

Podzáhlaví zapsané přímo (tj. vynechají se jména mezičlánků v hierarchické struktuře)

*$aČesko.$bPolicie

*$aČesko.$bPolicie.$bÚřad vyšetřování Středočeského kraje

*$aČesko.$bSpráva Policie ČR hl. m. Prahy

*$aČesko.$bSpráva Policie ČR Jihočeského kraje

*$aČesko.$bSlužba kriminální policie pro Prahu 5

ale

$aProstějov (Česko.)$bMěstská policie

$aBrno (Česko).$bMěstská policie.$bJízdní hlídka

*$aČesko.$bHasičský záchranný sbor

*$aČesko.$bHasičský záchranný sbor Středočeského kraje

ale

$aSbor dobrovolných hasičů.$cBroumy, Česko

**)$aČesko.$bGenerální ředitelství cel

***)$aČesko.$bCelní úřad Písek

*Ze struktury záhlaví vynechána vyšší hierarchická složka, v tomto případě Ministerstvo vnitra - uvedená podřízená složka je dostatečně identifikována

**) Ze struktury záhlaví vynechána vyšší hierarchická složka, v tomto případě Ministerstvo financí - uvedená podřízená složka je dostatečně identifikována

***) Ze struktury záhlaví vynechány vyšší hierarchické složky, v tomto případě Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel - uvedená podřízená složka je dostatečně identifikována, součástí podřízené složky je jméno sídla úřadu

** $aČesko.$bVězeňská služba

*** $aČesko.$bVěznice Heřmanice

*** $aČesko.$bVazební věznice Praha-Ruzyně

**Ze struktury záhlaví vynechána vyšší hierarchická složka, v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti - uvedená podřízená složka je dostatečně identifikována

*** Ze struktury záhlaví jsou vynechány dvě vyšší hierarchické složky, v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba - uvedená podřízená složka je dostatečně identifikována

Pro korporace, které nepatří do některého z typů v pravidle 24.18. a které neobsahují výrazy vyjadřující podřízenost, mají nezaměnitelná jména, jejichž další výskyt není pravděpodobný, se korporativní záhlaví vytváří přímo pod jejich vlastními jmény.

$aMuzeum Policie (Praha, Česko)

$aPolicejní akademie České republiky

+$aStátní oblastní archiv v Litoměřicích

+$aStátní okresní archiv Český Krumlov

+pro archivy se povinně vytvářejí odkazy na formu těchto jmen pod jurisdikci

Pro odlišné formy jmen korporací se vytvářejí odkazy.

Z. Bartl

26.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube