Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Časopisy v databázi ObálkyKnih.cz

Časopisy v databázi ObálkyKnih.cz

Národní knihovna ČR se zapojila do projektu Obálky knih, který vznikl v roce 2008 díky Moravské zemské knihovně. Nyní se o projekt stará Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

Tato služba obohacuje bibliografické údaje o další prvky, zejména náhledové obrázky titulních stran knih a časopisů, naskenované stránky s jejich obsahem, anotace, recenze či hodnocení knih.

Do projektu jsou zapojené knihovny z celé ČR, nakladatelé i knihkupci. Hlavním zdrojem obálek jsou knihovny, které aktivně skenují dokumenty ze svých knihovních fondů.

Počet obálek a obsahů neustále narůstá. Průměrně je do databáze denně nahráno 500 dokumentů. Ke konci roku 2017 čítala databáze více než 1,6 milionů obálek a přes 300 000 obsahů českých a zahraničních publikací.

Oddělení periodik Národní knihovny přispívá do projektu skenováním 150 titulů recenzovaných a impaktovaných časopisů.

Jednotlivé tituly můžete vyhledávat buď přímo na webu obalkyknih.cz nebo v elektronickém katalogu knihovny; obrázek obálky najdete vpravo vedle záznamu. Můžete tak nahlédnout do obsahu knihy nebo časopisu ještě předtím, než si je objednáte.

Seznam titulů skenovaných časopisů:

Rec./Imp. Název periodika ISSN Periodicita/rok Roky         odběru
Rec Andragogická revue 1804-1698 1x 2009-
Rec Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 1211-6378 4x 1997-
Rec Anesteziologie a intenzivní medicína 1214-2158 6x 2003-
Imp Applications of Mathematics 0862-7940 6x 1991-
Rec Applied and Computational Mechanics 1802-680X 2x 2007-
Rec Archeologické rozhledy 0323-1267 4x 1949-
Rec Archiv orientální 0044-8699 3–4x 1929-
Rec Archivní časopis 0004-0398 4x 1951-
Rec Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku 1210-6658 2–4x 1993-
Rec Automa: časopis pro automatizační techniku 1210-9592 12x 1994-
Rec

Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice

1801-8211 4x 2006-
Rec Beton – Technologie, konstrukce, sanace 1213-3116 6x 2001-
Rec Bioprospect 1210-1737 4x 1991-
Rec Biologie, Chemie, Zeměpis 1210-3349 5x 1992-
Rec Bolest 1212-0634 4x 1998-
Rec Bulletin of the Czech Econometric Society 2336-2782 2x 1994-
Rec Byzantinoslavica, revue internationale des études byzantines 0007-7712 2x 1929-
Rec Cizí jazyky 1210-0811 5x 1991-
Rec Communications in Mathematics 1804-1388 2x 2010-
Rec Communio Viatorum 0010-3713 3x 1958-
Rec Czech and Slovak Journal of Humanities 1805-3742 2x 2011-
Rec Czech and Slovak Linguistic Review 1805-1502 2x 2011-
Rec Czech-polish historical and pedagogical journal 1803-6546 2x 2009-
Rec Časopis lékařů českých 0008-7335 8x 1862-
Rec Časopis Matice moravské 0323-052X 2x 1968-
Rec Časopis Společnosti přátel starožitností 1803-1382 4x 2008-
Rec Časopis Stavebnictví 1802-2030 12x 2006-
Rec Česká a slovenská farmácie 1210-7816 6x 1994-
Rec Česká antropologie 1804-1876 2x 2000-
Rec Česká kinantropologie 1211-9261 2–4x 1997-
Rec České právo životního prostředí 1213-5542 2x 2001-
Imp Československá psychologie 0009-062X 4–6x 1957-
Rec Český finanční a účetní časopis 1802-2200 4x 2006-
Rec Český jazyk a literatura 0009-0786 5x 1950-
Rec Data a výzkum 1802-8152 2x 2007-
Rec Dějiny – Teorie – Kritika 1214-7249 2x 2004-
Rec Dějiny věd a techniky 0300-4414 4x 1968-
Rec Didaktické studie 1804-1221 2x 2009-
Rec Discourse and Interaction 1802-9930 2x 2008-
Rec Divadelní revue 0862-5409 3x 1990-
Rec Dopravní inženýrství 1801-8890 2x 2006-
Rec Dvacáté století 1803-750X 2x 2009-
Rec Economics and Management 1802-3975 2x 2007-
Rec Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues 1212-3951 4x 1998-
Rec Energetika 0375-8842 6x 1951-
Rec Ergo 1802-2006 2–4x 2006-
Imp Estetika 0014-1291 2–4x 1964-
Rec European Journal of Environmental Sciences 1805-0174 2x 2011-
Rec European Offroads of Social Science 2336-2219 2x 2010-
Rec Farmakoterapie 1801-1209 6x 2006-
Imp Folia zoologica 0139-7893 4x 1977-
Imp Geografie 1212-0014 4x 1996-
Rec Geotechnika 1211-913X 4x 1997-
Rec Historica: revue pro historii a příbuzné vědy 1803-7550 2x 2010-
Rec Historie–Otázky–Problémy 1804-1132 2x 2009-
Rec Hudební věda 0018-7003 4x 1964-
Rec Hudební výchova 1210-3683 4x 1992-
Rec Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví 1802-6281 4x 2006-
Rec Chemagazín 1210-7409 6x 1993-
Rec Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 0862-397X 2–4x 1989-
Rec Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA) 1804-848X 2x 2010-
Imp Journal of Geosciences 1802-6222 4x 2007-
Rec Journal of Landscape Management 1804-2821 2x 2010-
Rec Journal of Outdoor Activities 1802-3908 2x 2008-
Rec Komunální technika 1802-2391 12x 2007-
Rec Korpus–gramatika–axiologie 1804-137X 2x 2010-
Rec Kriminalistika 1210-9150 4x 1993-
Rec Kuděj 1211-8109 2x 1999-
Rec Lékař a technika (Clinician and Technology) 0301-5491 4–6x 1970-
Rec Lidé města / Urban people 1212-8112 2–3x 2003-
Imp Listy filologické 0024-4457 2x

1946-

Rec Logos Polytechnikos 1804-3682 4x 2010-
Rec Mediální studia 1801-9978 2-4x 2006-
Rec Mezinárodní katolická revue Communio 1211-7668 4x 1997-
Rec Mlékařské listy 1212-950X 6x 1999-
Rec Mongolo-Tibetica Pragensia 1803-5647 2x 2008-
Rec Moravian Journal of Literature and Film 1803-7720 2x 2009-
Rec Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce) 1803-0386 2x 2008-
Rec Národopisná revue 0862-8351 4x 1991-
Rec Náš chov 0027-8068 12x 1962-
Rec Naše řeč 0027-8203 5x 1916-
Rec Novaja rusistika 1803-4950 2x 2008-
Rec Nový Orient 0029-5302 4x 1945-
Rec Numismatické listy 0029-6074 4–6x 1945-
Rec Odhadce a oceňování majetku 1213-8223 4x 2002-
Rec Ochrana ovzduší 1211-0337 6x 1996-
Rec Opera Slavica (Slavistické rozhledy) 1211-7676 4x 1991-
Rec Opus musicum 0862-8505 6x 1969-
Rec Orbis Scholae 1802-4637 3x 2006-
Rec Památky archeologické 0031-0506 1–2x 1913-
Rec Pantheon 1803-2443 1–2x 2009-
Rec Perspectives: Review of International Affairs 1210-762X 2x 1993-
Rec Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 0032-2423 4x 1956-
Imp Politická ekonomie 0032-3233 8x 1953-
Rec Politics in Central Europe: the Journal of Central European Political Science Association 1801-3422 2x 2007-
Rec Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 0032-6585 2x 1964-
Rec Prameny a studie 0862-8483 2x 1973-
Rec Průzkumy památek 1212-1487 2x 1994-
Rec Psychiatrie 1211-7579 4x 1997-
Rec Psychologie pro praxi 1803-8670 4x 2009-
Rec PsychoSom 1214-6102 4x 2009-
Rec Psychoterapie: Praxe–Inspirace–Konfrontace 1802-3983 3x 2007-
Rec Reflexe 0862-6901 2–4x 1990-
Rec Rekonstrukce a experiment v archeologii (variantní název Živá archeologie. Rekonstrukce a experiment v archeologii) 1213-1628 1–2x 2000-
Rec Religio 1210-3640 2x 1993-
Revolver Revue 1210-2881 4x 1987-
Rec Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu 1213-6301 4x 1991-
Rec Scientia et Societas 1801-7118 2x 2006-
Rec Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 1802-8918 2x 2007-
Rec Silniční obzor 0322-7154 12x 1923-
Rec Slavia: časopis pro slovanskou filologii 0037-6736 4x 1922-
Rec Slovanský přehled 0037-6922 3–6x 1898-
Rec Slovo a smysl (Word and Sense) 1214-7915 2x 2004-
Rec Sociální studia 1214-813X 2–4x 2004-
Rec Socioekonomické a humanitní studie 1804-6797 2x 2011-
Imp Sociologický časopis 0038-0288 4–6x 1965-
Rec Soil and Water Research 1801-5395 4x 2006-
Rec Současná Evropa 1804-1280 2x 2009-
Rec Soudobé dějiny 1210-7050 4x 1993-
Rec Speciální pedagogika 1211-2720 4–5x 1990-
Rec Staletá Praha 0231-6056 2x 1965-
Rec Stavebnictví a interiér 1211-6017 12x 2000-
Rec Strojírenská technologie 1211-4162 2–4x 1996-
Rec Střed 1803-9243 2x 2009-
Rec Studia Comeniana et historica 0323-2220 1x 1971-
Rec Studia Ethnologica Pragensia 1803-9812 2x 2010-
Rec Studia Historica Brunesia 1803-7429 2x 2009-
Rec Studia Mediaevalia Bohemica 1804-0977 2x 2009-
Rec Studia Oecologica 1802-212X 2x 2007-
Rec Studia paedagogica 1803-7437 2–4x 2009-
Rec Studia philosophica 1803-7445 2x 2009-
Rec Studia pneumologica et phthiseologica 1213-810X 6x 2002-
Rec Studia Sportiva 1802-7679 2x 2007-
Rec Studie z aplikované lingvistiky 1804-3240 2x 2010-
Rec Teologická reflexe 1211-1872 2x 1995-
Rec Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie 0862-6944 4–6x 1990-2015
Rec Tepelná ochrana budov 1213-0907 6x 1998-
Rec The Journal of Culture 1805-2866 2x 2015-
Rec Theatralia 1803-845X 2x 2009-
Rec Trendy ekonomiky a managementu 1802-8527 2x 2007-
Rec Trendy v podnikání 1805-0603 4x 2011-
Rec Učitel matematiky 1210-9037 4x 1994-
Rec Úrazová chirurgie 1211-7080 4x 2001-
Rec Urbanismus a územní rozvoj 1212-0855 6x 1998-
Rec Veterinární lékař 1214-3774 4x 2003-
Rec Výtvarná výchova 1210-3691 4x 1992-
Rec West Bohemian Historical Review 1804-5480 2x 2011-
Rec Zahradnictví 1213-7596 12x 2002-
Rec Zlatý řez 1210-4760 1x 1992-
Rec Zprávy památkové péče 1210-5538 6–10x 1995-
Imp Živa 0044-4812 6x 1953-

 

18.01.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube