Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Havárie a živelní pohromy

Modrý štít

Zabezpečení knihovních fondů před škodami způsobenými přírodními a lidskými faktory náleží k nejproblematičtějším aspektům péče o knihovní sbírky. Napravit následky havárií a živelních katastrof bývá finančně i časově náročné a často nemožné. Kulturní dědictví je majetkem nás všech, proto se jejich ochrana a šetrný přístup k nim musí stát součástí politiky a obsahem programů na mezinárodní, národní, regionální i místní úrovni.

Poprvé se proti nebezpečí ztrát kulturního odkazu spojila mezinárodní společenství v Haagské konvenci o ochraně kulturního dědictví v ozbrojeném konfliktu z roku 1954, která reagovala především na škody způsobené za Druhé světové války.Významné a historicky cenné budovy měly být chráněny nápadným označením v podobě modrobílého štítu.

V roce 1999 byl podepsán druhý haagský protokol o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného konfliktu, který rozšiřuje přijatá bezpečnostní opatření.

Dalším z  významných dokumentů poslední doby je deklarace přijatá v roce 1996 v Radenci (Slovinsko) účastníky semináře o ochraně kulturního dědictví v naléhavých případech a ve výjimečných situacích.. Na jejím základě vznikla iniciativa Modrý štít.

Pro Mezinárodní komitét Modrý štít - ICBS (International Committee of the Blue Shield) byl propůjčen symbol modrobílého pětiúhelníku jako emblém. Posláním ICBS je poskytovat ochranu a pomoc při ohrožení světového kulturního dědictví přírodními i válečnými katastrofami.

ICBS je nevládní, nadnárodní, nezávislou a vysoce odborně fundovanou organizací, kterou založily ICOM - Mezinárodní rada muzeí, ICOMOS - Mezinárodní rada památkových objektů a lokalit (International Council on Monuments and Sites), IFLA - Mezinárodní federace knihovnických asociací, ICA - Mezinárodní rada archívů. UNESCO je rovněž jeho členem-pozorovatelem.

Hlavni úkoly Modrého štítu, a to jak jeho mezinárodního ústředí, tak i národních komitétů, které vznikají po celém světě, jsou:

 • prevence před neštěstími
 • rychlá opatření během stavu nouze
 • pomoc při rekonstrukci po katastrofě.

 

Český komitét Modrý štít

Dohoda o založení národního komitétu Modrého štítu z jara roku 2000 sdružuje tyto organizace:

 • Česká archivní společnost a pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu
 • Český výbor ICOM
 • Český výbor ICOMOS
 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, člen IFLA

ČKMŠ nemá vlastní právní subjektivitu a je neziskovou, dobrovolnou společností. Jejími úkoly jsou:

 • osvětová a propagační opatření
 • standardizacepéče a nápravných postupů
 • budování databází expertů
 • spolupráce s místními řídícími orgány
 • tvorba operativních plánů
 • institucionální ochrana pro urgentní situace.

V rámci ČKMŠ je zapotřebí řešit naléhavé otázky zajištění a technického vybavení, pravomocí, koordinace a organizace při záchranných pracích. V roce 2001 uzavřel ČKMŠ dohodu o spolupráci s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS).

16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube