Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby RVVI 2017 - Legenda - práce se soubory XLSX

RVVI 2017 - Legenda - práce se soubory XLSX

Legenda pro práci s údaji v souborech XLSX:

Barevné zvýraznění

Význam

Postup

Poznámka

bez zvýraznění

monografie je k dispozici v podobě knihy nebo disku

1. ve sloupci Y vyhledáte signaturu knihy a předáte ji na papírku či zašlete předem e-mailem službě k vyhledání a předložení

ve sloupci AB může být doplňující informace

2. ve sloupci AA v vyhledáte signaturu disku a předáte ji na papírku či zašlete předem e-mailem službě k vyhledání a předložení

3. jsou-li na řádku signatury jak ve sloupci Y, tak ve sloupci AA, disk je přílohou tištěné knihy a je třeba jej u služby objednat; expedice další pracovní den

žluté

jde o on-line zdroj

1. je-li ve sloupci Z uvedeno "on-line", přečtěte si poznámku ve sloupci AB; na specifický URL, který je udán ve sloupci AC v podobě, jak se uvádí v NKC, pak můžete přejít kliknutím na buňku; z URL, který není plně specifický, se kliknutím dostanete na webovou stránku, na které lze vyhledat předmětnou publikaci

ve sloupci AB může být doplňující informace

2. je-li ve sloupci Z uvedeno "ebrary", k e-knize můžete přistoupit z prostředí katalogu NKČR (báze NKC - z vyhledaného záznamu knihy); k e-knize nepřejdete, pokud vyhledáváte v katalogu NK na terminálu knihovny (v případě potřeby se obraťte na knihovníka, poradí)

oranžové

jde o knihu z příruční knihovny některé ze studoven, nebo o hudebninu

ve sloupci Y vyhledáte a na papírku (nebo cestou e-mailu) službě k expedici předáte všechny údaje; svazek je uložen u služby (nikoli v příručním skladu)

ve sloupci AB může být doplňující informace

fialové

jde o jednotku Národního konzervačního fondu

jednotky NKF se zpřístupňují ve Studovně Hostivař (viz samostatné pokyny): signaturu NKF vyhledejte ve sloupci Z a požádejte o její objednání u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb (osobně, nebo e-mailem pujcovna.os@nkp.cz – do pole Předmět uveďte "RVVI – NKF"); alternativně může objednávku zprostředkovat služba ve studovně

ve sloupci AB může být doplňující informace

modré

monografie je obsažena ve fondu NKČR, ale z technických důvodů není k dispozici (jednotka musela být předána do vazby, příp. v souvislosti s revitalizací knihovny je uložena nestandardně a je možné, že ji nebylo možné expedovat, a to ani dodatečně)

obraťte se na službu ve studovně, ověří aktuální stav a možnost řešení; zpravidla je náhradně k dispozici jednotka NKF (viz výše)

ve sloupci AB může být doplňující informace

červené

monografie nebyla dle dodaných údajů v katalogu NKČR, bázi NKC nalezena, nebo údaje v záznamu svědčí o tom, že monografie nebyla do fondu knihovny odevzdána či jinak získána

Národní knihovna ČR nemůže předmětnou monografii zpřístupnit

ve sloupci AB může být doplňující informace

Zpět na RVVI 2017

13.01.2017
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube