Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Co je eDDO - Ceník

Co je eDDO - Ceník

eddo-logo.jpg

eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy

 

logo-rgb.jpg

UKONČENÍ PROVOZU SLUŽBY eDDO:

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

mnozí z vás v posledních měsících zaznamenali, že NK ČR měla technické problémy se službou eDDO. Tyto problémy se nám bohužel nepodařilo vyřešit a službu ukončujeme. Zaslali jsme vám k této službě výpovědi.

 

Na standardní meziknihovní služby, které si u NK ČR objednáváte, to nemá jakýkoliv vliv.

 

Pokud u nás máte složenou zálohu, můžete ji využívat, jak jste byli doposud zvyklí. Informace o aktuálním stavu zálohy Vám můžete poskytnout Klára Kantová (klara.kantova@nkp.cz). Zároveň Vám budeme pravidelně zasílat vyúčtování zálohy.

 

Jestliže jste byli zvyklí přes eDDO objednávat meziknihovní služby, můžete využívat další standardní nástroje pro objednávání, které nabízíme:

V případě, že jste zatím přes online katalog NK ČR nebo naskenované katalogy NK ČR neobjednávali a měli byste zájem o zadávání objednávek touto cestou, kontaktujte, prosím, kolegy v Odd. referenčních a meziknihovních služeb (mvs@nkp.cz).

 

Děkujeme za pochopení

NK ČR, 5. 1. 2023


Ceník služby eDDO

Poplatek za zhotovení kopie

Předlohy vydané do r. 1910 včetně 1 strana předlohy 5 Kč
Předlohy vydané od r. 1911 včetně 2 Kč

Autorský poplatek (včetně DPH)

Tištěná kopie (jen pro knihovny)*

1 strana předlohy

2,40 Kč
Elektronická kopie 6 Kč
Minimální výše autorského poplatku za jednu objednávku** 12 Kč
Maximální výše autorského poplatku za jednu objednávku** 90 Kč

* Tištěná kopie je kopie, kterou knihovna získá elektronicky prostřednictvím svého uživatelského konta, ale koncovému uživateli (čtenáři) ji předá vytištěnou.

* *Jednou objednávkou se rozumí jedna el. nebo tisková rozmnoženina jednoho díla nebo jeho části. U knižních vydání literárních děl ve formě románu, novely, souboru povídek, básnické sbírka apod. a u vědeckých děl v knižní podobě, zejm. učebnic je prostřednictvím služby EDD umožněno poskytnutí pouze neúplného díla (výňatku), a to v maximálním rozsahu 20ti stran předlohy.

Autorský poplatek se nevybírá:

  • automaticky za kopie z děl, od jejichž zveřejnění uplynulo do konce kalendářního roku předcházejícího roku užití díla 100 či více let,
  • za kopie z děl mladších než 100 let, u kterých však již vypršela lhůta pro ochranu majetkových autorských práv (tzn. 70 let po úmrtí autora/autorů, práva vydavatele trvají 50 let po vydání titulu). Zadavatel objednávky je povinen doložit uplynutí výše uvedené lhůty ověřitelnou citací zdroje informace o datu úmrtí autora/autorů, kterou uvede v kolonce „Komentář“ při vyplňování www formuláře.

    Pro ověření biografických dat můžete použít např. následující zdroje: http://www.nkp.cz/sluzby/koment#biogr [Referenční zdroje na Internetu - biografie].

Výsledná cena objednávky je tvořena cenou za zhotovení kopie a autorským poplatkem odváděným agentuře DILIA (pokud ochrana majetkových autorských práv stále trvá), účtovaná cena se zaokrouhluje směrem nahoru na celou částku.

Např.:

  1. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 6 stran, kterou koncový uživatel dostane v elektronické podobě, zaplatíte za zhotovení 6*2 Kč a autorský poplatek 6*6 Kč, celkem 48 Kč.
  2. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 6 stran, kterou knihovna předá koncovému uživateli v tištěné podobě, zaplatíte 6*2 Kč a autorský poplatek 6*2,40 Kč, celkem 27 Kč.
  3. Za objednávku kopie předlohy z roku 1810 v rozsahu 3 strany zaplatíte pouze 3*5 Kč bez autorského poplatku, neboť autorská práva k dílu již pominula.

 

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele

 

UKONČENÍ PROVOZU SLUŽBY eDDO:

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

mnozí z vás v posledních měsících zaznamenali, že NK ČR měla technické problémy se službou eDDO. Tyto problémy se nám bohužel nepodařilo vyřešit a službu ukončujeme. Zaslali jsme vám k této službě výpovědi.

 

Na standardní meziknihovní služby, které si u NK ČR objednáváte, to nemá jakýkoliv vliv.

 

Pokud u nás máte složenou zálohu, můžete ji využívat, jak jste byli doposud zvyklí. Informace o aktuálním stavu zálohy Vám můžete poskytnout Klára Kantová (klara.kantova@nkp.cz). Zároveň Vám budeme pravidelně zasílat vyúčtování zálohy.

 

Jestliže jste byli zvyklí přes eDDO objednávat meziknihovní služby, můžete využívat další standardní nástroje pro objednávání, které nabízíme:

V případě, že jste zatím přes online katalog NK ČR nebo naskenované katalogy NK ČR neobjednávali a měli byste zájem o zadávání objednávek touto cestou, kontaktujte, prosím, kolegy v Odd. referenčních a meziknihovních služeb (mvs@nkp.cz).

 

Děkujeme za pochopení

NK ČR, 5. 1. 2023

05.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube