Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Kooperační systém článkové bibliografie a ANL+

Pokyny pro přispívání do báze ANL od 1. 5. 2011

Na serveru

ftp.nkp.cz je  adresář "anl" pro importy dat do báze ANL. Do adresáře mají po přihlášení přístup všechny spolupracující knihovny (login a heslo je stejné jako pro SKC). Záznamy, které budou na tomto serveru uloženy, se každý den večer předávají k dalšímu zpracování (testování a uložení v ANL).

Výsledky testů najdete druhý den ráno na adrese, jejíž vzor najdete níže, jen je potřeba místo sigla zapsat skutečnou siglu vaší knihovny ve tvaru např. aba001

http://aleph.nkp.cz/web/anl/sigla/sigla.htm

Záznamy

tedy můžete ukládat na ftp server 1x měsíčně, případně i častěji.

Od 1. 5. 2011 lze záznamy do báze ANL předávat pouze výše uvedeným způsobem, bylo ukončeno předávání záznamů starým způsobem.

Konvence pro pojmenování souborů zasílaných do báze ANL

Soubory záznamů bázi ANL musí striktně dodržovat konvenci v pojmenování, jinak nemohou být přijaty. Pojmenování souboru neodpovídající použitému kódování diakritiky nebo datovému formátu by sice již nyní měly odchytit  kontrolní programy, ale i nezpracovaný soubor znamená pro dodavatele i správce zbytečnou práci navíc.  Není žádoucí provádět konverzi kódování na straně dodavatele - záznamy zasílejte v originálním kódování.

Když  knihovna (většinou se změnou systému) změní kódování nebo formát, před zasláním první dávky "po novu" by měla tuto změnu správci nahlásit a poslat vzorek.

Jméno souboru pro standardní import plnohodnotných záznamů musí mít strukturu aaa000kk.ddd_xxx.


Použít lze pouze malá písmena, číslice a podtržítka.

  • prvních 6 znaků (aaa000) = sigla instituce - malými písmeny
  • znaky 7 a 8 před extenzí (kk) = použitá znaková sadu (kódování diakritiky)

uc

Unicode UTF-8

lg

PC Latin 2 (+ GIZMO)

sg

ISO 8859-2 (+ GIZMO)

wg

CP-1250 (+GIZMO)

  • první tři znaky extenze (ddd) = formát dat, datová struktura

mal

MARC21 - exportní soubor Aleph500

mis

MARC21 - ISO 2709

mar

MARC21 řádkový*

dtt

UNIMARC - exportní soubor Aleph500

uis

UNIMARC - ISO 2709

rum

UNIMARC řádkový*

  • Další znaky extenze za podtržítkem se liší podle toho, zda jde o zaslání nových standardních záznamů, retrokonverzi nebo opakované zaslání záznamů k opravě.
    (xxx je zde použito jako zástupný znak pro vlastní pojmenování konkrétního souboru.

_xxx

Vlastní pojmenování souboru (xxx) by mělo být krátké, ale výstižné (např. datum RRMMDD, RRMM, MMDD, zkratka+poř.č. ap.). Může v případě nutnosti obsahovat uvnitř další podtržítko.

Příklady pojmenování souborů:

osa001lg.uis_050110

sigla OSA001
PC Latin2 (+ GIZMO), UNIMARC - ISO 2709
soubor standardních záznamů odeslaný 10.1.2005

aba001uc.mal_vrc_15

sigla ABA003
utf-8, MARC21- Aleph500
standardní záznamy, česká produkce po věcné revizi, poř.č. souboru 15Dotazy:

Eva Svobodová :  eva.svobodova@nkp.cz

Radovan Zahořík : Radovan.zahorik@nkp.cz

30.05.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube