Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Katalogizační politika

Kontakty_ČNB

CNB          NOVINKY  ČESKÉ  NÁRODNÍ  BIBLIOGRAFIE


 

Informace o členění a kontakty

  • Knihy (tištěné monografie)  obsahují vedle záznamů vytvořených v NK ČR i záznamy, které jsou zpracovány v krajských knihovnách spolupracujících v projektu Kooperace na ČNB Knihy. Tyto záznamy nemusejí být úplné, jsou do ČNB přijímány pro potřeby včasné evidence a jsou doplňovány a opravovány na úplnou úroveň poté, co je přijme jedna z knihoven kooperujících na ČNB úplnými záznamy (tj. NK ČR, MZK Brno nebo VKOL Olomouc). Jedná se o malé procento záznamů, které se dostanou do přehledu novinek dvakrát. Záznamy jsou členěny podle kategorií Konspektu. Kontakt  - jmenné zpracování - věcné zpracování.
  • Grafika je zastoupena pohlednicemi, plakáty, kalendáři a podobnými dokumenty. Kontakt
  • Hudebniny  jsou zastoupeny převážně tištěnými partiturami a zpěvníky. Kontakt
  • Kartografické dokumenty jsou zastoupeny mapami a atlasy. Zpracovávají se ve spolupráci s MZK Brno a VKOL Olomouc. Kontakt
  • Zvukové záznamy  jsou zastoupeny hudebními i nehudebními zvukovými záznamy na různých nosičích (magnetofonové kazety, CD aj.) Kontakt

V přehledech se může objevit i malý počet záznamů pro dříve vydané dokumenty, které Národní knihovna ČR dostala ke zpracování až nyní (zařazovány jsou dokumenty maximálně dva roky staré). Do konce roku 2010 byly součástí přehledu i Články v novinách, časopisech a sbornících. Od roku 2011 pokračuje činnost  Kooperačního systém analytické bibliografie  v omezené podobě, v bázi ANL je vystaven  výběr článků z pokračujících zdrojů (z periodicky vycházejících dokumentů - novin, časopisů, materiálů z konferencí, sborníků, monografických edic aj. seriálů), které zpracovávají krajské a odborné knihovny.  

04.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube