Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů zzz_OSOF

Archivní negativ

Dokumenty jsou digitalizovány pomocí skenerů mikromédií (svitkových mikrofilmů a mikrofiší) ve spolupráci s aplikací Sirius, která zajišťuje potřebné úpravy obrazových dat a následné automatizované generování XML metadat pomocí dávkových operací typu zónového rozpoznávání, zónového čtení, OCR, atd. Tento systém zefektivňuje proces digitalizace a snižuje náklady na jeho realizaci.

Následná část výrobní linky slouží pro úpravu XML metadat, které jsou buď výstupem OCR z digitalizovaných dokumentů, resp. primární tvorbu XML metadat. Pro tvorbu a úpravu XML metadat slouží uživatelsky vstřícný XML editor Corel XMetaL Author (dále jen XMetaL). XMetaL poskytuje snadné publikační prostředí na bázi XML dokumentů: nabízí jak klasické prostředky úpravy XML dokumentů (editace na úrovni “zdrojového” textu), tak i práci v prostředí MS Word.

Pro potřeby NK ČR byla provedena přizpůsobení XML editoru pro DTD Monografie a Periodika. Tento nástroj společně s vyvinutým přizpůsobením umožňuje nasazení i v dalších knihovních a archivních institucích, kde je možné připravovat metadata bez ohledu na systém, který je následně bude zpřístupňovat či jinak dále zpracovávat.

Další částí "výrobní linky" je aplikace pro tzv. řízenou konverzi digitalizovaných dokumentů do formátu DjVu, který je optimalizován pro archivaci obrazových předloh dokumentů. Aplikace poskytuje jednoduchý uživatelsky orientovaný nástroj, kterým operátor provede hromadné nastavení parametrů konverze (slice, size, bpp, percent, decibel, dpi, gamma, …), hromadnou konverzi obrázků, které patří k určitému dokumentu. Je možné snadno prohlédnout a zkorigovat parametry konverze buď hromadně pro celý dokument nebo pouze pro konkrétní obrazový soubor.

Aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů tvoří poslední článek "výrobní linky". Poskytuje intuitivní rozhraní pro uživatele ve studovnách knihovny i na Internetu pro vyhledávání potřebných informací o archivních dokumentech i prohlížení jejich obsahu bez nutnosti fyzického přístupu k těmto dokumentům či archivním mikrofilmům. Aplikace poskytuje vlastní prostředky pro vyhledávání příslušných dokumentů. Pro potřeby sofistikovanějšího vyhledávání současně obsahuje rozhraní pro nasazení znalostního vyhledávacího systému Convera RetrievalWare. Aplikace je obousměrně propojena s elektronickým katalogem ALEPH a se systémem pro adresné dodávání elektronických dokumentů (DoDo), přičemž respektuje omezení autorského zákona.

Aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů může pracovat i ve více instancích v rámci různých institucí a poskytuje prostředky pro replikaci obsahové báze zpřístupňovaných titulů mezi těmito institucemi. Přes administrativní rozhraní aplikace lze řídit způsob replikace dat, spojovat a řadit jednotlivé objekty dokumentů (ročníky, stránky atd.) do větších celků, importovat/exportovat metadata a obrazová data, definovat přístupová práva k dokumentům pro aplikování autorského zákona a tak postupně budovat a spravovat kompletní obsahovou bázi zpřístupňovaných dokumentů.

16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube