Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Elektronické informační zdroje

Licencované on-line databáze ve Studovně periodik

Výběr z licencovaných databází dostupných ve studovnách NK ČR či formou vzdáleného přístupu.

Vstup Popis

EZB

 

EZB (Elektronická knihovna časopisů)

 • možnost vyhledat konkrétní titul elektronického časopisu a zjistit jeho dostupnost v plném textu
 • vyhledávat lze podle názvů či podle oborů
 • více o EZB

nahoru

Anopress novy

Anopress Shibboleth

 • mediální databáze českého tisku, rozhlasových a televizních pořadů, internetových zdrojů a sociálních médií
 • zahrnuje:
  • články z českého tisku od roku 1996
  • přepisy televizních a rozhlasových pořadů od roku 1998
  • články z internetových zdrojů od roku 2000
  • mapování sociální médií od roku 2019
 • články mohou být doplněny o náhledy
 • možnost vytvořit vlastní schránku pro ukládání vybraných záznamů
 • podrobnější informace

nahoru

PressReader

 

 

 

 

 

 

 

LPD ap logo

PressReader (dříve Library Press DisplayShibboleth

 • obsahuje více než 7 000 titulů ze 120 zemí ve více než 60 jazycích
 • dostupnost vydání až 90 dní zpětně v preprintové podobě
 • aktuální vydání často k dispozici před vydáním tištěné verze
 • vyhledávání napříč tituly
 • sdílení článků přes e-mail, sociální sítě či blogy

Aplikace PressReader

 • možnost stahovat vydání oblíbených deníků a magazínů do tabletů a chytrých telefonů

nahoru

ASPI

ASPI (Automatizovaný systém právních informací)

 • databáze ASPI obsahuje:
  • Předpisy: předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
  • Judikatura: rozhodnutí národních soudů, výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů, zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, historické judikáty ze sbírek Vážného a Bohuslav
  • Literatura: výklady, komentáře, stanoviska a důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a výklady ústředních orgánů
  • Předpisy EU a judikatura ESD
  • Samospráva - Předpisy měst a obcí ČR
  • Bibliografie – modul obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů
  • Registry
  • Kalkulačka ASPI – umožňuje snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů
 • data obsažená v ASPI jsou aktualizována 1x týdně
 • jedná se o aplikaci, jejíž využití vyžaduje instalaci - instalace probíhá automaticky při spuštění programu
 • ikona pro vstup do aplikace je na ploše jednotlivých počítačů ve studovně
 • souběžně může ASPI využívat maximálně 8 uživatelů v rámci NK ČR

nahoru

CEEOL

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 • CEEOL je elektronická knihovna a platforma na zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy v digitalizované podobě se zaměřením na humanitní a společenské vědy, které jsou těžko dostupné v tištěné nebo elektronické podobě
 • obsahuje více než 1.800 časopisů, přes 1.700 e-knih a téměř 2.500 dokumentů z tzv. šedé literatury od téměř tisícovky vydavatelů
 • zastoupené jsou i českéslovenské časopisy

nahoru

PQ Central

ProQuest Central Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multioborová databáze zahraniční literatury
 • nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění
 • obsahuje:
  • více téměř 30.000 odborných časopisů (z nich přes 22.000 s plnými texty)
  • plné texty více než 264.000 dizertačních prací a 455.000 konferenčních příspěvků a zpráv
  • miliony aktuálních tržních, průmyslových (BMI) a firemních zpráv, téměř 60.000 profilů firem (Hoover's) a zemí (EIU)
  • aktualizované profily 9.100 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • 150.000 případových studií
  • přes 2.000 titulů novin (včetně The Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde a The Guardian)
 • seznam titulů možno stáhnout zde

nahoru

EBSCO      Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • plnotextové databáze fy EBSCO
  • Academic Search Ultimate
   • obsáhlá multioborová databáze
   • obsahuje více než 10.000 titulů v plném textu
   • abstrakta z časopisů, informace z dalších typů dokumentů (materiály z konferencí, reporty atd.)
   • 67.000 videozáznamů zpravodajské agentury Associated Press
  • American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)
   • bibliografické záznamy knih, článků z časopisů a dizertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a Kanadě
   • retrospektiva od roku 1990
  • Art Full Text
   • kompletní zdroj informací z uměleckých a příbuzných oborů
   • obsahuje plné texty z více než 300 titulů periodik od roku 1995, abstrakta z více než 600 periodik od roku 1984 (z toho je 280 titulů recenzovaných), abstrakta 13 000 disertačních prací, rejstřík téměř 200 000 uměleckých reprodukcí
   • obsahově databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a užité umění, lidové umění, fotografii, film a architekturu
  • Art Index Retrospective 1929-1984
   • poskytuje přístup k literatuře vztahující se k výtvarnému, dekorativnímu a užitému umění vydané v letech 1929-1984
   • obsahuje záznamy z téměř 600 titulů (většinou recenzovaných), včetně více než 25 000 recenzí
  • Business Source Ultimate
   • světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu indexuje nejdůležitější akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886
   • v plném textu obsahuje více než 48.000 publikací (periodika, monografie, průmyslové a tržní analýzy, zprávy, profily firem, video semináře atd.)
   • obsahuje také detailní autorské profily více než 25.000 nejcitovanějších autorů
  • Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
   • plnotextová vícejazyčná databáze odborných periodik ze zemí střední a východní Evropy
  • Environment Complete
   • aplikované obory z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů
  • European Views of the Americas: 1493 to 1750
   • bibliografická databáze pokrývající evropská díla se vztahem k Americe
  • GreenFILE
   • databáze je tematicky zaměřena na všechny aspekty vlivu lidské činnosti na životní prostředí (globální oteplování, trvale udržitelný rozvoj, znečištění, obnovitelná energie, recyklace atd.)
   • zpřístupňuje vědecké, vládní i obecně zájmové tituly
   • obsahuje více než 384.000 záznamů s abstrakty, u více než 4.700 záznamů je možné získat plný text
  • Historical Abstracts with Full Text
   • databáze je zaměřena na světovou historii (mimo USA a Kanady) od roku 1450 do současnost
   • věnuje se historii vojenství, vzdělávání, výchovy, žen atd.
   • zahrnuje 2.300 časopisů ve více než 40 jazycích s retrospektivou od roku 1953
  • Library & Information Science Source
   • databáze obsahuje plné texty více než 460 publikací, indexuje oborové časopisy, elektronické knihy, výzkumné zprávy a konferenční materiály
  • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
   • knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, správa informací
  • MLA International Bibliography with Full Text
   • databáze kombinuje bibliografické informace z publikací určených pro studium z oblasti jazykovědy, literatury, rétoriky, lidového umění či filmu s více než 1000 časopisů v plnotextové podobě
   • obsahuje více než 2,8 milionu podrobných bibliografických citací
   • databáze má mezinárodní záběr, bibliograficky pokrývá odborné publikace od začátku 20.století do současnosti z řady dokumentů od článků v časopisech, přes monografie a až po dizertace a webové stránky
   • obsahuje MLA Directory of Periodicals a MLA Thesaurus
  • OmniFile Full Text Select (H.W.Wilson)
   • plnotextová databáze obsahující řadu hodnotných materiálů pro výuku a výzkum napříč vědeckými disciplínami
   • obsahuje více než 2.700 časopisů, často recenzovaných
  • Regional Business News
   • dílčí databáze Business Source Complete zpřístupňuje novinové články a zprávy agentur s důrazem na USA
  • RILM Abstracts of Music Literature
   • hudební bibliografie knih, článků, disertací a zvukových záznamů z oblasti muzikologie, psychologie, sociologie a pedagogiky
  • RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals
   • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
  • SocINDEX with FullText
   • nejobsáhlejší, velmi kvalitní databáze z oblasti sociologického výzkumu - obsahuje více než 2 miliony záznamů, které jsou opatřeny předmětovými hesly zahrnujícími přes 20.000 termínů sociologického tezauru
   • plné texty z více než 860 periodik s retrospektivou od roku 1908 a 820 knih a více než 17.000 příspěvků z konferencí

nahoru

Web of Science  

 • zahrnuje 2 produkty společnosti Thomson Reuters:
  • Web of Science - citační databáze obsahující bibliografické záznamy vědeckých článků z oblasti výzkumu a vývoje
  • Journal of Citation Report - databáze vědeckých časopisů excerpovaných společností Thomson, obsahuje citační indexy
 • stránky projektu WoK (Knihovna AV ČR)

nahoru

Plnotextové verze časopisů

Vstup Popis
EJS

Electronic Journal Service (EJS)

 • přístupová brána k plným textům článků časopisů v elektronické podobě v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
 • je zpřístupněno 114 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie, kultura aj.)
 • plné texty ve formátu PDF jsou uloženy přímo na serveru firmy EBSCO, lze vyhledávat v titulech časopisů a přímým odkazem se dostat k článku

nahoru

Emerald

Emerald

nahoru

Project MUSE - Standard Collection

 • plnotextová multidisciplinární kolekce více než 350 odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd
 • oborové pokrytí: vzdělávání, jazykověda, historie, filozofie, umění, slavistika a slovanské vědy, knihovnictví atd.

nahoru

eastview

Russian Central Newspapers (UDB-COM)

 • databáze společnosti Eastview zahrnuje více než 90 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, vydávaných v hlavních centrech Ruské federace
 • mnoho titulů dostupných exkluzivně pouze v této databázi, pro kterou byly speciálně zdigitalizovány
 • u již zaniklých titulů dostupné archivy - např. Novoje vremja, Krasnaja zvezda, Tribuna, Vremja novostej atd.

nahoru

Science Direct

 • databáze elektronických verzí časopisů nakladatelství Elsevier Science z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny (tzv. STM)
 • tituly dostupné v plném textu obsahují tzv. Freedom Collection
 • retrospektiva zhruba od roku 1995

nahoru

Springer LINK

 • elektronické verze časopisů vydavatelství Springer (cca 1.660 titulů)
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva, ekonomie, umění, astronomie a astrofyziky, obchodu, počítačové a informační vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, filozofie, psychologie a společenských věd
 • obsahuje také elektronické časopisy vydavatelství Kluwer, které bylo sloučeno s vydavatelstvím Springer v roce 2005

nahoru

Wiley

Wiley Online Library

 • přístup k plným textům 205 časopisů nakladatelství Wiley z oblasti přírodních a společenských věd většinou do roku 2009
 • u vybraných titulů mohou být plné texty volně přístupné, u nepředplacených periodik je možné získat abstrakt

nahoru

Elektronické knihovny

Vstup Popis

ProQuest Ebook Central (dříve ebrary)

 • elektronická knihovna
 • kolekce Academic Complete obsahuje více než 115.000 titulů ze 11 klíčových oblastí: obchod a ekonomika, výpočetní technika, vzdělávání, technika a technologie, dějiny, politologie, společenskovědní disciplíny, mezioborová a teritoriální studia, jazykověda, literatura a lingvistika, právo, mezinárodní vztahy a politika vůči veřejnosti, biologické vědy, lékařství, ošetřovatelství a souvisejících oborů, přírodní vědy, psychologie a sociální péče, náboženství, filozofie a klasická díla, sociologie a antropologie
 • další informace

nahoru

Literature Online

 • elektronická knihovna více než 350.000 děl anglické a americké poezie, prózy a dramatu
 • databáze zahrnuje kromě plných textů literárních děl i biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje
 • informace o licenci

nahoru

Gale Literary Sources (dříve Literature Resource Center)

 • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
 • databáze nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a další doplňující informace
 • v Gale Literary Sources je možné nalézt
  • biografické informace o více než 145.000 autorech,
  • více než 850.000 článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z více než 450 vědeckých periodik a literárních časopisů,
  • více než 11.000 přehledů k často studovaným tématům,
  • více než 30.000 básní, povídek a her v plném textu,
  • více než 10.00 rozhovorů,
  • odkazy na téměř 11.200 vybraných webových stránek,
  • více než 4.000 portrétů autorů,
  • slovník Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury

nahoru

Rarebooks

Rarebooks

 • online přístup k více než 80 elektronickým bibliografiím
 • tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.
 • přístup k databázi Rarebooks.info je omezen na 3 souběžně pracující uživatele

nahoru

>> Kompletní přehled licencovaných informačních zdrojů dostupných v NK ČR

11.06.2021
EDS - multivyhledávač


Novinky
nově přístupná multioborová databáze
Seznam zdrojů
Elektronické knihovny
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube