Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Z dějin Všeobecné studovny NK ČR

Z dějin Všeobecné studovny NK ČR

Všeobecná studovna. Autor snímku: Anton Fedorenko


Letní refektář,

který od přestavby Klementina Ladislavem Machoněm slouží jako Všeobecná studovna (1929), stavěl po r. 1669 italský architekt Francesco Lurago, jenž stavbu převzal po svém strýci Carlu Luragovi.
Bohatá malířská a štukatérská výzdoba sálu vypovídá o jeho využití nejen jako jídelny, ale i jako místa k veřejnému hlasitému předčítání, deklamacím a společenskému styku.

Jeho klenbu zdobí štukové alegorické postavy 16 křesťanských ctností.
U čelní stěny na východě jsou umístěny nejvýznamnější – 4 ctnosti teologické (Víra, Naděje, Láska k bližnímu a Láska Boží),
následují 4 ctnosti kardinální (Spravedlnost, Statečnost, Mírnost, Obezřetnost),
a u západní stěny se nacházejí ctnosti křesťanské ( Trpělivost, Krotkost, Čistota a Chudoba, Zbožnost, Umrtvování, Poslušnost a Bdělost).

Čelní stěnu sálu zdobí rozměrná olejomalba Svatba v Káni galilejské, kterou podle návrhu jezuitského malíře Andrey Pozza realizoval po roce 1710 Christoph Tausch. Pod malbou se nacházejí pseudobarokní knihovní skříně, zakoupené z pozůstalosti Emmy Destinnové.
Na protilehlé zdi, u vchodu do refektáře je na fresce, připisované Ignáci V. Raabovi (či Janu Kubenovi?), zobrazen Kristus na návštěvě v domě Lazarově.  Pod ní stojí 6 m vysoká rokoková kachlová kamna z roku 1762 s reliéfy jezuitských světců (s dominující postavou sv. Ignáce ve vyšší části a v popředí se sv. Františkem Xaverským, křtícím pohany, Stanislavem Kostkou aj.)..

 

Roku 1791, u příležitosti korunovace Leopolda II. za českého krále, se v letním refektáři konala první průmyslová výstava v Čechách.

 

V předsálí studovny jsou umístěna dvě cenná mramorová lavaba, obklopená bohatou štukovou výzdobou. Levé, s trojicí andělů, vytvořil v 70. letech 17. stol. Jan Jiří Bendl podle návrhu Carla Luraga. Z tympanonů nad vchody do refektáře na návštěvníky shlížejí sv. Ignác a sv. František Xaverský.

Ladislav Machoň
Carlo Lurago
Ignác V. Raab
Jan Jiří Bendl

Literatura:

OULÍKOVÁ, Petra. Klementinum : průvodce. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. 76 s. ISBN 80-7050-491-9.
VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha : Národní knihovna v Praze, 1990. 183 s. ISBN 80-7050-344-0.

 

Zpět do Všeobecné studovny
Více historie

Literatura k 85. Výročí otevření nově uspořádané Veřejné a universitní knihovny v rekonstruovaném Klementinu:

  • OULÍKOVÁ, Petra. Klementinum. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. 76 s. ISBN 80-7050-491-9.
  • Přestavba univerzitní knihovny v Praze. Pestrý týden. 1929, roč. 4, č. 46, s. 12-13.
  • WIRTH, Zdeněk. Klementinum. Styl. 1930, roč. 15, č. 4-6, s. 59-71.


    :
02.11.2014