Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů

Jméno

Instituce

Telefon

email

VIZ

KAR

HUD

ELZ

Ing. Ivana Andresová

Národní knihovna ČR

221 663 310

ivana.andresova@nkp.cz


+Ilona Bašistová

Moravská zemská knihovna

541 646 149

Ilona.Basistova@mzk.cz

+

+


+

Bc. Blanka Bayerová

Studijní a vědecká knihovna v Hradci  Králové

494 946 266

blanka.bayerova@svkhk.cz

+

+

+

+

PhDr. Ludmila Benešová

Národní knihovna ČR

221 663 309

ludmila.benesova@nkp.cz

+

+

+

+

Hana Blažková

Městská knihovna v Praze

222 113 206

hana.blazkova@mlp.cz+H


Mgr. Hana Borková

Národní knihovna ČR

221 663 254

hana.borkova@nkp.cz+H


Jan Bouček Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 475 209 126 boucek@svkul.cz + + +Z +
Ludmila Bouchnerová Krajská knihovna Vysočiny 569 400 495 bouchnerova@kkvysociny.cz +V +

Mgr. Jitka Burešová

Krajská knihovna v Pardubicích

466 531 253

j.buresova@knihovna-pardubice.cz

+G

+

+H

 

Mgr. Lenka Čížková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 386 111 225 cizkova@cbvk.cz + + + +
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 224 491 291 barbora.drobikova@ruk.cuni.cz + + + +

Ivana Dušková

Krajská knihovna Karlovy Vary

733 595 871

duskova@knihovnakv.cz


+Mgr. Pavla Holbergová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

596 118 881/2  l.223

holbergova@svkos.cz

+G

+

+H

+

Mgr. Lenka Hrubá

Vědecká knihovna v Olomouci

585 205 344

lenka.hruba@vkol.cz

+V

 

+Z

+

Radana Klimešová Knihovna města Hradce Králové 495 075 041 klimesova@knihovnahk.cz +

PhDr. Helena Kořítková

Krajská vědecká knihovna v Liberci

482 412 171

koritkova@kvkli.cz
+

Tomáš Kozák Národní knihovna ČR 221 663 310 tomas.kozak@nkp.cz +Z

Michaela Kozojedová

Městská knihovna v Praze

222 113 201

michaela.kozojedova@mlp.cz

+

+


+

Věra Kudrová

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

312 813 118

kudrova@svkkl.cz

+V

 

+

 

Mgr. Edita Lichtenbergová

Národní knihovna ČR

221 663 302

edita.lichtenbergova@nkp.cz

+

+

+

+

Mgr. Lenka Linková

Krajská knihovna Františka Bartoše

573 032 519

linkova@kfbz.cz
+

Alice Machyánová

Městská knihovna v Praze

222 113 211

alice.machyanova@mlp.cz

 

 

+Z

 

Mgr. Lenka Maixnerová

Národní lékařská knihovna, Praha

296 335 925

maixnero@nlk.cz
+

Mgr. Kateřina Maříková Národní knihovna ČR 221 663 445 katerina.marikova@nkp.cz +G

Jan Matějovič

Národní knihovna ČR

221 663 206

jan.matejovic@nkp.cz

+

+

+

+

Bc. Lenka Michalčáková

Univerzitní knihovna OU v Ostravě

 

lenka.michalcakova@osu.cz

+V
+

+

+

Mgr. Dana Míčková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

576 034 902

mickova@k.utb.cz

 

 

 

+

Bc. Lenka Mítová

Krajská knihovna Františka Bartoše

573 032 515

mitova@kfbz.cz

+V

 

+Z

 

Kateřina Mlýnková

Národní knihovna ČR

221 663 445

katerina.mlynkova@nkp.cz

 +

Mgr. Věra Neumannová

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

312 813 116

neumannova@svkkl.cz


+


+

Miroslava Nováková

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

312 813 116

novakova@svkkl.cz

+

+

+

+

PhDr. Eva Novotná

Knihovna geografie, Geografická sekce PřF UK

221 951 355

novotn48@natur.cuni.cz

 

+

 

 

Mgr. Aleš Novotný

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

542 592 205

anovotny@jamu.cz

 

 

+

 

Mgr. Gabriela Obstová

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

542 532 110

ukf@kjm.cz+


Mgr. Natálie Pecárová Krajská vědecká knihovna v Liberci 482 412 172 pecarova@kvkli.cz +H

Gabriela Pelcová

Krajská knihovna Karlovy Vary

733 595 871

pelcova@knihovnakv.cz

 

 

+H

 

Mgr. Zuzana Petrášková

Národní knihovna ČR

221 663 129

zuzana.petraskova@nkp.cz+H


Veronika Pokorná

Vědecká knihovna v Olomouci

585 205 347

veronika.pokorna@vkol.cz

 

 

+

 

Ilona Poláčková

Ústřední knihovna ČVUT

224 359 987

ilona.polackova@uk.cvut.cz

 

 

 

+

Dana Poštulková

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

377 454 834

postulkova.dana@svkpk.cz

+V


+Z


Jarmila Rončková

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

596 118 881

ronckova@svkos.cz

+V

 

+Z

 

Bc. Magda Rudolfová

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

377 454 835

rudolfova.magda@svkpk.cz+H

+

Pavla Sedláková

Krajská vědecká knihovna v Liberci

482 412 175

sedlakova@kvkli.cz

+V


+Z


Anna Sládková

Moravská zemská knihovna

541 646 136

anna.sladkova@mzk.cz+


Barbora Svobodová, DiS.

Krajská knihovna Vysočiny

569 400 495

svobodova@kkvysociny.cz

+G

+

 

+

Jana Šebková

VŠE, Centrum knihovnických a informačních služeb

224 095 589

sebkova@vse.cz

+V

+

+Z

+

Marcela Šedivá Krajská knihovna v Pardubicích 466 531 224 m.sediva@knihovna-pardubice.cz +V +Z +
PhDr. Lenka Šimková Vědecká knihovna v Olomouci 585 205 344

lenka.simkova@vkol.cz

 

+ + +
Bc. Martina Šišková Národní technická knihovna 232 000 413 martina.siskova@techlib.cz +
Jiří Škrobák, DiS. Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci jiri.skrobak@upol.cz + + + +
Mgr. Veronika Švejdová Krajská vědecká knihovna v Liberci 482 412 173 svejdova@kvkli.cz +

Mgr. Eva Tauwinklová

Moravská zemská knihovna

541 646 149

eva.tauwinklova@mzk.cz

+

+

+

+

Helena Trinkewitzová Knihovna Akademie věd ČR 224 240 528 trinkewitzova@lib.cas.cz + +
Mgr. et Mgr. Simona Uherková Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 585 631 746 simona.uherkova@upol.cz + + + +

Mgr. Hana Vašková

Krajská knihovna Františka Bartoše

573 032 515

vaskova@kfbz.cz

+

+

+


Mgr. Jana Velebová

Moravská zemská knihovna

541 646 149

jana.velebova@mzk.cz

++

Mgr. Irena Veselá Moravská zemská knihovna 541 646 164 irena.vesela@mzk.cz +

Romana Vlčková

Krajská knihovna Karlovy Vary

739 322 313

vlckova@knihovnakv.cz

+


+Z

+

PhDr. Hana Vochozková

Ústav výpočet. techniky MU, KIC

549 497 857

vochozkova@ics.muni.cz

+

+

+

+

Mgr. Jana Zálešáková Národní knihovna ČR 221 663 445 jana.zalesakova@nkp.cz + +Z

prosinec 2019 L. Benešová

24.11.2021