Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Česká národni bibliografie

Česká národni bibliografie

Jedním z hlavních úkolů národních knihoven je archivovat dokumenty vydané na jejich území a informovat o nich prostřednictvím národních bibliografií.

Národní knihovna České republiky tuto povinnost plní již od 20. let 20. století, kdy získala právo tzv. povinného výtisku na knihy. Postupem času se měnilo složení české národní bibliografie – přibývaly nové typy dokumentů – i způsob její prezentace, od roku 1996 je vydávána v elektronické podobě.

ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE na internetu


Česká národní bibliografie je dostupná  zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách NK ČR zde. Jedná se o dílčí část online katalogu Národní knihovny České republiky.  
Neobsahuje naopak záznamy, které najdete v samostatných databázích - Databázi národních autorit NK ČR (AUT) a databázi Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL).

 

NOVINKY ČESKÉ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE

Novinky České národní bibliografie jsou dostupné zde. Od roku 2009 vystavuje Národní knihovna ČR samostatně přehledy nejnovějších záznamů v databázi České národní bibliografie.

Databáze se doplňuje i zpětně, její jádro však tvoří:

České knihy:
Bibliografické záznamy knih vydaných od roku 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900. Do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky. Databáze je výsledkem spolupráce tří největších českých knihoven – Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci. Za účelem co nejúplnějšího pokrytí české produkce jsou do databáze doplňovány záznamy dalších krajských knihoven.

Česká periodika:
Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990.

Grafické dokumenty:
Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992.

Hudebniny:
Bibliografické záznamy hudebnin od roku 1994. Bibliografické záznamy produkce z dřívějších let jsou postupně doplňovány.

Kartografické dokumenty:
Bibliografické záznamy map, plánů od roku 1994. Databáze je výsledkem spolupráce Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci.

Zvukové záznamy:
Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992.

Elektronické zdroje:
Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

Články v českých novinách, časopisech a sbornících:
Bibliografické záznamy vybraných článků vydaných na území České republiky od roku 1991.

Národní autority ČR:
Autoritní zaznamy představují pomocný nástroj pro budování české národní bibliografie. Jako samostatná databáze jsou publikovány od roku 1998.

Informace o zpracování záznamů
Databáze obsahuje různé vrstvy záznamů, úroveň a způsob zpracování odpovídají době zpracování záznamu. Řada záznamů vznikla metodou retrokonverze, tj. přepisem katalogizačních lístků. Po roce 1996 byly hlavním normativem AACR2R (Anglo-American Cataloguing Rules), od roku 2015 RDA (Resource Description and Access) a záznamy jsou opatřeny předmětovými hesly, znaky MDT a skupinou Konspektu. Řada záznamů byla v rámci kooperačních projektů vytvořena v dalších českých knihovnách.

08.06.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube