Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení restaurování

Oddělení restaurování

Národní knihovna ČR se ochranou sbírek, konzervací a restaurováním zabývá již od roku 1952, kdy zde byla založena Ústřední konservační dílna státních vědeckých knihoven >>. Oddělení restaurování od samého počátku vyvíjí široké spektrum metod a postupů v oblasti konzervace a restaurování vzácných knihovních sbírek, věnuje se také preventivní ochraně fondů.

Restaurování a konzervace historických knihovních fondů >>, vzácných písemných památek včetně iluminovaných rukopisů, patří nadále mezi hlavní činnosti Oddělení restaurování. Oddělení restaurování >> zajišťujeme péči o vzácné knihovní fondy v rozsahu od preventivních opatření při manipulaci s exempláři, při přípravě výstav, transportu a instalaci exponátů, kontroly klimatických parametrů ve výstavních prostorách; přes výrobu specifických ochranných obalů, restaurátorské zásahy prováděné metodou in situ, komplexní restaurování, až po specifické konzervátorské průzkumy a analýzy.

Nedílnou součástí komplexní ochrany fondů je i podrobná dokumentace fyzického stavu vzácných exemplářů, zahrnující kvalitní fotodokumentaci a vytváření restaurátorských protokolů a zpráv. Při konzervaci vzácných iluminovaných rukopisů využíváme aplikované metody průzkumu jako např. instrumentální analýzu barevné vrstvy, metodu obrazové analýzy s využitím diagnostického softwaru Lucia Forensic, XRF přenosný spektrofotometr apod. Oddělení také pečuje o sbírku negativů z bývalého archivu Oddělení reprografických služeb Státní knihovny ČSR, vybrané fotografické materiály jsou po očištění uloženy ve speciálních ochranných obalech. Dokumentace vzácných exemplářů je využívána pro exaktní komparaci fyzického stavu exemplářů z různých časových období.

Veškerá dostupná dokumentace včetně výsledků konzervátorských průzkumů je dále zpracovávána do databázové aplikace. Pro zaznamenání údajů o správě historických exemplářů, pro popis fyzického stavu exemplářů a fotografické dokumentace bylo vytvořeno XML schéma podle metadatového standardu TEI P5 a navržen Restaurátorský informační systém ResIS >>, který je plně implementován do systémového prostředí NK ČR.

Oddělení se samostatně nebo ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi v ČR i v zahraničí podílí na řešení Výzkumných záměrů a projektů >> v oblasti ochrany knihovních fondů, zajištění praktických stáží, odborných konzultací a vzdělávání. Výsledky praktických činností a výzkumných úkolů prezentuje formou přednášková a publikační činnosti.

Hlavní činnosti Oddělení restaurování:

16.07.2013
Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Oddělení restaurování
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00  Praha 15

Zuzana Černeková, restaurátorka
Telefon: 281 013 331
E-mail: Zuzana.Cernekova@nkp.cz

Julie Hejzlarová, restaurátorka
Telefon: 281 013 339
E-mail: Julie.Hejzlarova@nkp.cz

BcA. Hedvika Herbsová, restaurátorka
Telefon: 281 013 330
E-mail: Hedvika.Herbsova@nkp.cz

mgr szt. Soňa Hudoková, vedoucí odd.
Telefon: 221 663 382, 221 663 440
Email: Sona.Hudokova@nkp.cz

BcA. Zuzana Milnerová, restaurátorka
Telefon: 221 663 440
E-mail: Zuzana.Milnerova@nkp.cz

BcA. Jana Suchá Očková, restaurátorka 
Telefon: 281 013 331

E-mail:
Jana.Sucha_Ockova@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube