Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení restaurování

Praktické stáže, odborné vzdělávání a konzultace

Pravidelně se aktivně zúčastňujeme konzervátorských a restaurátorských seminářů. Formou přednášek jsou presentovány nejnovější poznatky z výzkumné činnosti, praktičtí restaurátoři seznamují posluchače se zajímavými metodami a postupy konzervace vzácných dokumentů. Na těchto seminářích jsou přítomni zástupci příbuzných oborů - chemici, historici, archiváři apod. Ve sbornících jsou publikovány jednotlivé příspěvky.

Výuka nové generace restaurátorů probíhá na Střední průmyslové škole grafické v Praze, kde je vyučován obor konzervátorství a restaurátorství. Obor je zaměřen především na studium knižní vazby, studenti se seznamují i z dalšími obory restaurování- textil, kovy, dřevo, keramika, sklo. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

V současné době je také možno studovat na Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Na této soukromé škole se studenti formou čtyřletého vysokoškolského studia seznamují s danou problematikou v ateliéru restaurování a konzervování papíru, knižních vazeb a dokumentů. Součástí výuky jsou praxe studentů na předních restaurátorských pracovištích. Pracovníci našeho restaurátorského oddělení se pravidelně podílí na výuce nové generace poskytováním letní praxe studentům obou typů škol a externě formou tématicky zaměřených přednášek se podílí na teoretické výuce oboru.

Při vzdělávání restaurátorů hraje důležitou roli spolupráce s dalšími institucemi obdobného charakteru v Čechách i v zahraničí. Výměna zkušeností, trendů a přístupů formou drobných stáží a studijních pobytů je přínosem pro rozvoj tohoto oboru a zkvalitnění práce. Důležité informace lze získat také četbou odborné literatury a časopisů, které jsou zastoupeny v naší odborné příruční knihovně.

16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube