Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení restaurování

Průzkumy fyzického stavu knihovních fondů

V NK ČR jsou uloženy rozsáhlé fondy vzácných starých knih i jiných dokumentů. Toto obrovské množství předmětů nevyřeší individuální restaurování a konzervování. V současné době se stále častěji těžiště práce restaurátora přenáší přes práh ateliéru do blízkosti knihovního fondu. Provádí se konzervátorské průzkumy jejichž cílem je mapování různých částí fondu, získání co nejpřesnějších informací o fyzickém stavu jednotlivých subjektů.

K získání klíčových informací se využívá přesné terminologie, generování a struktury otázek. Poznatky jsou využívány pro plánovací činnost oddělení. Výsledky jsou statistiky zaznamenány a slouží při posuzování priorit rozvoje oddělení a jeho činností- nákup nových strojů, materiálů, zaměření se na některé technologie, školení odborníků pro daný typ činnosti apod. Nejvíce poškozené svazky jsou přednostně restaurovány, na vzácné nebo značně poškozené knihy jsou přednostně zhotoveny ochranné obaly, které minimalizují možné škody v důsledku manipulace.

Nejsložitější a časově nejnáročnější je průzkum fyzického stavu nejvzácnějších rukopisů uložených nebo deponovaných v NK. Rozsah průzkumu odpovídá významu rukopisů, kterým je věnován. Pro dosažení maximální objektivity je textová část zkombinována s částí obrazovou.

16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube