Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Recenzované a impaktované odborné časopisy

Recenzované a impaktované odborné časopisy

Kvalita odborných časopisů se dá posuzovat podle různých hledisek. Jedním z nich je recenzní řízení, při kterém jsou odborné články před publikováním posuzovány nezávislými odborníky (tzv. recenzované časopisy). Dalším sledovaným hlediskem může být citovanost článků vyjádřená tzv. impakt faktorem (tzv. impaktované časopisy).

České recenzované neimpaktované časopisy

Přehled recenzovaných časopisů (platný k roku 2015) v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 platí nová metodika hodnocení vědeckých výstupů, ve které už seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů nefiguruje. Hodnocení publikační činnosti vychází z obecných hledisek, která musí splňovat odborný článek (viz Definice druhů výsledků), mezi něž patří také recenzní řízení.

Impaktované časopisy

Informace o impaktovaných časopisech shromažďují citační databáze Web of Science (WoS) či Scopus. V NK ČR je dostupná hlavní báze WoS, multioborová Web of Science Core Collection, která obsahuje přes 12 000 impaktovaných časopisů z více než 250 vědních oborů. Součástí kolekce jsou citační indexy (např. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index atd.).

Prostřednictvím WoS je možné přistupovat také k citační databázi Journal Citation Reports (JCR), která nabízí přehled více než 11 000 impaktovaných časopisů z 80 zemí celého světa. Je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). JCR umožňuje prostřednictvím citačních vazeb vyhledávat nejcitovanější časopisy daných oborů. Záznamy obsahují kromě celkového počtu citací či impakt faktoru řadu dalších parametrů (např. Immediacy Index, Cited Half-life či Citing Half-life). Přehledy jsou zpracovávány pro jednotlivé roky.

České impaktované časopisy

V JCR Social Science Edition (SSCI) je to uvedeno 12 titulů vydávaných v České republice. V JCR Science Edition (SCIE) je to pak 40 titulů.

České časopisy v JCR Social Science Edition

Název (odkaz do báze NKC)
ISSN
Central European Journal of Public Health 1210-7778
Cyberpsychology 1802-7962
Československá psychologie 0009-062X
E+M. Ekonomie a management 1212-3609
Finance a úvěr 0015-1920
Geografie 1212-0014
Moravian Geographical Reports 1210-8812
Politická ekonomie 0032-3233
Prague Economic Papers 1210-0455
Slovo a slovesnost 0037-7031
Sociologický časopis 0038-0288
Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics 0139-570X

České časopisy v JCR Science Edition

Název (odkaz do báze NKC)ISSN
Acta entomologica Musei Nationalis Pragae 0374-1036
Acta geodynamica et geomaterialia 1214-9705
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 0001-5415
Acta veterinaria Brno 0001-7213
Application of Mathematics 0862-7940
Biologia plantarum 0006-3134
Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic 1213-8118
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Central European Journal of Public Health 1210-7778
Ceramics-Silikáty 0862-5468
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 0010-0765
Czech journal of animal science 1212-1819
Czech journal of food sciences 1212-1800
Czech journal of genetics and plant breeding 1212-1975
Czechoslovak mathematical journal 0011-4642
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 1210-7859
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 1210-7913
European journal of entomology 1210-5759
Folia biologica 0015-5500
Folia geobotanica 1211-9520
Folia microbiologica (od r.2011 pouze elektronická verze) 0015-5632
Folia parasitologica 0015-5683
Folia zoologica 0139-7893
Fottea 1802-5439
Chemické listy 0009-2770
Journal of applied biomedicine 1214-021X
Journal of geosciences 1802-6222
Kybernetica 0023-5954
Listy cukrovarnické a řepařské 1210-3306
Neural network world 1210-0552
Photosyntetica 0300-3604
Physiological research

0862-8408

Plant protection science = Ochrana rostlin 1212-2580
Plant, soil and environment 1214-1178
Preslia 0032-7786
Radioengeneering 1210-2512
Soil and water research 1801-5395
Studia geophysica et geodaetica 0039-3169
Veterinární medicína 0375-8427
Zahradnictví = Horticular Science 0862-867X
Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics 0139-570X

Dostupnost časopisů v NK ČR

Tištěné verze časopisů jsou k dispozici ve Studovně periodik NK ČR. Dostupnost jednotlivých čísel prověřte v elektronickém katalogu - bázi NKC. Pokud má titul také elektronickou verzi, je tato informace uvedena u záznamu.

Databáze Web of Science a Journal Citation Reports jsou dostupné na počítačích ve studovnách NK ČR i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Databáze Scopus v NK ČR dostupná není. Volně k dispozici je seznam titulů. Přístup k této databázi nabízí např. Knihovna Akademie věd ČR či Národní technická knihovna.

Hana Nová

04.09.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube