Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Studovny Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Návštěvní řád Studovny Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Provoz Studovny Hudebního oddělení (OH) se řídí Knihovním řádem a následujícími pravidly.

 1. Studovna OH je určena ke studiu hudebnin, knih o hudbě uložených v příruční knihovně a dalších jednotek fondu oddělení. Ve zvláštním režimu jsou zde zpřístupňovány též nahrávky na CD z fondu NK.
 2. Podmínkou pro poskytování služeb ve studovně je platný čtenářský průkaz. Při využívání Souborného hudebního katalogu (SHK), studiu vzácných tisků a hudebních rukopisů je třeba vyplnit badatelský list. Návštěva prostor studovny a prezenční studium literatury z příruční knihovny jsou možné i po zakoupení jednorázové vstupenky v hale služeb.
 3. Uživatel je povinen před příchodem do studovny odložit svrchní oděv, aktovky, batohy apod. v šatně knihovny.
 4. Při vstupu do studovny odevzdá uživatel službě svůj průkaz nebo povolení ke vstupu do studoven NK (jednorázovou vstupenku).
 5. V prostorách studovny OH je zakázáno používat mobilní telefony.
 6. Materiály z fondů OH je možno studovat pouze prezenčně ve studovně oddělení.
 7. Expedice tištěných hudebnin z fondů OH se provádí na základě elektronické objednávky prostřednictvím online katalogu NK ČR. Rukopisné materiály, které jsou evidované v databázi RISM, je třeba objednat na oh@nkp.cz. O vyřízení objednávky je čtenář informován e-mailem.
 8. Jednorázová expedice tištěných a rukopisných hudebnin obvykle obsahuje maximálně 6 exemplářů.
 9. Rezervovat lze pouze 6 exemplářů tištěných hudebnin na dobu 14 dnů včetně dne objednávky. Hudebniny rukopisné a exempláře z příruční knihovny se nerezervují.
 10. Uživatel ručí za poskytnutý materiál po celou dobu realizace výpůjčky.
 11. Po ukončení studia je nutno zapůjčený materiál ze skladu i z příruční knihovny odevzdat službě i při krátkodobém opuštění studovny.
 12. Počítač ve studovně je určen pouze k vyhledávání v elektronických katalozích NK, dále ke studiu hudebních databází a elektronických médií přístupných v hudebním oddělení, hudební a bibliografické rešerše a další hudebně-odbornou činnost. V případě většího zájmu uživatelů je délka práce s počítačem omezena na 60 min. Je-li počítač obsazen, obraťte se na službu. (Viz též Pravidla využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v NK ČR )
  Digitální klavír ve studovně je určen pouze k přehrávání zapůjčených notových materiálů z fondu hudebního oddělení NK ČR. V případě většího zájmu uživatelů je čas přehrávání omezen na 30 minut. Je-li klavír obsazen, obraťte se na službu.
 13. Ve studovně je možno na základě řádné objednávky zadat příslušný druh reprografických služeb, jejichž poskytování upravuje samostatný řád. Kopie určitých materiálů je po domluvě se službou možno zhotovit samoobslužně na příslušných místech. Autorský zákon (121/2000 Sb.) neumožňuje pořizovat rozmnoženiny hudebnin před uplynutím 50 let od jejich vydání a před uplynutím 70 let od smrti jejich autora.
 14. Eventuální výjimky z badatelského řádu povoluje vedoucí oddělení.

Porušení ustanovení badatelského řádu může mít za následek vyloučení z užívání Studovny Hudebního oddělení, Studovny rukopisů a starých tisků, jakož i dalších studoven konzervačních fondů Národní knihovny České republiky, případně i další sankce vůči uživateli podle čl. 6 odst. 2 Knihovního řádu Národní knihovny ČR.


V Praze dne 15.1.2020

Zuzana Petrášková
vedoucí Oddělení hudebního


Zuzana Petrášková

15.01.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube