Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Laboratoře NK ČR jsou zaměřeny na průzkum a analýzy materiálů knižní vazby, zjišťování degradačních faktorů, ověřování vlivu materiálů a konzervačních přípravků na fyzický stav knihovních dokumentů, vývoj nových konzervačních metod a monitoring klimatu a biologických škůdců. Nedílnou součástí činnosti oddělení je také provoz víceúčelové vakuové komory pro vysoušení knihovních dokumentů poškozených vodou, případně dezinsekci. Služby laboratoří v oblasti sanace havárií a živelních pohrom, materiálových analýz a specializovaných průzkumů jsou poskytovány také dalším institucím spravující knihovní fondy. Laboratoře NK ČR jsou nositeli mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů s řadou vědeckých výstupů a publikací.

Laboratoře se konkrétně zaměřují na vstupní analýzy stavu poškozených knih, jako je např. měření kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní a mikroskopická pozorování doplněná o materiálové analýzy s využitím spektroskopických metod jako FTIR, Ramanova spektroskopie, UV-VIS, NIR spektroskopie. Výzkumné laboratoře se podílí na výzkumu, vývoji a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod a testování různých materiálů pro konzervaci a restaurování v rámci výzkumných projektů a grantových úkolů. Významnou oblastí zájmu jsou hromadné metody odkyselování knihovních fondů. Vybavení laboratoří umožňuje specializovaný průzkum poškozených textů a skrytých defektů s využitím obrazové analýzy, multispektrálního zobrazování i rentgenové radiografie. V rámci monitoringu klimatických podmínek jsou vyhodnocovány klimatické parametry v depozitářích, studovnách a výstavních prostorách. Součástí oddělení je také mikrobiologická laboratoř, kde jsou realizovány mikrobiologické testy, testování dezinfekčních a dezinsekčních prostředků, mikrobiologické kontroly knihovního fondu, individuální nebo hromadná dekontaminace mikrobiálně napadených knihovních dokumentů. Součástí oddělení je také unikátní víceúčelová vakuová komora využívaná hlavně pro hromadné zásahy na vodou zasažených fondech nebo kabinová sestava pro rentgenovou radiografii.

Hlavní činnosti Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří:

 • provádění vstupních analýz stavu poškozených knih (určování hodnot pH kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní, mikroskopická pozorování povrchu materiálů, spektroskopické analýzy metodami FTIR, NIR a RAMAN)
 • výzkum, vývoj a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod, hromadné odkyselování knihovních fondů, sušení knihovních fondů zasažených vodou
 • testování materiálů pro konzervaci a restaurování knih a iluminovaných rukopisů nestárnutých i uměle stárnutých, měření jejich chemických, fyzikálně-mechanických a fyzikálních vlastností
 • multispektrální analýzy záznamů a barevných vrstev, rentgenová radiografie
 • monitorování a vyhodnocování klimatických parametrů v depozitářích a výstavních prostorech, případně v dalších prostorech (studovny, výstavní sály, apod.)
 • navrhování vhodných opatření a úprav pro nejlepší zabezpečení a ochranu knihovních fondů
 • mikrobiologické kontroly knihovního fondu
 • testování dezinfekčních a dezinsekčních prostředků a metod pro ošetření knihovních fondů a depozitářů
 • provádění individuální a hromadné dekontaminace mikrobiálně napadených knihovních fondů
 • řešení výzkumných záměrů a projektů
08.02.2023
Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Mgr. Jitka Neoralová, vedoucí oddělení
Telefon: 221 663 582
E-mail: Jitka.Neoralova@nkp.cz

Ing. Jan Francl, klimatolog
Telefon: 221 663 577
E-mail: Jan.Francl@nkp.cz

Ing. Kazanskii Andrei, výzkumný pracovník
Telefon: 221 663 384
E-mail: Andrei.Kazanskii@nkp.cz

Ing. Nikola Šipošová, výzkumný pracovník
Telefon: 221 663 384, 221 663 515
E-mail: Nikola.Siposova@nkp.cz

Ing. Rebeka Zembjaková, mikrobiolog
Telefon: 221 663 577
E-mail: Rebeka.Zembjakova@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube