Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Minimum pro uživatele studovny rukopisů a starých tisků

Minimum pro uživatele studovny rukopisů a starých tisků

Rukopisy a staré tisky (nikoliv knihy z příruční knihovny) je nutné si předem objednat (elektronicky nebo pomocí tištěného formuláře ve studovně), emailové či telefonické objednávky jsou vyloučeny. Elektronicky je možné objednávat jednak přímo z Generálního katalogu I, jednak samostatně. Samostatný způsob objednání se týká jak rukopisů a inkunábulí, tak starých tisků neobsažených v Generálním katalogu I.

Nejdůležitějším údajem pro objednávku je signatura. Signatura je kód složený z písmen a čísel, který jednoznačně identifikuje knihu v rámci knihovního fondu. U rukopisů začíná zpravidla římským číslem (např. IV A 1), u tisků arabským (např. 4 A 1). Bez znalosti signatury nelze knihu objednat. Signaturu lze nalézt v katalozích (viz níže).

Objednávat je možné pro příští expedici (nejpozději hodinu předem) nebo na pozdější termín. Expedice probíhají od pondělí do čtvrtka v 9.00 a ve 14.00. Objednat lze maximálně 5 svazků (ne signatur) na jednu expedici. Ve studovně lze studovat pouze 1 svazek. Žádné knihy nelze půjčit domů ani vynést ze studovny.

Expedice dokumentů z Centrálního depozitáře Hostivař se koná 1x týdně, a to v pátek.

Pro studium historických fondů je ve studovně vyhrazeno 6 míst (stůl č. 1,2 pro studium rukopisů; stůl č. 3,4,5,6 pro studium starých tisků). Uživatel pracující s historickými fondy je povinen studovat na těchto místech. Pracovník pověřený dozorem může s ohledem na obsazení studovny a povahu půjčených dokumentů místo ke studiu určit.

Součástí úkolů pracovníka pověřeného dozorem ve studovně není poskytovat pomoc při čtení textů a jejich překládání.

Rukopis je kniha psaná rukou (výjimečně strojopis), tisk je kniha vyšlá z tiskárny. Inkunábule je tisk tištěný do roku 1500. Starý tisk je tisk vytištěný do roku 1800.

Tisky NK (v trezorech oddělení by měly být uloženy všechny tisky vlastněné NK a vydané do roku 1800 ) je třeba hledat v Generálním katalogu I (pro léta 1501-1950) zde. Tamtéž si přečtěte o řazení katalogu. Do katalogu můžete nahlédnout v počítači ve studovně (stejně jako z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu). Jazykově české tisky včetně signatur NK eviduje Knihopis a také jsou zkatalogizovány v Manuscriptoriu.

Knihy z příruční knihovny (pokud nejsou ve volném výběru ve studovně) donese služba na počkání. Příruční knihovna oddělení se značí BMMS.

Kopírování knihovních jednotek z fondu příruční knihovny ORST může – po projednání s knihovníkem – provést uživatel sám s použitím fotografického přístroje. S pořízeným snímkem musí uživatel nakládat pouze v souladu s autorským zákonem, tj. osobní/studijní potřeba. Při fotografování je vyloučeno použití intenzivního světla a použití stativu. V zájmu ochrany fondu knihovník stanoví použití příslušných pomůcek (podložek, těžítek aj.).

Pracovník ve studovně může z důvodu špatného fyzického stavu dokumentu rozhodnou o jiném způsobu pořízení kopie.

Při studiu rukopisů a tisků (včetně novin) je nutné používat molitanové přířezy a ke psaní jen obyčejné tužky přiměřené tvrdosti (2, HB atd.).

V souladu s výpůjčním řádem jsou upřednostňovány pro zapůjčování tzv. náhradní nosiče, tedy mikrofilmy a digitální kopie (Manuscriptorium, CD). Pokud je rukopis nebo tisk ve špatném fyzickém stavu, nemusí být uživateli půjčen. (Další exempláře tisků mají z pražských knihoven Knihovna Národního muzea, Strahovská knihovna premonstrátů, Knihovna Akademie věd, Knihovna pražské metropolitní kapitulyMěstská knihovna atd.) Lze ale žádat vedoucího oddělení o poskytnutí výjimky.

Rukopisy (označené konkordanční signaturou Cim) mohou být zapůjčeny pouze na jeden den a studovány omezenou dobu. Jejich rezervace není možná. Výjimky z tohoto nařízení povoluje vedoucí oddělení.

Podmínky objednávání mikrofilmů a xerokopií na požádání vysvětlí služba ve studovně. (Knihy nelze kvůli xeroxování vynášet, je nutné vyplnit objednávku na zaslání poštou/vyzvednutí v Hale služeb.) Pokud je rukopis digitalizován a nemá mikrofilm (sdělí služba), nelze mikrofilm zhotovit. Digitální kopie z již digitalizovaných dokumentů je možné objednat ve studovně.

Budeme rádi za Vaše připomínky a názory, které by pomohly ke zlepšení služeb ve studovně rukopisů a starých tisků. S případnými podněty se obracejte na Mgr. Jana Vojtíška, email: jan.vojtisek@nkp.cz .

06.01.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube