Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Instruktáže pro uživatele

Instruktáže pro uživatele

Vážené uživatelky a vážení uživatelé, zveme vás na pravidelné instruktáže, během nichž bychom vám rádi poskytli základní orientaci po prostorách knihovny, nabídce služeb a pravidlech knihovny.

 


pondělíúterýstředačtvrtekpátek
8:00

portál Knihovny.cz

Internet

- tematická školení

Zdroje NK ČR

 

Portály - online přístup k el. časopisům

Digitální knihovny, el. dodávání dokumentů

9:30 Instruktáže o službách a pravidlech NK ČR
10:00 Procházka knihovnou
10:30 Procházka knihovnou
16:00 Procházka knihovnou Procházka knihovnou16:30 Procházka knihovnou Procházka knihovnou17:30

Instruktáže o službách a pravidlech NK ČR


 

Instruktáže o službách a pravidlech knihovny

Instruktáže probíhají každý všední den v 9.30 hodin a ve středu také v 17.30 hodin. Sraz zájemců je v daný čas před Informacemi v Hale služeb. Základní školení jsou vedena v češtině, školení v cizím jazyce lze předem dohodnout.

Účastníci instruktáží se mohou seznámit s vybranými body Knihovního řádu, základními pravidly jednotlivých studoven a nabídkou služeb NK. Nedílnou součástí instruktáže je ukázka práce s elektronickými a lístkovými katalogy(vyhledávání, objednávání, práce se čtenářským kontem atd.), se systémem Kramerius a dalšími on-line zdroji. Obsah instruktáže není striktně dán, je možné ho upravit na základě domluvy.

V případě zájmu o podrobnější informace ke konkrétnímu tématu je možné dohodnout individuální konzultaci u Informací v Hale služeb - osobně, telefonicky (221 663 248) nebo elektronickou poštou

 

Procházka knihovnou – seznámení se studovnami NK

Nabízíme vám komentovanou prohlídku prostor Klementina zaměřenou na pravidla, konkrétní služby a umístění jednotlivých studoven. Procházka je určena jednotlivcům a malým skupinám do 6 osob, nezaměřuje se na historii Klementina nebo prohlídku historických prostor.

Budeme se na vás těšit u Informačního pultu v Hale služeb každý všední den v 10:00, 10:30 hodin. V pondělí a v úterý je dopolední nabídka rozšířena ještě o procházku v 16:00 a 16:30 hodin.

Školení v Referenčním centru Národní knihovny

Tematicky zaměřená školení nabízí také Referenční centrum, podrobnosti najdete zde.

Školení pro skupiny

Školení pro skupiny NK ČR pořádá informační exkurze pro studenty středních škol a vysokých škol. Jako potencionální příští uživatelé se studenti seznámí nejen se základními fakty, týkajícími se škály služeb, které NK ČR poskytuje, ale i s fascinující historií, jež se váže k místu jejího sídla.
Orientace v budově bývalé klementinské jezuitské koleje, kde se nacházejí studovny a sídla dalších veřejných služeb, není pro nového uživatele jednoduchá.
Pracovní list ke stažení (pdf)
Exkurze se konají v pracovních dnech od 8.30 h. do 14.00 h. Na exkurzi je třeba se objednat předem na tel. čísle 221 663 279, kde obdržíte i veškeré další informace.

 

Prohlídky historických prostor

V případě zájmu o prohlídku historických prostor (jednotlivci i skupiny), navštivte stránku provozující agentury www.klementinum.com.

 

 

 

 

 

 

12.01.2022