Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv

Stavové kódy pro pole 906a v báz

Stavové kódy pro pole 906a v bázi autorit

Jako stavový kód se používají zásadně dvoupísmenné zkratky.

  • kódy používané katalogizátory a lokálními supervizory v rámci kooperace - jmenné i věcné autority
    (používáno pro návrhy nových autorit a návrhy oprav; při použití Z39.50 se generuje automaticky)

za založení záznamu online
ko kontrola lokálním supervizorem (v případě dvoustupňové kontroly)
no návrh opravy

  • kódy používané supervizory jmenných autorit NK ČR

br založení nového záznamu online (bez revize)
vx revize věcná (záznamy z NKC)
fx revize formální (záznamy z NKC)
vr revize věcná (záznamy přišlé odjinud)
fr revize formální (záznamy přišlé odjinud)
vh revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se, i když se provádí navíc jiná oprava)
op oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr zrušení záznamu
co přidání interního pole COR pro opravu

  • kódy používané supervizory věcných autorit NK ČR

wp založení nového záznamu online / z importní tabulky
wz změna záhlaví (používá se, i když se provádí navíc jiná oprava)
wr revize beze změny
wd zrušení záznamu

wu oprava/úprava záznamu

  • ostatní kódy (používá převážně správce systému)

im dávkový import
nv návrh autority vytvořený programem z bibliografického záznamu
oc oprava pole 001 u jmenné autority (v případě duplicitního IČ)
wc oprava pole 001 u věcné autority (v případě duplicitního IČ)

Z. Bartl

07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube