Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Katalogizační politika

MARC 21 - minimální záznam pro tištěné seriály - do roku 2014

Marc21 - minimální záznam pro ti

 

Návěští

001       Kontrolní číslo

003       Identifikátor kontrolního čísla*

* nejedná se o běžnou siglu knihovny! O identifikátor se žádá na adrese:

http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

 

005       Datum posledního zpracování záznamu

 

008       Údaje pevné délky

00-05    datum uložení do souboru

06        typ dat/publikační status

07-10    datum 1

11-14    datum 2

15-17    místo vydání, produkce nebo realizace

18        periodicita

19      pravidelnost

35-37    jazyk popisné jednotky

38          modifikace záznamu

022       Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)

a – mezinárodní standardní číslo seriálu

y – nesprávné ISSN

z – zrušené ISSN

040       Zdroj katalogizace  (neopakovatelné pole)

a – agentura zajišťující původní katalogizaci

b - jazyk katalogizace

c – agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)

e – použitá pravidla popisu

9 – úplnost záznamu*

* kódovník: 0 – nestandardní (neodpovídá stanovenému minimu)

1 – minimální (povinné minimum)

2 – nadstandardní (nad rámec stanoveného minima)

041       Kód jazyka

Indikátor 1: Indikátor překladu

0 – popisná jednotka není/neobsahuje překlad

1 – popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

Indikátor 2: Kódovník jazyků MARC

# - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

7 – zdroj kódů je uveden v podpoli $2

a– kód jazyka textu

044       Kód země vydání (vždy v případě opakovaných výskytů $a, např. u koedic)

a – kód země entity vydání/výroby dokumentu

072*      Kód předmětové kategorie

Indikátor 1:  Nedefinován

Indikátor 2: Kód zdroje

7 – zdroj specifikován v podpoli $2

a – kód předmětové oblasti

x – předmětová kategorie

2 – kód zdroje

080*     Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

Indikátor 1: Není definován

Indikátor 2: Kód zdroje

7 – zdroj specifikován v podpoli $2

a – klasifikační znak MDT

2 - vydání

* fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo

údaj skupiny Konspektu

100 Hlavní záhlaví - osobní jméno

Indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny

Indikátor 2: Není definován

a - osobní jméno

b – římské číslice

c – doplňky ke jménu jiné než data

d - data související se jménem

q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

110       Hlavní záhlaví - jméno korporace

Indikátor 1: Indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

Indikátor 2: Není definován

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - Místo konání akce

d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

n - číslo části/sekce/ akce

g – další různé informace

111       Hlavní záhlaví - jméno akce

Indikátor 1: Indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno  v přímém pořadí

Indikátor 2: Není definován

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d - datum konání akce

e – podřízená složka

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

q– jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

245       Údaje o názvu

Indikátor 1: Vedlejší názvové záhlaví

0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

1 – vedlejší záhlaví se vytváří

Indikátor 2: Vyloučení znaků z  řazení

0-9 počet vyloučených znaků

a - název

b - další údaje o názvu

c – údaj o odpovědnosti atd.

h – obecné označení druhu dokumentu

n – číslo označení  části/sekce díla

p - název části/sekce díla

246       Variantní názvy

Indikátor 1: poznámka/vedlejší záhlaví

0 – generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví

1 – generuje se poznámka i vedlejší záhlaví

2 – negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví

3 – generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka

Indikátor 2: typ názvu

# - typ názvu není specifikován

0 - část názvu /název části

1 - souběžný název

2 – rozlišovací  název

3 - další variantní názvy

4 - obálkový název

5 - název na doplňkové titulní stránce

6 - hlavičkový název

7 - živé záhlaví

8 - hřbetní název

a – hlavní  název/ zkrácený název

n - číslo části/sekce díla

p - název části/sekce díla

 

 

260       Nakladatelské údaje

Indikátor 1: Pořadí nakladatelských údajů

# - neuvádí se/první nakladatel

2– dočasný nakladatel

3 – současný/poslední nakladatel

Indikátor 2: Není definován

a - místo vydání

b - jméno nakladatele

c- datum vydání

 

300       Fyzický popis

a - rozsah

310       Současná periodicita

a – současná periodicita

b – data označující současnou periodicitu

440*     Údaje o edici/vedlejší záhlaví – název

Indikátor 1: Není definován

Indikátor 2: Vyloučení znaků z řazení

0-9 počet vyloučených znaků

a – název

n – číslo části/sekce díla

p – název části/sekce díla

v – označení svazku/pořadí

490*     Údaje o edici (neselekční)

Indikátor 1: Indikátor vedlejšího záhlaví

0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

1 – vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

Indikátor 2: Nedefinován

a – údaj o edici

v – označení svazku/pořadí

*  podle formy názvu edice se zapíše buď pole 440 nebo 490

5XX      Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

a - poznámka

700       Vedlejší záhlaví – osobní jméno

Indikátor 1: Indikátor formy jména

0 – jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 – jméno se uvádí pod příjmením

2 – jméno rodiny/rodu

Indikátor 2: Typ ved vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 – analytické záhlaví

a– osobní jméno

b– římské číslice

c – doplňky ke jménu jiné než data

d –data související se jménem

q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

710       Vedlejší záhlaví - jméno korporace

Indikátor 1: Indikátor formy jména

0 – invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

Indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

b - podřízená složka

c - místo konání akce

d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

g – další různé informace

n – číslo části/sekce/akce

711       Vedlejší záhlaví - jméno akce

Indikátor 1: Indikátor formy jména

0 – indikátor formy jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

Indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

# - typ nespecifikován

2 - analytické záhlaví

a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

c - místo konání akce

d – datum konání akce

e – podřízená složka

n – číslo části/sekce/akce

g – další různé informace

q – jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

780       Předcházející záhlaví

Indikátor 1: Poznámka

0 - poznámka se generuje

1 - poznámka se negeneruje

Indikátor 2: typ propojení

0 – dříve jako

1 – dříve částečně jako

2 – nahrazuje

3 – nahrazuje částečně

4 – vznikl sloučením

5 – absorboval

6 – absorboval částečně

7 – oddělil se od

a – hlavní záhlaví

t – název

x – ISSN

785       Následující záhlaví

Indikátor 1: Poznámka

0 - poznámka se generuje

1 - poznámka se negeneruje

Indikátor 2: typ vztahu

0 – dále jako

1 – dále částečně jako

2 – po zániku nahrazen

3 -  po zániku částečně nahrazen

4 – zanikl včleněním do

5 – zanikl částečným včleněním do

6 – rozdělil se na… a …

7 – sloučením s… vznikl…

8 – zpětný návrat k

a – hlavní záhlaví

t – název

x – ISSN

910       Údaje pro souborný katalog

a – sigla vlastníka

o – rok aktualizace odběru

r – roky odběru nebo s – svazky odběru

E. Lichtenbergová

12.03.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube