Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení restaurování

Konzervátorské průzkumy s využitím spektroskopických analytických metod

Barevné vrstvy, psací materiály

K nejvíce ohroženým částem rukopisného svazku patří barevné vrstvy iluminací a tradiční psací materiály. Mapování nejrůznějších projevů degradace iluminací a inkoustů pomocí vizuálního a mikroskopického průzkumu přispívá k porozumění jevů, které ovlivnily jejich dnešní fyzický stav. Tato diagnostika stavu nás zároveň upozorní na potenciální nebezpečí pro barevné vrstvy do budoucnosti. Ke zhoršení stavu barevných vrstev dochází nejen přirozeným stárnutím, ale mnohem rychleji při změnách klimatických podmínek (výstavy apod.).

pracoviště restaurátorů v KlementinuNa našem pracovišti mohla být díky dobrému mikroskopickému vybavení zavedena metoda identifikace historických a novodobých pigmentů. S využitím polarizačního mikroskopu a mikrofotografického zařízení vznikl “atlas pigmentů”. V našich laboratořích lze analyzovat mnoho barevných pigmentů i psacích materiálů jednak přímým pozorováním nebo využitím mikrochemických reakcí na nepatrném množství vzorku. Složitější instrumentální analýzy provádíme ve spolupráci s externími odborníky.

Tyto analýzy jsou svou podstatou nedestruktivními metodami vůči zkoumanému materiálu. Kniha, která je vlastně vzácným historickým objektem, tak může být podrobně zdokumentována. Znalost složení barevných vrstev je zároveň důležitou informací pro následné restaurátorské zásahy nebo pro výběr vhodné techniky fixace poškozených míst. Velký vliv na typologii poškození má samozřejmě způsob provedení původních barevných vrstev a použité technologie. Studium knižní výzdoby a historických receptur je proto nedílnou součástí naší práce.

červené krakely_detailměděnka_detail
Krakely na červené iniciále (zvětšeno 60x) Historický pigment měděnka ovlivněn působením vody (zvětšeno 400x)


16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube