Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv

Řazení katalogizačních lístků v Generálním katalogu UKF

Řazení lístků v Generálním katalogu I

Názvová záhlaví

Jmenná záhlaví

Řazení spisů jednoho autora

Výjimky

Řazení lístků v Generálním katalogu III

Řazení spisů jednoho autora

 

Řazení lístků v Generálním katalogu I (do r. 1950)

 • GK I obsahuje publikace, které vyšly do r. 1950 (včetně). V případě některých periodických publikací (=noviny, časopisy, seriálové řady), které vycházely i později, je v GK I. pouze odkaz obsahující základní údaje. Podrobnější záznam s rozpisem svazků lze najít v GK III.
 • Řazení je podle standardní české abecedy kromě písmene "CH", které se řadí pod "C" a "h" (tak jako v angličtině) a písmen "I" a "J", která se nerozlišují (Judachin, Iudaica, Iudaism, Judas, Judd, ...)
 • Přehlásky v NĚMČINĚ se rozepisují (ä, ö, ü = ae, oe, ue). Neplatí pro ostatní jazyky (maďarština, švédština, ...)
 • Písmena bez znamének se řadí nejdříve (veda ... v ěda, vestnik ... věstník)
 • Na konci GK I. jsou zařazeny výroční zprávy vysokých škol a za nimi zprávy středních škol, které jsou uvnitř řazeny abecedně podle měst. K ŘADOVÝM číslovkám se při řazení nepřihlíží, se ZÁKLADNÍMI číslovkami zacházíme stejně jako s podstatnými jmény.


Názvová záhlaví

 

 • Pokud je dílo popsáno pod názvem, používá se v GK I. tzv. substantivní řazení. To znamená, že název je řazen nejdříve podle PODSTATNÝCH jmen, která se v něm vyskytují. Všechna ostatní slova přijdou na řadu až po nich. Čili například publikaci vycházející pod názvem "Stavitelský přehled" budeme hledat pod písmenem P jako Přehled stavitelský. Přednášky z všeobecné pathologické anatomie" budou řazeny jako Přednášky anatomie všeobecné pathologické.
 • Předložky a spojky se z řazení vylučují, t.j. při řazení se k nim nepřihlíží. Jedinou VÝJIMKOU je případ, kdy název začíná předložkou. Tehdy se řadí podle předložky, další řazení se řídí předchozím pravidlem (následují všechna podstatná jména, pak vše ostatní).

 

Jmenná záhlaví

Jména autorů jsou v GK I. řazena v tomto pořadí:

 1. příjmení bez křestních jmen
 2. příjmení s iniciálami křestními jmen
 3. příjmení s úplnými křestními jmény
 4. jména šlechtická s přídomky
 5. jména dvojitá (= 2 příjmení)


Řazení spisů jednoho autora

 1. Spisy o autorovi (v záhlaví je odděleno příjmení od křestními jména pomlčkou)
 2. Sebrané spisy (opera omnia, označeno "o.o.", řadí se chronologicky
 3. Vybrané spisy (opera selecta, označeno "o.s.")
 4. Korespondence ("cor.")
 5. Jednotlivé spisy: řadí se podle názvu originálu; na prvním místě je originál, pak následují překlady podle latinského názvu jazyka (např.: angl., croat., dan., germ., hisp., ...)
 6. Odkazové lístky (redaktorská činnost apod.)
 7. Miscelanea

Výjimky:

Řadí se zvláštním způsobem podle informačních lístků, které jsou zařazeny na prvním místě.

 • klasičtí autoři
 • antičtí autoři

(Řekové: záhlaví jsou v latinském tvaru, díla se staví pod latinské názvy)

 • orientálie
 • bible

(jednotlivé části jsou řazeny podle svých latinských názvů)

 


Řazení lístků v Generálním katalogu III
(periodika, popř. vícesvazkové publikace, u kterých nebyly v době uzavření katalogu popsány všechny svazky)

 • Jsou-li popisovány pod názvem, řadí se podle prvního podstatného jména v názvu, ostatní slova potom tak, jak jdou za sebou (Svodnyj katalog inostrannych knig bude řazen jako katalog svodnyj inostrannych knig)
 • Předložky a spojky
 • se z řazení vylučují, t.j. při řazení se k nim nepřihlíží. Jedinou VÝJIMKOU je případ, kdy název začíná předložkou. Tehdy se řadí podle předložky, další řazení se řídí předchozím pravidlem (následují všechna podstatná jména, pak vše ostatní)
 • K ŘADOVÝM číslovkám se při řazení nepřihlíží, se ZÁKLADNÍMI číslovkami zacházíme stejně jako s podstatnými jmény.

 

Řazení spisů jednoho autora

 1. Spisy o autorovi (v záhlaví je odděleno příjmení od křestního jména pomlčkou)
 2. Ostatní: mechanicky za sebou podle názvů děl

 

E. Lichtenbergová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube